zolyn
Nuoširdus BRAVO progimnazijos tautinių šokių kolektyvui „Žolynėliai“

Progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Žolynėliai“ savo šokiais garsina Lietuvą, Kauną, progimnaziją. Džiaugiamės jų kasmetiniais laimėjimais tarptautiniuose šokio festivaliuose. Esame laimingi, kad šis kolektyvas gyvuoja progimnazijoje eilę metų. Nuoširdus vasariškas BRAVO kolektyvo vadovei Idalijai, mokytojoms Astai ir Birutei, mūsų šokėjėliams, jų tėčiams, mamos, globėjams, rūpintojams.

2019-07-04