D4mesio
Skubu! Apklausa.

Siekiant mūsų visų saugumo, skubiai vykdoma Tėvų apklausa dėl mokinių kaukių dėvėjimo. Labai prašome kuo skubiau (ne vėliau, kaip iki rugpjūčio 27 d. 10 val.) atsakyti į anketos klausimus:

Tėvų apklausa dėl mokinių kaukių dėvėjimo.

Prašome tiksliai ir korektiškai užpildyti apklausą.

Užpildyti formą

2020-08-26
list
1-ųjų, 5-ųjų klasių mokinių ir priimtų į įvairias klases mokinių sąrašai

Skelbiame priimtų į 1-ąsias, 5-ąsias klases ir į kt. įvairias klases mokinių sąrašus. Dėl mokinių asmens duomenų apsaugos, mokinių, kurie anksčiau mokėsi progimnazijoje, vardai skelbiami su pirmąja pavardės raide, o naujai priimtų mokinių - ir su kodu, kurį galite pasitikrinti elektroninėje Mokinių priėmimo sistemoje.

Priimtų pirmokų sąrašus žr. čia: https://bit.ly/3hyCjva

Priimtų penktokų sąrašus žr. čia: https://bit.ly/34sqSle

Į įvairias kt. klases priimtų mokinių sąrašą žr.čia: https://bit.ly/3aRN0Xb

Aštuntosios A klasės mokinių perkėlimo informaciją žr. čia: https://bit.ly/2QsMKEW

 

 

2020-08-24
Rugs3.
Mokslo metus pradėsime šventiškai, bet kitaip

1A klasės mokiniams su tėveliais Rugsėjo 1-osios šventė prasidės  10.00 val. aikštėje prie pagrindinio įėjimo į progimnaziją. Po šventinio pasveikinimo, vidinio kiemelio lauko klasėje mokiniams (tėveliai stebi pamoką) vyks pirmoji pamoka. Po pamokos, mokytoja trumpam užsuks į klasę su savo klasės bendruomene. Lydimi mokytojos, mokiniai ir tėvai išeis per išėjimą prie krepšinio sporto aikštelės.

1B klasės mokiniams su tėveliais Rugsėjo 1-osios šventė prasidės  10.30 val. aikštėje prie pagrindinio įėjimo į progimnaziją. Po šventinio pasveikinimo, vidinio kiemelio lauko klasėje mokiniams (tėveliai stebi pamoką) vyks pirmoji pamoka. Po pamokos, mokytoja trumpam užsuks į klasę su savo klasės bendruomene. Lydimi mokytojos, mokiniai ir tėvai išeis per išėjimą prie krepšinio sporto aikštelės.

1C klasės mokiniams su tėveliais Rugsėjo 1-osios šventė prasidės  11.00 val. aikštėje prie pagrindinio įėjimo į progimnaziją. Po šventinio pasveikinimo, vidinio kiemelio lauko klasėje mokiniams (tėveliai stebi pamoką) vyks pirmoji pamoka. Po pamokos, mokytoja trumpam užsuks į klasę su savo klasės bendruomene. Lydimi mokytojos, mokiniai ir tėvai išeis per išėjimą prie krepšinio sporto aikštelės.

1D klasės mokiniams su tėveliais Rugsėjo 1-osios šventė prasidės  11.30 val. aikštėje prie pagrindinio įėjimo į progimnaziją. Po šventinio pasveikinimo, vidinio kiemelio lauko klasėje mokiniams (tėveliai stebi pamoką) vyks pirmoji pamoka. Po pamokos, mokytoja trumpam užsuks į klasę su savo klasės bendruomene. Lydimi mokytojos, mokiniai ir tėvai išeis per išėjimą prie krepšinio sporto aikštelės.

1E klasės mokiniams su tėveliais Rugsėjo 1-osios šventė prasidės  12.00 val. aikštėje prie pagrindinio įėjimo į progimnaziją. Po šventinio pasveikinimo, vidinio kiemelio lauko klasėje mokiniams (tėveliai stebi pamoką) vyks pirmoji pamoka. Po pamokos, mokytoja trumpam užsuks į klasę su savo klasės bendruomene. Lydimi mokytojos, mokiniai ir tėvai išeis per išėjimą prie krepšinio sporto aikštelės.

1F klasės mokiniams su tėveliais Rugsėjo 1-osios šventė prasidės  12 val. 30 min. aikštėje prie pagrindinio įėjimo į progimnaziją. Po šventinio pasveikinimo, vidinio kiemelio lauko klasėje mokiniams (tėveliai stebi pamoką) vyks pirmoji pamoka. Lydimi mokytojos, mokiniai ir tėvai išeis per išėjimą prie krepšinio sporto aikštelės.

2-ųjų klasių mokiniai 9.00 val. rinksis progimnazijos krepšinio aikštelėje prie stadiono. Klasių mokytojos pirmajai šventinei pamokai mokinius vesis į savo klases (be tėvelių). Pasibaigus pamokai, klasių mokytojos mokinius palydės per sporto salės išėjimą.

3-ųjų klasių mokiniai 9 val. 20 min. rinksis progimnazijos krepšinio aikštelėje prie stadiono. Klasių mokytojos pirmajai šventinei pamokai mokinius vesis į savo klases (be tėvelių). Pasibaigus pamokai, klasių mokytojos mokinius palydės per sporto salės išėjimą.

4-ųjų klasių mokiniai 9 val. 40 min. rinksis progimnazijos krepšinio aikštelėje prie stadiono. Klasių mokytojos pirmajai šventinei pamokai mokinius vesis į savo klases (be tėvelių). Pasibaigus pamokai, klasių mokytojos mokinius palydės per sporto salės išėjimą.

Visų 5-ųjų klasių mokiniams Rugsėjo 1-osios šventė prasidės  9.00 val. aikštėje prie pagrindinio įėjimo į progimnaziją (klasės stovėjimo vieta bus pažymėta). Po šventinio pasveikinimo, penktokai drauge su klasių auklėtojomis (be tėvelių) eis į kabinetus pirmajai naujų mokslo metų pamokai. Po pamokos mokiniai, lydimi auklėtojų, išeis per sporto salės išėjimą.

6-ųjų klasių mokiniai 10.00 val.  rinksis progimnazijos krepšinio aikštelėje prie stadiono. Klasių auklėtojos pirmajai šventinei pamokai mokinius vesis į savo klases (be tėvelių). Pasibaigus pamokai, klasių auklėtojos mokinius palydės per sporto salės išėjimą.

7-ųjų klasių mokiniai 10 val. 20 min.  rinksis progimnazijos krepšinio aikštelėje prie stadiono. Klasių auklėtojos pirmajai šventinei pamokai mokinius vesis į savo klases (be tėvelių). Pasibaigus pamokai, klasių auklėtojos mokinius palydės per sporto salės išėjimą.

8-ųjų klasių mokiniai 10 val. 40 min.  rinksis progimnazijos krepšinio aikštelėje prie stadiono. Klasių auklėtojos pirmajai šventinei pamokai mokinius vesis į savo klases (be tėvelių). Pasibaigus pamokai, klasių auklėtojos mokinius palydės per sporto salės išėjimą.

2020-08-24