Talentai
„Savo talentą dovanoju Lietuvai" konkursui pasibaigus.

Talentas - tai brangakmenis, jei grožiesi vienas, jis spindi, bet tik Tau…

 Jūsų sugebėjimų talentų spindesį gali pastebėti ir įvertinti kiti. Kiekvienas, atnešęs savo brangakmenį - talentą, galės džiaugtis ne tik savo, bet ir kitų spindesiu, taip tapsime turtingesni... “

,,Blogas-,,Mano talentas”

Nors iš ekranų, bet talentų spindesiu balandžio mėnesį galėjo pasidžiaugti progimnazijos bendruomenė. Vyko jau vienuoliktasis konkursas „Savo talentą dovanoju Lietuvai“. Tiesa, jis šiais mokslo metais buvo skirtas mažųjų - pradinukų talentams įvertinti ir jais pasidžiaugti. Pirmuosiuose turuose dalyvavo 22 talentingi pradinukai, o į finalą komisija pakvietė pasirodyti vienuolika dalyvių.

Visi dalyviai apdovanojami nominacijas įvardijančiomis padėkomis, o talentingiausieji (komisijos nuomone) - Aurėja ir Austėja Stankevičiūtės 4d kl., Aušrinė Morkūnaitė 2a kl. (I-osios vietos laimėtojos), Danielė Dulskaitė 3a kl., Rimas Gervė 3a kl. (II-ųjų vietų laimėtojai), Perla Naujokaitytė 2c kl., Vakarė Palaimaitė 4c kl. (III-ųjų vietų laimėtojos) -diplomais ir laimėtojų taurėmis.

Dėkojame konkurso dalyvių talentus vertinusioms mokytojoms Idalijai ir Aistei, buvusiai progimnazijos mokinei Paulei, konkurso organizatoriams - vedėjams ir vertintojams – Mokinių tarybos nariams.

O talentukams linkime sėkmės, tobulinant savo gebėjimus, spindesio, garsinant Lietuvą...

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Jurevičienė

 

2021-04-29
stat
Moksleiviai atstovaus Lietuvą Europos statistikos konkurso finale

Dar vasario mėnesį džiaugėmės žinia, jog progimnazijos aštuntokai 2021 m. Europos statistikos konkurso nacionaliniame etape buvo Lietuvos geriausiųjų dešimtuke ir iškeliavo į antrą konkurso etapą. Antrame etape komandos THE_STATS narius Kiprą Kliučinską (8A), Matą Bukauską (8A), Patriciją Bastytę (8A), bei komandos kuratorę matematikos mokytoją Ievą Malaukytę lydėjo didžiulė sėkmė. Jie tapo 2021 metų Europos statistikos konkurso nacionalinio etapo B kategorijos (jaunesniųjų moksleivių) nugalėtojais – užėmė I vietą. Ties šiuo garbingu laimėjimu mokytojos ir mokinių kelias nesibaigė. Jiems tenka atsakinga užduotis – atstovauti Lietuvą Europos finale. Tuo tarpu visus kviečiame pasižiūrėti komandos THE_STATS Europos statistikos konkurso nacionalinio etapo antros užduoties darbo rezultatus, kurie atėmė daug laisvo laiko, pareikalavo nemažai pastangų, žinių ir gebėjimų.

2021-04-27
4d,4e
Už sprendimus atsakingi patys mokiniai

Šiais mokslo metais  4d ir 4e klasių mokiniai dalyvauja projekte ,,Demokratinio ugdymo principais praktikų įdiegimas Lietuvoje“. Į veiklas projekte yra įsitraukę dvidešimt respublikos mokyklų.

   Kiekvieną savaitę klasės susirinkimo metu ketvirtokai svarsto iškilusius klausimus ir balsavimo būdu priima susitarimus. Mokytojos tikime: jei su vaiku bus elgiamasi pagarbiai, leidžiant pačiam priimti sprendimus, vaikas tai darys labiau atsakingai ir sąmoningai.

