nuotoo
1-8 klasių mokinių tėvų, globėjų, rūpintojų dėmesiui

Nuo 2020 11 03 Jūsų vaikas mokysis nuotoliniu būdu. Pamokos vyks pagal tvarkaraštį skelbiamą el. dienyne ir progimnazijos svetainėje. 

Mokytojai el. dienyno skiltį „Pamokos tema“ užpildo dieną prieš prasidedant pamokoms, el. dienyno skiltys: „Klasės darbas“ ir „Namų darbas“ užpildomos iki pamokos pabaigos, tą dieną, kai vyksta pamoka;  

el. dienyno skiltyje „Pamokos tema“ įrašoma pamokos tema ir nurodomas pamokos tipas: „Pamoka mokinio pasirinktu laiku (asinchroninė)“, „Pamoka realiuoju laiku (sinchroninė);

vykstant sinchroninėms pamokoms, el. dienyno skiltyje „Pamokos tema“ pateikiama virtualaus kambario, kuriame vyks pamoka nuoroda;

vykstant sinchroninėms ir asinchroninėms pamokoms, el. dienyno skiltyje „Klasės darbas“ mokytojas įrašo, ko bus mokoma pamokoje, nurodo mokymosi šaltinius (puslapius arba pateikia nuorodas);

vykstant sinchroninėms ir asinchroninėms pamokoms, el. dienyno skiltyje „Namų darbas“ mokytojas įrašo, ką mokiniai turi atlikti, nurodo šaltinius, kuriuose yra užduotys (puslapius arba pateikia nuorodas), pažymi užduočių atlikimo terminus;

jei reikia ir mokytojas nusprendžia į el. dienyną, skiltį „Pamokos dokumentai“ įkelia pamokų ciklo planą. Dokumento pavadinime nurodo klasę, kuriai skirtas pamokos planas, mokomąjį dalyką ir datą, periodą, kuriam skirtas šis mokymosi planas.

 Mokiniai:

kasdien jungiasi prie el. dienyno pagal savo pamokų tvarkaraštį arba tikrina mokyklos el. paštą, jei dienynas dėl kokių nors priežasčių neveikia;

susipažįsta su mokytojų skirtomis užduotimis ir jas atlieka;

seka pamokų, vyksiančių sinchroniniu mokymosi būdu, datą, laiką ir juose dalyvauja;

teikia mokytojui grįžtamąjį ryšį: atlieka atsiskaitomuosius darbus, testus, paskirtas užduotis, pateikia mokytojui jo nurodytu būdu ir laiku;

 dalyvauja klasės auklėtojo organizuotose klasės valandėlėse.

laikosi mokinio elgesio taisyklių.

 Tėvai (globėjai, rūpintojai):

sudaro sąlygas ir prisiima atsakomybę už mokinių mokymąsi nuotoliniu būdu;

nuolat seka informaciją, pamokų tvarkaraštį ir skiriamas užduotis el. dienyne, bendradarbiauja su klasės vadovu, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, progimnazijos administracija ir esant poreikiui, padeda mokiniui susipažinti su paskirtomis užduotimis, jų atlikimo būdu ir laiku;

 tuo metu, kai vyksta pamokos sinchroniniu būdu, užtikrina, kad mokinys turėtų galimybę stebėti ir jose dalyvauti;

 

Jei pamiršote mokyklos el.  pašto slaptažodį ar Tamo dienyno prisijungimus parašykite klasės auklėtojui.

 

2020-10-30
lap3
Dėl mokymo organizavimo nuo 2020 11 03 iki 2020 11 08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dvi savaites progimnazijos 5– 8 klasių mokiniams nebus vykdomas kontaktinis ugdymas: kaip įprasta, mokiniai vieną savaitę atostogaus, o kitą savaitę mokysis nuotoliniu būdu. Pradinio ugdymo mokiniai taip pat atostogaus vieną savaitę, o po to ugdymas bus organizuojamas kontaktiniu būdu. Šiuo laikotarpiu tik nuotoliniu būdu vyks neformaliojo vaikų švietimo veiklos. Jeigu nuotolinis būdas nebus įmanomas, neformaliojo švietimo veiklos tas 2 savaites turi būti stabdomos.

