zolyn
Nuoširdus BRAVO progimnazijos tautinių šokių kolektyvui „Žolynėliai“

Progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Žolynėliai“ savo šokiais garsina Lietuvą, Kauną, progimnaziją. Džiaugiamės jų kasmetiniais laimėjimais tarptautiniuose šokio festivaliuose. Esame laimingi, kad šis kolektyvas gyvuoja progimnazijoje eilę metų. Nuoširdus vasariškas BRAVO kolektyvo vadovei Idalijai, mokytojoms Astai ir Birutei, mūsų šokėjėliams, jų tėčiams, mamos, globėjams, rūpintojams.

2019-07-04
fg1
2019/2020 metais progimnazijoje bus įgyvendinamos demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises programos

Progimnazija dalyvauja programoje Baltic Summer Academy. Ši programa tai įrankių visuma formuojanti demokratinę organizacijos kultūrą, mokanti visos organizacijos narius nuosekliau susipažinti su žmogaus teisių praktiniu įgyvendinimu, demokratinio valdymo pagrindais.
Įžanginiuose mokymuose dalyvavo 3 progimnazijos atstovai: mokinių tarybos narys Kipras Kliučinskas, mokytoja Jolita Kačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Rabizaitė. Ši komanda, konsultuojama pabaltijo šalių ekspertų, parengė priemonių planą 209/2020 mokslo metams, kuris bendruomenei bus pristatytas mokslo metų pradžioje.

2019-07-03