   Pasijusti saugiu ir reikalingu mūsų klasėse padeda ir  individualūs pokalbiai. Kiekvienas ketvirtokas  pasirenka laiką ir pasirinktoje - kartais visai netradicinėje aplinkoje bendrauja su savo mokytoja.

   Projekte su kolegomis dalinamės savo gerąja darbo patirtimi, sistemingai susitinkame su koordinatore - konsultante Juste Kubertavičiūte iš Vilniaus Demokratinės mokyklos, aptariame demokratinio ugdymo aktualijas, naujų žinių semiamės iš užsienio demokratinėse mokyklose dirbančių pedagogų.

Mokytojos Jūratė Skerstonienė ir Rūta Cylikienė

2021-04-23
matke
4 klasės mokinė tarptautiniame matematikos konkurse Kauno savivaldybėje užėmė I -ąją vietą

Mokytoja Rita apie savo mokinę Smiltę pasakoja „Šiai mokinei būdingas didelis noras atlikti darbą be klaidų, kruopštumas“. Mokytoja kartu su smalsiąja mokine jau iki konkurso išbandė ir išsprendė visų ankstesnių metų matematikos „Kengūros“ ir uždavinyno „Treniruočių laukai“ užduotis. Džiaugiamės Smiltės pasiekimais ir linkime sėkmės kitose konkursuose.

2021-04-21
vel1 , vel2 , vel3 , vel4 , vel5 , vel6 , vel7 , vel8 , vel9 , vel10 , vel11 , vel12 , vel 13
„Vaišės vaikų Velykėlėms“ – integruotas mokymasis

„Vaišės vaikų Velykėlėms“ tokių integruotų užsienio kalbos (anglų) ir dailės pamokų metu 5e klasės mokiniai mokėsi maisto gaminimo receptus užrašyti angliškai ir papuošti margučiais, pavasario augalais. Mokiniai spalvingai perteikė „Vaikų Velykėlių“ nuotaiką. Kviečiame pasigrožėti mokinių kūryba!

Mokytojos  Jūratė Berteškienė ir  Rasa Jazerskienė.

2021-04-15
ramun1 , ramun2
Kauno miesto kūrybinio konkurso „Lietuvai, Tėvynei mano“ laureatai ir dalyviai

 Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje kovo mėnesį vyko Kauno miesto mokinių kūrybinis konkursas „Lietuvai, tėvynei mano“. Už įdomius, estetiškus ir meniškus darbus  šiame konkurse apdovanoti padėkomis trys mūsų mokyklos mokiniai : Ignas Zverevas (6c kl.), Miglė Mazelskytė (6c kl.), Joris Beržanskis (5d kl.).

 Geriausiai temą atitikęs darbas yra Rasos Petrauskaitės (6c kl.) piešinys, todėl Rasa buvo apdovanota diplomu ir taure.

 Sveikiname mokinius ir linkime jiems kūrybinės sėkmės.

Mokinius paruošė dailės mokytoja Ramunė Juknevičiūtė

2021-04-13
Fizu
Karantino metu fizinio ugdymo mokytojai kviečia judėti, žaisti, būti lauke

Fizinio ugdymo mokytojai kviečia daugiau judėti, šypsotis, džiaugtis, būti lauke...

 

2021-04-12
Būsimas pirmokas
„Atvirų durų" valanda būsimųjų pirmokų tėveliams

Balandžio 15 d. 18 val. kviečiame į nuotolinį būsimųjų pirmokų tėvelių susirinkimą. Aptarsime galimybes priimti Jūsų sūnų/dukrą mokytis mūsų progimnazijoje, aktualijas, susijusias su pradiniu ugdymu, susipažinsite su būsimųjų pirmokų mokytojomis, specialistais, administracija, pasižvalgysite po ugdymo(-si) aplinkas, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Norėdami dalyvauti susirinkime, naudokite žemiau esančią nuorodą:  

https://bit.ly/3wLLsbT

2021-04-12
mok1 , mok2 , mok3 , mok4 , mok5 , mok6 , mok7 , mok8 , mok9 , mok10 , mok11 , mok12 , mok13 , mok14 , mok15 , mok16 , mok17
Vidiniai progimnazijos mokytojų mokymai padėjo įsivardinti progimnazijos mokytojų vedamų pamokų stiprybes ir pastebėti šiuolaikiško mokymosi bruožus