2020-10-28
jev2 , jev3
Progimnazijoje savo kompetencijas plėtoja savanoris Eugenijus

Praėjo visas mėnuo kai savanoris, Eugenijus, darbuojasi mūsų mokykloje. Mėnuo kupinas naujų pažinčių, įspūdžių, veiklų. Savanoris vykdo įvairias veiklas geografijos, anglų kalbos, matematikos, kūno kultūros pamokose. Tiek pradinių, tiek vyresnių klasių mokiniai laukia Eugenijaus savo pamokose, kurios tampa neįprastos, pilnos naujų, netradicinių veiklų. Po pamokų 5a klasės mokiniams Eugenijus organizuoja stalo žaidimus anglų kalba, mokiniai turi galimybę smagiai leisti laiką ir kartu tobulinti anglų kalbos bei bendravimo įgūdžius.

2020-10-27
Tautinių šokių kolektyvas „Žolynėliai“ plėtė savo veiklą, organizavo ŠEIMOS vakarus

 Šiais metais (iki mokinių rudens atostogų), mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Žolynėliai“ praplėtė savo veiklą. Organizavo - ŠEIMOS vakarus. Kvietė mamytes, tėvelius, močiutes, senelius  kartu su savo mylimais vaikais smagiai pajudėti, pasimankštinti, pašokti, pažaisti.

Jei juda vaikas kartu su šeimos nariais, tai sveiko, kultūringo judėjimo įpročiai susiformuoja visam gyvenimui. Judantis žmogus - sveikas žmogus. Bendraujantis žmogus - aktyvus socialiniame gyvenime. Būdami kartu veikloje, stipriname tarpusavio ryšius šeimoje, kolektyve, bendruomenėje.

Įvykusių susitikimų metu - mokyklos vidiniame kiemelyje, gryname ore visi kartu mankštinomės stiprindami kūną,  visa šeima kartu mokėmės šokti šokį „Sėjau rūtą“ -sceninį variantą. Šokome lietuvių liaudies folklorinius šokius – aktyviai pjovėme malkas „Pjaunikėlyje“, smagiai sukome malūnus - „Malūnėlyje“. Žaidėme žaidimus -  „Dirigentą“ ir „ Labirintą“,  kuriuos šeima gali panaudoti savo artimųjų susibūrimuose.

Tautos tradicijų pažinimas, smagūs šokiai,  geros emocijos  mus  lydi Šeimos vakaruose. Ačiū mokyklos Direktoriui už mokyklos kiemelyje puikiai įrengtą edukacinę erdvę.

 Iki naujų susitikimų tėveliai ir vaikai!

Mokytojos Birutė Mineikienė, Asta Rudzevičienė, Violeta Viknienė ir Idalija Braškytė

2020-10-27
valius1 , valiu2
Sveikiname meninio skaitymo konkurso laureatę – Emilę Valiušaitytę!

Spalio 23 dieną Kauno IX forte įvyko meninio skaitymo konkursas TYLIOS SIENOS ŽODŽIŲ PALIESTOS. Konkurse varžėsi mokiniai iš visos Lietuvos.  Mūsų mokyklos aštuntokė Emilė Valiušaitytė konkursui paruošė A.Suckeverio eilėraštį ,,Mano sesė Etelė“ ir laimėjo II vietą. Mokinė buvo apdovanota diplomu ir atminimo dovanomis. Džiaugiamės ir sveikiname Emilę!

Etikos mokytoja Nijolė Grikietytė

2020-10-27
Kilimas1 , Kilimas 2 , kilimas3
Gamtinis kilimas tautinių raštų motyvais

2e klasės mokiniai kūrė gamtoje. Per dailės ir technologijų pamokas mokiniai susipažino su lietuvių liaudies menu, jo ornamentais, sužinojo, kas yra žemės menas, rinko gamtinę medžiagą. Darbui naudojo tik gamtinę medžiagą, kuri neteršia aplinkos ir greit suyra. Progimnazijos teritorijoje antrokai nupynė ir išmargino tautiniais raštais kilimą.

