mokykla14
Dėl pagal pagrindinio ugdymo programą besimokančių mokinių mokymo būdo nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 18 d.

Atsižvelgiant į nepalankią koronaviruso (COVID-19) epidemiologinę padėtį Lietuvoje, pratęstas karantinas iki gruodžio 17 d., todėl

nustatomas toks pagal pagrindinio ugdymo programą besimokančių mokinių mokymo būdas nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 18 d.:

nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. - 5-ųjų ir 7-ųjų klasių mokiniai mokomi nuotoliniu būdu, 6-ųjų ir 8-ųjų klasių mokiniai mokomi kasdieniniu būdu (mokykloje);

nuo gruodžio 7 d. iki gruodžio 18 d. - 5-ųjų ir 7-ųjų klasių mokiniai mokom kasdieniniu būdu (mokykloje), 6-ųjų ir 8-ųjų klasių mokiniai mokomi nuotoliniu būdu.

2020-11-26
tol1
Tolerancijos dienos dėlionė

2020 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos dėlionė. Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. Šių metų temą padiktavo išgirsta mintis, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus – gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t.

Tolerancijos diena paminėta dailės, technologijų, pradinių klasių ir etikos mokytojų iniciatyva. Dėkojame Ramunei Juknevičiūtei, Rasai Jazerskienei, Birutei Mineikienei,  Asta Rudzevičienei, Nijolei Grikietytei, Onutei Asevičienei.

2020-11-16
baltr1 , baltr2 , baltr3
Mokome kitus ir patys mokomės

Su 5 –kais gamtos pamokose žvalgantis po kosmoso platybes 5d klasės mokiniams Rimgaudui, Joriui, Titui, Viliui kilo mintis pamoką pravesti patiems. Mokiniai ne tik puikiai ir atsakingai pasirengė pamokai, bet labai įdomiai ją pravedė.  Šaunuoliai. Džiaugiuosi.

Mokytoja Rima Baltrušaitienė

2020-11-16
LAP29
PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LAPKRIČIO 9-29 DIENOMIS

Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje ugdymo procesas lapkričio 9-29 dienomis bus organizuojamas taip: 

              1. mokinių, besimokančių 5-ose klasėse, ugdymo procesas nuo 2020-11-09 d. iki 2020-11-20 d. (imtinai) vykdomas kasdieniu ugdymo proceso organizavimo mokykloje būdu, o nuo 2020-11-23 d. iki 2020-11-27 d. (imtinai) vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu;

   2. mokinių, besimokančių 7-ose klasėse, ugdymo procesas nuo 2020-11-09 d. iki 2020-11-11 d. (imtinai) vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, o nuo 2020-11-12 d. iki 2020-11-20 d.- kasdieniu ugdymo proceso organizavimo mokykloje būdu,  o nuo 2020-11-23 iki 2020-11-27 vykdomas nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu.

              3. mokinių, besimokančių 6-ose ir 8- ose klasėse, ugdymo procesas nuo 2020-11-09 d. iki 2020-11-20 d. (imtinai) vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, o nuo 2020-11-23 d. iki 2020-11-27 d. - kasdieniu ugdymo proceso organizavimo mokykloje būdu.

2020-11-06