Mokytojai mokosi nuolat: ir tuo metu, kai veda pamokas, bendrauja su mokiniais, jų šeimos nariais, ir tada, kai mokiniai atostogauja.  Šiais metais mokinių žiemos ir pavasario atostogų laiką progimnazijos mokytojai skyrė mokymuisi kartu, siekdami paanalizuoti šiuolaikinio ugdymo aktualijas, kurios nagrinėjamos Geros mokyklos koncepcijos ir atnaujinto ugdymo turinio diegimo kontekste. Didelę dėmesio dalį skirdami mokymosi pasiekimams ir mokinio pažangą lemiančių veiksnių analizei, kad dar kartą įsitikintų, kaip didaktiniai ir pedagoginiai sprendimai veikia mokinių mokymąsi. Vidinių progimnazijos mokytojų mokymų metu buvo nagrinėjami praktiniai pamokų scenarijų pavyzdžiai, konkrečios mokymosi situacijos, patirtys, akcentuojami tiek pamokos struktūros, tiek jos efektyvumo (nuo uždavinio iki rezultato) aspektai. Taip pat buvo paliestas nuotolinio mokymosi ir su juo susijusių atradimų, praradimų ir jų kompensavimo klausimas. 

Mokymus, kurių tema „Mokymosi pasiekimus ir pažangą lemiančių veiksnių analizė. Efektyvios pamokos struktūra“ vedė ir mokytojų mokymąsi moderavo lektorė Olivija Saranienė, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, švietimo konsultantė, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Lyderių laikas“ savivaldybių kuratorė.  

Darbas grupėse, mokymasis kartu padeda ne tik išmokti, bet ir formuoti mokinių santykius. Todėl mokytojai, kartu kurdami efektyvaus mokymosi scenarijus ir juos analizuodami, pristatė daug mokymosi veiklų, kurios yra kvietimas aktyviau mokytis.   

Lektorė, kartu su mokytojais, peržiūrėdama pateiktus pamokų pavyzdžius akcentavo, kad progimnazijoje vyrauja socialus mokymasis, pažinimo kompetencijų ugdymas. Tokios tendencijos aiškiai matomos tikybos, matematikos, geografijos pamokose (mokytojos I. Malaukytė, A. Pabiržienė, R. Milkaitytė). Fizinio ugdymo mokytojų pamokos turi labai daug savivaldžio mokymosi bruožų, savo ir kolegų pamokas apibendrino mokytoja R. Radišauskaitė.  

Anglų kalbos mokytojų pamokose vyrauja tikslo, uždavinio ir vertinimo vienovė (kolegų kurtą pamokų scenarijų pateikė mokytoja J. Ormerod).  

Analizuojant pradinių klasių mokytojų pateiktą pamokos scenarijų, pastebėta, kad pamokos orientuotos į dalykinių kompetencijų ugdymą, vyrauja mokytis padedantis vertinimas (pamokos scenarijų pristatė mokytoja K. Galkuvienė). 

Buvo išskirtos progimnazijos mokytojų pateiktų pamokų stiprybės: aktyvus mokymasis, priemonių ir šaltinių įvairovė, mokinį įtraukianti pamokos struktūra, pamokų įprasminimas, mokymasis kitose aplinkose, mokymosi aplinkų įvairovė, integruotas, aktualizuotas turinys, mokymąsi skatinanti atmosfera, orientavimasis į rezultatą, mokytojo pagalba mokantis, mokomosios medžiagos pateikimas, nurodymų aiškumas, mokinių savarankiškumo ugdymas, iššūkių optimalumas, intriguojantis turinys, refleksija (formuojamasis vertinimas). 