2e kl. mokytoja Laimutė Šaulienė

2020-10-23
para1 , para2 , para3 , para4 , para5 , para6
Pirmoji pagalba, kaip padėti ne tik draugui

Nelaimė gali nutikti namuose ar bet kurioje kitoje vietoje. Dažniausiai tuo metu šalia nebūna medicinos darbuotojo. Pirmoji pagalba gali tapti lemtingu žingsniu siekiant išgelbėti žmogaus gyvybę, tačiau tikrai ne kiekvienas žino, kaip suteikti pirmą pagalbą. Siekdami padėti mokiniams pasirūpinti savo, draugų, artimųjų ir kitų sveikata organizavome pamoką: „Pirmoji pagalba, kaip padėti ne tik draugui“. Spalio 21 dieną Kazio Griniaus progimnazijos  pradinukus aplankė  paramedikai. Šios praktinės pamokėlės metu išmokome, kaip padėti nelaimės ištiktam draugui, kol atvyks medikai. Įsitikinome, kad labai svarbu mokėti iškviesti pagalbą, neišsigąsti, nepanikuoti. Prisiminėme kokiais atvejais reikia skambinti ir kviesti greitąją medicinos pagalbą, kokiais numeriais skambinti. Supratome, kad skubi pagalba, pirmieji veiksmai nelaimingo atsitikimo atveju iš esmės nulemia nukentėjusiojo likimą. Todėl labai svarbu nuo pat mažens vaikus mokyti suteikti pirmąją pagalbą.

Labai smalsiai ne tik apžiūrėjome paramedikų lagaminus, bet stengėmės viską išbandyti, įsiminti. Su užspringimo (atspringdinimo) liemenėmis vaikai mokėsi, kaip išgelbėti užspringusį draugą, praktiškai išbandė padaužymus tarp menčių ir pilvo spustelėjimus. Vaikai įsitikino, kad esant reikalui galėtų išgelbėti savo užspringusį draugą, nes išmoko tai atlikti praktiškai  ir  įgavo pasitikėjimo. Sužinojo, kada ir kaip reikia dėti kaklo įtvarą, išbandė uždėti draugui. Įsiminė gaivinimo seką: Patikrink - Paskambink – Padėk.

Mokymų tikslas – didinti vaikų sveikatos raštingumo lygį, bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Mokiniai išmoko kaip suteikti pirmą  būtinąją pagalbą nelaimių atvejais, atliko praktinius užsiėmimus. Šis susitikimas ugdė atsakomybę, pilietiškumą, skatino nebūti abejingiems ir nuolat prisiminti, kad galime ir privalome padėti žmonėms. Laiku ir tinkamai suteikus pirmąją pagalbą, galima išgelbėti žmogui gyvybę. Tai tikrai LABAI SVARBU.

„Dažnai didvyriai yra labai paprasti žmonės“. Henry David Thoreau

                                      Parengė 4b klasės mokytoja Rita Aleksandravičienė

2020-10-22
zuk1 , zuk2 , zuk3 , zuk4
Kino vakaras. „Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“

Ūkanotą penktadienio popietę 5a klasės mokiniai susirinko į kino vakarą savo klasėje.Kadangi tai pirmas penktokėlių,  kaip naujos klasės, susitikimas ne per pamokas,todėl buvo labai lauktas. Žiūrėjome filmą „Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“. Paprastai nedžiuginantis, bet šįkart apniukęs oras padėjo sukurti tinkamą aplinką ir nuotaiką paslaptingam filmui. 

5a klasės auklėtoja Dainora Žukauskienė

2020-10-19
Zyg1 , Zyg2 , Zyg3
6 b ir 6 e klasės mokiniai modeliavo Saulės sistemą

Spalis nepašykštėjo gražios dienos edukacinei veiklai Kalniečių parke.6 b ir 6 e klasės mokiniai, taikydami lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos žinias, atliko ir pristatė užduotį „Saulės sistemos modelis“. 

Lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Žygienė 

2020-10-13
dain3 , dain1 , dain2 , dain4 , dain5 , dain6 , dain7 , dain8 , dain9
Integruotos veiklos zoologijos sode

5a ir 5b klasių mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių k., matematikos, anglų k. ir istorijos veikloje zoologijos sode. Mokiniai išklausė pasakojimo apie zoologijos sodo įkūrimą, skaičiavo,kiek metų jis gyvuoja. Pagal pateiktą aprašymą ir užuominas-mįsles turėjo atpažinti ir įvardyti gyvūną, iš kiekvienos abėcėlės raidės parašyti po vieną zoologijos sode matytą gyvūną. Dar lygino balinio vėžlio ir žmogaus vidutinę gyvenimo trukmę, o įamžinę labiausiai patikusių gyūnų nuotraukas suorganizavo konkursą, kurio rezultatus užfiksavo dažnių lentelėje. Spręsdami matematikos rebusą turėjo prisiminti anglų kalbos abėcėlę, o su zoologijos sodu atsisveikino anglų kalba atlikę ,,Quize" užduotis apie laukinius ir naminius gyvūnus.

