Skaitovų konkursas {atrankinis} “Blow, blow the winter wind"


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

Vanda Valionytė, Jurgita Ormerod 

Dalyviai

5 – 8 klasių mokiniai 

Vieta

205 kabinetas