Mokymų metu nagrinėta grįžtamojo ryšio svarba. Grįžtamasis ryšys tampa formuojamuoju tik tada, kai besimokantysis, remdamasis jam suteikta informacija, siekia pagerinti savo rezultatus.​Veiksmingo grįžtamojo ryšio paslaptis – nepakanka pasakyti, kas negerai; reikia pateikti nurodymus dėl tolimesnių veiksmų ir sudaryti galimybę pamokoje tai padaryti. 

Šiuos mokymus baigė 86 proc. progimnazijoje dirbančių mokytojų. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Rabizaitė

2021-04-08
nana
Integruotos anglų kalbos pamokos metu 7 a klasės mokiniai dalyvavo dokumentinio filmo „Nana“ peržiūroje

Tai dokumentinis filmas apie Holokaustą išgyvenusio žmogaus kovą su netolerancija: atskleidžiantis istorinius įvykius, mokantis drąsos, atkaklumo, pasakojantis apie žmogaus stiprybę.

Mokinius į šio filmo peržiūrą pakvietė JAV ambasada Vilniuje. Jį pristatė JAV ambasados Lietuvoje Žmogaus teisių pareigūnas Rennie Silva. Filmui pasibaigus, renginio dalyviai klausėsi šio filmo kūrėjos pasakojimo, dalyvavo diskusijoje.

Mokiniams tai puiki proga mokytis kelių dalykų: istorijos, tolerancijos, pritaikyti anglų kalbos žinias dalyvaujant diskusijoje. 

 

Anglų kalbos mokytoja Edita Rabizaitė

2021-04-02
peopl
Progimnazijoje vyko viktorina „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“

Kovo mėnesį progimnazijoje vyko viktorina „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“.

Viktorinoje dalyvavo 69 šeštų, septintų, aštuntų klasių mūsų mokyklos mokinių komandos.

Sveikiname viktorinos „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“ nugalėtojus:

I vieta – 7d klasės mokinės Upės vadovaujama komanda

II vieta – 6d klasės Dianos ir 7d klasės Agnetos vadovaujamos komandos

III vieta – 8b klasės mokinio Vinco vadovaujama komanda

 

Istorijos mokytoja Lina Kostiukovienė

2021-04-02
nepr1 , nepr2
LAISVĖS ŽENKLAI APLINK MUS

 

Vyko  Tarptautinio 5–12 klasių mokinių literatūrinių miniatiūrų, piešinių ir tautodailės  dirbinių konkurso „LAISVĖS ŽENKLAI APLINK MUS“ baigiamasis renginys. Konkursas buvo inicijuotas  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno Kovo 11-osios gimnazijos. Renginio rėmėjas-seimo narys K.Starkevičius. Renginio rėmėjai ir partneriai – Vytauto Didžiojo karo muziejus, Birutiečių draugijos Kauno skyrius,  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyrius. 
 Dalyvavo mokiniai iš Londono, Briuselio, Naujosios Zelandijos , Lenkijos ir iš Lietuvos mokyklų. Buvo pateikta 300 darbų. Konkurso tikslas- ieškoti ir atpažinti laisvės ženklus ir simbolius artimiausioje aplinkoje. Mūsų mokyklos mokinė 8a klasės mokinė Eva Dovidonytė (mokyt.R.Kanaukienė)  miniatiūrų konkurse 7-8 kl. grupėje laimėjo 1 vietą.

  Piešinių konkurso prizininke tapo 6c klasės mokinė Rasa Petrauskaitė, už darbą “Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas” pelnė antrąją vietą 5-6 klasių grupėje.

