viert
Virtuali progimnazija. Kaip viskas veikia?

Šie mokomieji filmukai, padės surasti atsakymus į iškilusius klausimus.
Kaip Tamo dienyne rasti namų darbus ir pamokos planą? https://youtu.be/cEOgG40k0pI
Kaip prisijungti prie progimnazijos el. pašto? https://youtu.be/cMD4s5PKHws
Kaip rasti savo klasę Teams? https://youtu.be/yNeSNASrs_Q
Kaip sužinoti kada ir kur vyksta pamokos? https://youtu.be/X7VpQclU-2k
Kuo nuotolinės pamokos skirsis nuo įprastų pamokų? https://youtu.be/F-rVdrxfOjI
Ką daryti jei pamiršau slaptažodį? https://youtu.be/nmDDZJfc4gQ
Kaip bendrauti su klasiokais ir mokytojais
virtualioje mokykloje? Kaip juos surasti? https://youtu.be/_g_mOSABQLo

2020-03-28
boys
Glausta informacija apie nuotolinį mokymą

Norime Jus informuoti, kad nuo 2020 03 30 d. progimnazija pradeda mokinių ugdymą(si) nuotoliniu būdu. Dėkojame už informaciją, kurią pateikėte per klasių auklėtojus. Esame tikri, kad užtikrinsite visa, kas nuo Jūsų priklauso, kad mokymas(is) vyktų sklandžiai:
1. Pasirūpinsite mokymosi vieta su reikalingomis medžiagoms ir priemonėmis, kompiuteriu (išmaniuoju telefonu) ir interneto ryšiu.
2. Prisijungsite prie TAMO dienyno ir padėsite prisijungti savo vaikams. TAMO dienynas lieka pagrindine komunikavimo priemone . Labai svarbu kasdien sekti informaciją. Svarbu, kad mokiniai ir Jūs turėtumėte atskiras paskyras, nes užduotys bus siunčiamos mokiniams.
Atkreipkite dėmesį, kad:
Progimnazija dirbs pagal tą patį TAMO dienyne ir mokyklos e. svetainėje esantį tvarkaraštį. Pamokos vyks realiuoju, arba mokinio pasirinktu laiku, laikantis metodikos, kad nuotolinio mokymo(si) metu būtina išlaikyti balansą tarp darbo prie kompiuterio, užduočių atlikimo ir fizinės veiklos.
Apie ateinančios dienos pamokų tipus mokytojai informuos TAMO dienyne iš anksto. Tai padės Jums planuoti šeimos narių darbo, mokymosi ir poilsio laiką.
Nuotolinio mokymo(si) metu bus stebimas pamokų lankomumas. Mokinys bus laikomas dalyvavusiu pamokose, jei mokytojų paskirtos užduotys bus atliktos nurodytu laiku (jei kitaip asmeniškai nesusitarėte su mokytoju).
Mokinio ligos atveju, informuokite klasės auklėtoją elektroniniu laišku.
Tiesioginės transliacijos vaizdai, pamokų įrašai, mokomoji medžiaga ar kita skaitmeninė informacija negali būti platinama, kopijuojama (įrašinėjama) be mokytojo sutikimo.
Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą:
https://kgm.lt/nuotolinio-mokymosi-tvarka?fbclid=IwAR1_hjDuEjy6015wXbXH…

2020-03-27
kara
DĖMESIO – KARANTINAS!

Mokykla uždaryta dėl COVID-19 viruso grėsmės.
Nuo 2020 m. kovo 16 d. įstaigos veikla vykdoma nuotoliniu būdu. Mokiniams nuo 2020-03-16 d. iki 2020-03-27 d. skiriamos pavasario (Velykų) atostogos.
Skubiais klausimais konsultuotis telefonais:
raštinė - 8694 73469
direktorius - 8682 39382.
elektroniniu paštu: info@kgm.lt
direktoriaus pavaduotojos ugdymui:
vilija.dauksiene@kgm.lt
lina.jureviciene@kgm.lt
edita.rabizaite@kgm.lt
direktoriaus pavaduotoja ūkiui -
daiva.trimailoviene@kgm.lt
informacinių technologijų specialistai:
sarunas.koncius@kgm.lt
donatas.egide@kgm.lt
Dėl elektroninio dienyno „TAMO” :
rasa.matuseviciene@kgm.lt.
socialinė pedagogė – sandra.mickeviciene@kgm.lt
psichologė – rita.liliene@kgm.lt

Direktorius

2020-03-18
cor3
Nuo 2020 03 13 dienos skelbiamos mokinių pavasario atostogos

Mokinių atostogos

2020-03-12
Tajus , Aistis
Piešinių konkursas „Slidus kelias"

Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla organizavo piešinių konkursą ,,Slidus kelias“ 1-2 klasių mokiniams.
Konkurse dalyvavo 250 mokinių. Vertinimo komisija intensyviai dirbo, diskutavo ir pagaliau išrinko piešinių konkurso „Slidus kelias" laureatus. Buvo atrinkta 10 1-ųjų ir 10 2-ųjų klasių mokinių piešinių, tarp kurių buvo apdovanoti ir Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 1e klasės mokinys Aistis Ž. ir 2c klasės – Tajus S.
20 geriausių dailininkų gavo spalvingus diplomus, o Kauno valstybinis lėlių teatras dovanojo vaikams lėlių spektaklį „Žvaigždės vaikas“.
Pradinio ugdymo mokytojos Danutė Kūlokienė ir Laimutė Šaulienė

2020-03-10
jazersk
Mokinių darbai eksponuojami Kauno Prisikėlimo bažnyčioje

2020 03 04 vyko XVIII -asis Kauno mokinių dailės projektas–akcija „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas. Šventasis ir tautodailė“. Akcijoje kūrybinius darbus eksponavo mūsų mokyklos mokiniai. Įteiktos padėkos Godai Vyšniauskaitei, Viktorijai Kazakevičiūtei 8b kl. (mokyt. Rasa Jazerskienė), Gabijai Vaižgėlaitei, Mildai Černiūtei 7d kl. (mokyt. Ramunė Juknevičiūtė). Darbai eksponuojami Kauno Prisikėlimo bažnyčioje.

