Šokis ir sceninis judesys dramos teatre


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

Ž.Jovaišienė
V.Celiešienė

Dalyviai

6a klasės mokiniai

Vieta

Kovo 11-osios, 108