Tautodailės dirbinių dirbinių konkurse 7-8 klasių grupėje prizininke tapo 7a klasės mokinė Rugilė Morkovičeva. Mokinė apdovanota už darbą “Laisvės ženklai” trečiąja vieta (mokyt. R. Juknevičiūtė).

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Kanaukienė

 

 

2021-04-02
tevu diena
Kviečiame dalyvauti Tėvų dienoje

Kviečiame jus dalyvauti Kauno K. Griniaus progimnazijos organizuojamame nuotoliniame renginyje „Tėvų diena 2021“. Šio renginio metu galėsite nuotoliniu būdu susitikti su mokytojais dalykininkais, aptarti dalyko mokymosi ypatumus, pasikonsultuoti su mokytoju dėl esamo ar būsimo vaiko mokymosi. 

Renginys „Tėvų diena 2021“ vyks 2021 m. balandžio 8 ir 9 dienomis: 

 • Ketvirtadienį, balandžio 8 d. bus galima rezervuoti laiką susitikimams nuo 09:00 iki 18:00. 
 • Penktadienį, balandžio 9 d., bus galima rezervuoti laiką susitikimams nuo 09:00 iki 16:00. 

 

Nuotolinis susitikimas su dalyko mokytoju galės vykti tokiomis sąlygomis: 

 • Iš anksto rezervuosite laiką susitikimui specialiame „Tėvų dienos 2021“ tinklapyje ir gausite rezervaciją patvirtinantį elektroninio pašto laišką. 
 • Rezervuosite laiką susitikimui naudodami jūsų vaiko mokyklinę paskyrą. 
 • Prie nuotolinio susitikimo jungsitės naudodami „Microsoft Teams“ programą arba šiuolaikinę interneto naršyklę, prisijungimui naudodami vaiko mokyklinę paskyrą. 
 • Susitikime dalyvausite kartu su vaiku.  
 • Susitikimo metu turės būti įjungta jūsų vaizdo kamera, kad dalyko mokytojas galėtų matyti, kas dalyvauja susitikime. 
 • Susitikimo trukmė – 10 minučių. 

 

Norėdami rezervuoti laiką susitikimui su dalyko mokytoju, atlikite šiuos veiksmus: 

 1. Interneto naršyklėje prisijunkite prie vaiko elektroninio pašto dėžutės tinklapyje https://outlook.office.com 
 1. Suraskite ir pasirinkite gautą laišką su informacija apie renginį „Tėvų diena 2021“. 
 1. Spragtelėkite laiške pateiktą rezervavimo nuorodą https://outlook.office365.com/owa/calendar/TevuDiena2021@kgm.lt/bookings/ 
 1. Pasirinkite dalyko mokytoją, susitikimo datą ir laiką. 
 1. Įveskite vaiko vardą, pavardę ir mokyklinio e. pašto adresą, pasirinktinai galite įrašyti pageidavimus ar pastabas dėl susitikimo. 
 1. Pažymėkite varnelę, kad esate informuotas apie jūsų pateiktų asmens duomenų saugojimą bei tvarkymą renginio organizavimo tikslais. 
 1. Nuspauskite mygtuką „Užsakyti“. 
2021-04-01
hol1 , hol2
Metodinis renginys „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“

Tolerancijos ugdymo centrų patirties gausa džiugino respublikinio metodinio renginio „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“, į kurį 2021 kovo 17 d. mokytojus pakvietė Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Tolerancijos ugdymo centrai, veikiantys Kauno Veršvų gimnazijoje ir Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje.

„Švietimas apie Holokaustą ir jo aukų atminimo išsaugojimas – ne vienkartinis įvykis, tai – mokinių laipsniškas vedimas prie jų intelektualinės, moralinės brandos bei kritinio įvykių vertinimo, požiūrio kaitos“, – renginį pradėjo Kauno Veršvų gimnazijos istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja ekspertė, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė (TUC) Diana Murauskienė. Ji pristatė metodines rekomendacijas, kaip mokyti apie Holokaustą, pateikė praktinius gimnazijos TUC mokytojų ir mokinių įgyvendintų ir įgyvendinamų projektinių veiklų pavyzdžius, paaiškino šių veiklų įprasminimo, tolerancijos, empatijos, istorinio konteksto suvokimo, bendradarbiavimo ugdymo būtinumą ir poveikį visuomenei.