5a klasės auklėtoja, lietuvių k.mokytoja Dainora Žukauskienė, 5b klasės auklėtoja, matematikos mokytoja Ieva Malaukytė, istorijos mokytojas Sigitas Nefas, anglų kalbos mokytoja Vanda Valionytė

2020-10-13
gint1 , gint2 , gint3 , gint4
Aš esu klasės dalis

Pirmadienio popietę 7b klasės mokiniai dalyvavo savęs pažinimo veikloje „Aš esu klasės dalis“, kurią vedė psichologė R. Lilienė ir klasės auklėtoja G. Dromantaitė. Vaikai, iš gamtoje rastų medžiagų, sukūrė klasės autoportretą, dalinosi emocijomis ir įžvalgomis kaip mato save kaip asmenį ir save kaip klasės dalį. 

Klasės auklėtoja Gintarė Dromantaitė

2020-10-13
bert1 , bert2 , bert3
5e klasė mokėsi naudotis kompasu ir sukūrė Saulės sistemos modelį

 5e klasės mokiniams integruota gamtos-anglų kalbos pamoka vyko Kleboniškio miške. Mokiniai mokėsi naudotis kompasu, dirbdami komandoje  atliko gamtos ir anglų kalbos užduotis, sudarė Saulės sistemos modelį, apibūdino planetas.

Anglų kalbos mokytoja Jūratė Berteškienė

 

2020-10-12
sar1 , sar2 , sar3 , sar4 , sar5 , sar6 , sar7 , sar8 , sar9 , sar10
Mokėsi išgyvenimo miškuose paslapčių

Šiandien 6c ir 6f klasės mokiniai Kleboniškio miške klausėsi mokytojo Šarūno vedamos išgyvenimo miške pamokos bei atliko praktines užduotis: kūrė laužą, virė arbatą. Su savanoriu, Evgenii, žaidė įvairius žaidimus anglų kalba. 

Anglų kalbos mokytoja Jolita Kačinskienė

2020-10-12
baltrus2 , baltrus3 , baltrus4 , baltrus5
Turimas žinias 7 d klasės mokiniai taikė atlikdami praktines užduotis

7d klasė  fizikos ir matematikos  mokėsi atlikdami praktines užduotis  Kalniečių parke: matavo atstumą žingsniais ir matavimo juosta, įvertino susidariusią paklaidą, skaičiavo greitį, aptarė ir įvertino gautus rezultatus.

Fizikos mokytoja Rima Baltrušaitienė

 

2020-10-12
jiesa
Pamokos Jiesios kraštovaizdžio draustinyje

Spalio 9 d. 7a klasės mokiniai integruotos anglų kalbos ir geografijos pamokos metu aplankė Jiesios piliakalnį ( Napoleono kalną), praėjo draustinio pažintiniu taku, susipažino su prieledyninėmis atodangomis, stebėjo vykstančią eroziją, skaitė tekstus anglų kalba ir atliko praktines teksto suvokimo užduotis.

Anglų kalbos mokytoja Asta Kuginienė

2020-10-09
Atv1 , Atv2
Spalio 1-oji - Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.

Dėkojame nemokamo žurnalo bei portalo "60+" (www.60plius.lt) bei  www.ugdantikomunikacija.lt darbuotojams, visiems progimnazijos mokiniams, prisidėjusiems, gaminant atvirukus, taip pat pradinio ugdymo,  tikybos bei dailės ir technologijų mokytojoms. Jūsų dėka senjorus pasiekė daugiau kaip 600 progimnazijos mokinių gamintų atvirukų, o jų veidus nušvietė šypsenos, nuriedėjo viena kita džiaugsmo ašara…

Skaitykite daugiau: https://www.60plius.lt/2020/10/02/simtai-kauno-ir-jonavos-senjoru-sulauke-vaiku-sveikinimu-jautrios-zinutes-pasieke-senjoru-sirdis/ | 60 plius

 

2020-10-05