Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

S. Nefas

Dalyviai

Metodinės grupės nariai

Vieta

Teams