Kauno Veršvų gimnazijos IVa klasės mokinė Julija Stankevičiūtė kalbėjo apie savo autorinę fotografijos parodą „Laiko paženklinti žydų kultūros pėdsakai“, kuri yra sudėtinė tarptautinio projekto „Žydų kultūros pėdsakai vietos bendruomenėje“ dalis. Šį projektą finansavo JAV TOLI institutas, bendradarbiaujant su Tarptautine istorinio teisingumo komisija, Kauno žydų bendruomene.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos etikos mokytoja metodininkė Nijolė Grikietytė, pasakodama apie Tolerancijos ugdymo centro veiklą, priminė šios mokyklos istoriją. 1998 m. mokyklai suteiktas prezidento Kazio Griniaus (1866–1950) vardas. Progimnazijos puoselėjamos vertybės glaudžiai siejamos su K. Griniumi, jo idėjomis ir darbais. Mokiniai nuolat tyrinėja K. Griniaus gyvenimo įvykius, ieško istorinių šaltinių, jais remdamiesi, atlieka tyrimus, lanko vietas, susijusias su K. Griniaus gyvenimu ir veikla.

Mokinių ugdyme ypač svarbios dvi veiklos kryptys: demokratijos principų įgyvendinimas ir tolerancijos ugdymas. 2016 m. K. Griniui ir jo žmonai Kristinai suteikti Pasaulio tautų teisuolių vardai, įvertinant jų nuopelnus, gelbėjant žydus. Tokį sprendimą priėmė Izraelio Jad Vašemo memorialiniame muziejuje veikianti visuomeninė komisija. K. Grinius ir jo žmona Kristina nacistinės Vokietijos okupacijos metais buvo priglaudę bičiulį, Kauno geto kalinį Dmitrijų Gelperną.

Lietuvoje K. Griniaus ir K. Griniuvienės indėlis, gelbėjant žydus, buvo įvertintas dar 1993 m., kai jie buvo apdovanoti Žuvusiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Tolerancijos ugdymo centras Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje veikia nuo 2018 m. gruodžio mėnesio. 2019 m. sausio 25 d. progimnazijos direktorius Stanislovas Šimanauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje vertinti sekretoriato vadovu Ronaldu Račinsku. Sutartis sudaryta, siekiant ugdyti brandžią ir atsakingą pilietinę visuomenę, pagrįstą tolerancijos ir pagarbos universalioms žmogiškoms vertybėms ir principais. Direktoriaus įsakymu buvo sudaryta ir koordinacinė grupė, minėtinų datų kalendorius. Grupės nariai lankė seminarus Kėdainiuose, Sugiharos centre Kaune, Varėnoje, Vilniuje, stažavosi Izraelyje, bendradarbiavo su kitais TUC.

Prieš pusantrų metų įvyko pirmas susitikimas su Kauno Veršvų gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru. Mokiniai dalinosi sukurtais meniniais projektais, o mokytojai – patirtimi. 2021 m. buvo organizuotas nuotolinis Julijos Stankevičiūtės fotografijų „Žydų kultūros ženklai Kaune“ parodos atidarymas Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje, kuris tapo integruoto mokymo ciklu.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos šokio mokytoja ekspertė Idalija Braškytė, kalbėdama apie holokausto temos atskleidimą meniniuose projektuose, citavo Ireną Veisaitę: „Gyvenimas turi būti skaidrus. Skaidrumą suteikia pažinimas kitos tautos ir žinojimas savo istorijos“.

