Savaitė Europos kalbų dienai paminėti “Susipažinkime su šalimis partnerėmis”


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

Užsienio kalbų mokytojai

Dalyviai

5-8 klasių mokiniai 

Vieta

Užsienio kalbų kabinetai