Parengė Rasa Jazerskienė

2020-03-05
korona
Nuo 2020 m. kovo 5 d. (ketvirtadienio) vaikai į mokyklos pastatą turi įeiti vieni.

SVARBU!

Vadovaujantis LR Vyriausybės paskelbta valstybės masto ekstremalia situacija dėl koronaviruso ir Žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 d. 1 p. dėl gripo epidemijos, labai prašome visų tėvelių supratingumo ir nuo 2020 m. kovo 5 d. (ketvirtadienio) nelydėti mokinių į ugdymo įstaigą. Taip siekiame mažinti ligų protrūkį. Tik mūsų visų pastangų dėka, galime užtikrinti mokinių gerovę.
Ačiū už Jūsų supratingumą.

2020-03-04
Informiko
Informiko žinių forumas

Vasario 28 d. mūsų mokyklos 4 f klasės mokiniai Augustas K. ir Adomas P. dalyvavo KTU Informatikos fakulteto ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos organizuotoje moksleivių konferencijoje ,,Informiko žinių forumas". Ketvirtokai ne tik pristatė savo parengtą projektą ,,Saugumas internete", bet ir apžiūrėjo bei išbandė kitų, „Informiko žinių forume“ dalyvavusių 72 mokinių iš 14 Lietuvos mokyklų darbus, kurių tematika buvo susijusi su dirbtiniu intelektu, mikrokompiuteriais ir žaidimų kūrimu.
Scratch programa sukurtas filmukas https://scratch.mit.edu/projects/367973442/
Thinklink programa sukurtas interaktyvus plakatas https://www.thinglink.com/card/1284818670844903426
Pradinio ugdymo MM Sonata Bružienė

2020-03-04
dain7 , dain6 , dain5 , dain4 , dain3 , dain2 , dain1
Mokinių atostogų metu 8a, 8b ir 8d keliavo

Vasario 18-20 d. grupė 8a, 8b ir 8d klasės mokinių atostogų dienas turiningai leido Lenkijoje.
Kartu su mokytojomis Deimante Magyliene, Asta Kuginiene ir Dainora Žukauskiene ankstų vasario 18d. rytą mokiniai išvyko į Varšuvą. Ten pirmiausia apsilankė Koperniko mokslų centre. Šį technologijų muziejų geriausi vadinti laboratorija, nes ten nėra jokių gidų ar popierinių informacinių bukletų, pažinti jį privalo pats lankytojas – liesdamas, klausydamas, ragaudamas ar žiūrėdamas. Muziejuje svajonės tampa realybe.
Taigi įgyvendinę savo svajones vykome toliau - į Krokuvą - susipažinti su gražiausiu Lenkijos miestu, ilgą laiką buvusiu šios šalies sostine. Krokuvoje aplankėme Vavelio katedrą, kurioje buvo karūnuoti beveik visi Lenkiją valdę karaliai (taip pat ir Lietuvos–Lenkijos karalius Jogaila), pakilome į Žygimanto varpinę, apžiūrėjome kriptas, kuriose palaidoti karaliai ir žymūs Lenkijos žmonės, pasigrožėjome Vavelio pilimi, pasivaikščiojome po miesto senamiestį.
Be to, mūsų visų dar laukė įspūdingiausia ekskursijos dalis - požeminė pasakų karalystė Veličkų druskų kasyklose. Tai viena įdomiausių turistinių vietų Europoje. Ekskursija prasidėjo nusileidimu apie 400 laiptelių žemyn. Požeminės karalystės trasa vedė per trijuose lygiuose išsidėsčiusius koridorius ir patalpas, iškastus nuo 64 iki 135 m gylyje. Ekskursijos trasos ilgis - apie 2,5 km. Lankoma kasyklos dalis – tai tik nedidelis požeminių koridorių labirinto, besitęsiančio apie 300 km per 9 lygius, fragmentas. Bet svarbiausia tai, jog kur bepažvelgsi, ką paragausi ar ką įkvėpsi - druska.
Pavargę, bet laimingi grįžome į Kauną 🙂

Lietuvių kalbos mokytoja, 8a klasės auklėtoja Dainora Žukauskienė

2020-03-02
koronavi
Informacija dėl koronaviruso

Skaitykite čia https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

2020-03-02
Diplomai , Konkursas
Lietuvai, tėvynei mano

A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje, vyko Kauno miesto mokinių kūrybinės raiškos konkursas - „Lietuvai, tėvynei mano“. Renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimui, dalyvavo gausus būrys jaunųjų atlikėjų. Konkurso komisiją sužavėjo 3 klasės mokinės Miglės K. sukurtas eilėraštis „Padėka Lietuvai“ , o jaunučių choro „Melodija“ pritariamo „Skambiųjų stygų“ ansamblio bei 5 klasių mergaičių ansamblio pasirodymai buvo įvertinti diplomais.
Mokinius konkursui paruošė mokytojos A. Pabarškienė ir G. Dromantaitė

2020-03-02