Formuojantis asmenybei, svarbių dalykų žinojimas ir pažinimas, perteiktas per išgyvenimą, emociją, meninę veiklą, ypač pagavus mokiniui. Todėl šokis, muzika, teatras progimnazijoje integruojami į dalykų pamokas, projektines veiklas. Ugdome žmogų, kuris nori suprasti kitos tautos kultūrą, atrasti istorijos ženklus dabartinėje aplinkoje.

Pradinio ugdymo ir teatro mokytoja metodininkė Rita Aleksandravičienė dalinosi patirtimi, kaip mokinių perskaitytus kūrinius „paversti“ į scenarijų spektakliui, kaip suvaidinti įvykius ir išgyventi tikras emocijas, suvokti turinį per pojūčius. „Teatras – gyvenimo veidrodis, o teatro paskirtis – atsukti tą veidrodį į visuomenę ir parodyti jos veidą – problemas, skaudulius, išgyvenimus, patyrimus. Su Holokaustu supažindinu pradinukus, pasitelkdama gyvus, šią baisią tragediją išgyvenusių ir patyrusių žmonių pasakojimus. Supažindinusi vaikus su kūriniu, pirmiausia prašau vaikų girdėtą ar regėtą vaizdą iliustruoti, nupiešti patirtą jausmą. Susegę iliustracijų knygą, žaidžiame radijo teatrą, mokiniai, versdami iliustracijų knygą, pasakoja visą, jau ir pačių „išjaustą“ istoriją“, – patirtimi dalinosi pedagogė.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Sigitas Nefas su metodinio renginio dalyviais aptarė antisemitizmą, kaip įprotį, turintį istorines šaknis ir marginalaus buitinio antisemitizmo virsmą ideologija XX a. Europoje. Kita mokytojo pranešimo dalis perkėlė klausytojus nuo istorijos, prie dabarties aktualijų – tai mokytojų atsakomybė ir galimybės, ugdant mokinių toleranciją ir gebėjimą bendradarbiauti skirtingų kultūrų kontekste. Pranešėjas pabrėžė šių savybių svarbą, ugdant bendrąsias asmenybės kompetencijas. Paskutinėje šio mokytojo pranešimo dalyje aptartas kompleksiškumas holokausto švietime. Remiantis K. Griniaus progimnazijos mokytojų patirtimi, pristatytos galimybės šiame procese dalyvauti skirtingų mokomųjų dalykų mokytojams.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė akcentavo, kad šiandienos mokymuisi būdinga nuolatinė augimo dinamika, sudaranti galimybę mokinio saviraiškai. „Kiekvienas mokytojas, įgyvendindamas dėstomo dalyko ugdymo turinį, tam skiria dėmesį, norėdamas, kad mokinys būtų smalsus, sumanus, kūrybiškas, iniciatyvus.

Jeigu pasitikime savo mokiniais ir imamės nagrinėti pakankamai sudėtingas, bet šiandien aktualias temas, tokias kaip: Holokaustas, Genocidas, Tolerancija, atveriame galimybę kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, nebijoti klysti ir mokytis iš savo klaidų, dirbti komandoje, rasti informaciją, analizuoti, vertinti, priimti sprendimus, spręsti problemas. Vienas iš sėkmės garantų yra kūrybiškas įvairių „įrankių“ naudojimas: integracija, diferencijavimas, individualizavimas, technologijos, neformalus ugdymas, mokymasis „be sienų“, tyrinėjimu grįstas mokymasis.

Panašių temų nagrinėjimas yra ir galimybė ugdytis, ir galimybė įsitikinti, kad mūsų mokiniai yra smalsūs, kūrybiški, iniciatyvūs, atsakingi, gebantys kritiškai mąstyti, nebijantys klysti ir mokytis iš savo klaidų, dirbti komandoje, rasti informaciją, analizuoti, vertinti, priimti sprendimus, spręsti problemas“, – patikino istorijos mokytoja ekspertė.

 

Edita Rabizaitė,
Kauno Kazio Griniaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2021-04-01