ariv
Kiekvieną penktadienį – į pamokas su uniforma

Kiekvieną penktadienį 3b klasės mokiniai, nors ir sėdint ne mokyklos suole, o savo namuose, apsivelka mokyklines uniformas. 

Ačiū, mielieji, mums puikiai sekasi!

Pradinio ugdymo mokytoja Rita Aleksandravičienė

2020-05-30
child
Vaidybos būrelis „Nykštukas“ kviečia įminti mįslę

Vaidybos būrelyje „Nykštukas“ net ir nuotoliniu būdu smagu kurti scenas, įrašyti filmukus. Tai padeda vaikams ugdyti kūrybiškumą, lavinti problemų sprendimo ir projektavimo įgūdžius. Mes, mažieji aktoriukai, mėgstame kūrybą, sceną, žiūrovus. Tad siunčiame progimnazijos bendruomenei pačių sukurtą animacinį filmuką „Užkerėtas pasaulis“. Pabandykite, gal ir Jums pasiseks  įminti raganos užduotą mįslę. 

Rita Aleksandravičienė, būrelio vadovė.

2020-05-26
nuotolis
Iki mokslo metų pabaigos mūsų progimnazijos mokiniai mokslus tęsia nuotoliniu būdu

Informuojame, kad bendruomenės sprendimu, iki mokslo metų pabaigos mūsų progimnazijos mokiniai mokslus tęsia nuotoliniu būdu.

1 – 4 klasių mokiniams mokslo metai baigiasi birželio 5 dieną.

5 – 8 klasių mokiniams mokslo metai baigiasi birželio 19 dieną.

2020-05-19
teat
Nuotoliniu būdu sukurtas mokinių spektaklis

Mokytojos Ritos Aleksandravičienės vadovaujamo vaikų dramos būrelio ,,Nykštukas" sukurtas spektaklis. 

2020-05-18
Žeme
Dalyvaukime

Tęsiasi projektas Ž.E.M.E.
Dar suspėsite dalyvauti.

2020-05-12
parama
Skirkite 1,2 proc. pajamų mokesčio (GPM) mūsų progimnazijai

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI, iki liepos 1 d. Jūs galite skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio (GPM) mūsų progimnazijai Dėkojame už gerumą ir bendrystę. Jūsų skirta parama – didelė paspirtis gerinant mokinių mokymo(si) kokybę, kuriant saugias interjero, rekreacines ir edukacines aplinkas mūsų progimnazijos mokiniams. Kreipiamės į Jus, esamus ir buvusius progimnazijos bendruomenės narius, rėmėjus , tikėdamiesi paramos, nereikalaujančios iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų. Būsime dėkingi, jeigu ir šiais metais 1.2 proc. GPM sumos paskirsite Kauno Kazio Griniaus progimnazijai Prašymą galima užpildyti internetu svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt . Smulkesnė informacija www.vmi.lt. Informacija deklaravimo formos pildymui: Mokestinis laikotarpis: 2020; E1 Gavėjo tipas: 2 – Paramos gavėjas; E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190138938; E3 Mokesčio dalies paskirtis: Kauno Kazio Griniaus progimnazija; E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2; E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: galima nurodyti, iki kurių metų skiriama parama.

2020-05-08