zol1 , zol2 , zol3 , zol4 , zol5 , zol6
Progimnazijos tautinių šokių kolektyvo ,,Žolynėliai” šokėjų ir jų šeimos narių vasaros sutiktuvės

Birželio 10 d. tautinių šokių kolektyvo ,,Žolynėliai” mažieji ir vyresni šokėjai keliavo į „ Žolynėlių Šeimų“ vasaros sutiktuves.

Pagal išvykos programą, kiekvienoje kelionės stotelėje vaikų, tėvelių ir senelių laukė apjungiančios, įtraukiančios, pažintinės, įdomios, judrios veiklos, kurios buvo susietos su šeima, Lietuvos istorija, jos tradicijomis tada ir dabar.

1. Ant Netonių sklandytojų kalno gėrėjomės panorama į Nemuno vingį ir Kauną tolumoje. Kalbėjome apie šeimą – brangiausius žmones.

2. Kulautuvos Deivių slėnyje ieškojome deivių: Gabijos, Žemynos, Medeinės, Laimos ir baltų dievo Perkūno. Prisiminėme prosenelių kartas. Dainavome šokamąją sutartinę ,,Bitele rito”.

3. Kulautuvos Dainų švenčių estradoje tėveliams ir seneliams šokome išmoktus šokius: ,,Sėjau rūtą”, ,,Kalvelį”, ,,Aukštadvario genį”, ,,Linksmapolkę”. Į didelį ratą kvietėme kartu šokti tėvelius, senelius, brolius, seses.

4. Kulautuvos „Akacijų alėjos“ parke šokome skambant Eglės Sirvydytės dainai ,,Mano namai”, Vytautui Kernagiui atminti 2c klasės mokiniai sudainavo jo dainą ,,Baltos lelijos”, kurią dainuoti išmokė mokytoja Gintarė Dromantaitė.

5. Kulautuvos prieplaukoje mokytojos Asta Rudzevičienė ir Birutė Mineikienė organizavo vikrumo ir išradingumo estafetes vaikams ir tėveliams.

Išvyką vainikavo apeiginės duonos valgymas, kurią su meile kepė mokytoja Nijolė Stašiauskienė. Džiaugėmės išvyka ir dėkojome vieni kitiems už nuostabų, prasmingą buvimą kartu su „Žolynėlių“ šeimomis.

Mokytojos Idalija Braškytė, Birutė Mineikienė, Asta Rudzevičienė

2021-06-29
astun1 , astun2 , astun3 , astun4
Progimnazijoje – aštuntokų išleistuvės

Birželio 23 d. rytą paskutinis skambutis nuskambėjo 88-iems K. Griniaus progimnazijos aštuntų klasių moksleiviams. Įveikę kupinus iššūkių mokslo metus, pademonstravę puikius pasiekimus, šventiškai nusiteikę, visi jie rinkosi į spalvingais vasaros žiedais papuoštą mokyklos vidinį kiemelį. Mokinius pasveikinti, bei padrąsinantį žodį tarti atvyko jų tėveliai, buvusių pradinių klasių mokytojos, mokyklos direktorius Stanislovas Šimanauskas bei pavaduotoja Vilija Daukšienė. Visi jie sveikino būsimus gimnazistus mokyklos baigimo proga ir linkėjo sėkmės. Progimnazijos direktorius įteikė padėkos raštus moksleiviams, kurie mokslo metus užbaigė, pademonstravę puikius mokymosi rezultatus. 

  Renginio pabaigoje, pasidžiaugus gautais mokyklos baigimo pažymėjimais,  skambėjo muzika, gražiausi gėlių žiedai buvo įteikti mokytojams, auklėtojoms ir administracijos darbuotojams.
  Kad ir kaip liūdna, mokiniai pakėlė sparnus į platesnį pasaulį, į gimnazijas… Pirmasis etapas kelyje svajonės link baigėsi… Sėkmingo skrydžio Jums, mieli aštuntokai! 

 

 

8-tų klasių auklėtojos Birutė Krivickienė, Asta Kuginienė ir Nijolė Grikietytė

2021-06-29
mindful1 , mindful2
Nepaprasta kelionė į save- gebėjimo pasirūpinti savimi lavinimas

Lotus fokus komanda pasiūlė Kauno Kazio Griniaus progimnazijos daliai pirmų ir penktų klasių mokinių mokslo metų pabaigos sulaukti kartu su Mindfulness programa vaikams „Nepaprasta kelionė į save“. Gegužės 19 dieną prasidėjo kassavaitiniai susitikimai su 5A, 5B ir 5C klasių mokiniais bei jų auklėtojomis, o 1A ir 1F mėgavosi intensyvesniu kursu (dviejų susitikimų per savaitę) dėl trumpesnių mokslo metų.

„Nepaprastos kelionės į save“ užsiėmimų metu vaikai, išsiaiškinę žodžio Mindfulness reikšmę, taikydami įvairias kvėpavimo technikas, mokėsi sutelkti dėmesį į dabartinį momentą. Išmokę nurimti, susikaupti leidosi į emocijų kupiną pasaulį, kur stengėsi emocijas atpažinti, nusakyti žodžiais ir suvaldyti. Mokiniai suprato, kad pykčio emocija reikalinga kaip ir visos kitos emocijos, tik būtina išmokti ją kontroliuoti. Vienas tam efektyviausių būdų – atleidimas sau ir kitiems. Vaikai surado vedlį į pozityvesnį asmeninį elgesį ir geresnius santykius su aplinkiniais. Tai - empatija! Įtvirtinti gautas žinias ir labiau įsitraukti į programą padėjo iššūkiai, kvietę auginti susitelkimo, dėkingumo, emocijų atpažinimo, pykčio atpažinimo ir atleidimo super galias. Visus susitikimus „Nepaprastos kelionės į save“ lydėjo Jurgitos staigmenos – meditacijos, sulaukusios daug teigiamų atsiliepimų iš vaikų. Programos dalyvis Matas teigia, kad labiausiai įsiminė kvėpavimai ir meditacijos, nes jos padeda atsipalaiduoti, o penktokė Viltė siūlo kitais mokslo metais prieš kiekvieną kontrolinį darbą pasileisti meditacinį garso įrašą, kad geriau parašytų kontrolinį darbą.

Ne tik vaikai jaučia programos vertę, bet ir mokytojos, stebėjusios savo ugdytinių dalyvavimą programoje. Anot mokytojos V. Ivanovienės, šie užsiėmimai padėjo išaiškinti mokiniams, kad nuoširdus pokalbis, atvirumas, savęs pažinimas, leidžia pažinti ne tik save, bet ir kitus, o S. Bružienė mano, kad vienas iš būdų, kaip galime pasirūpinti savimi yra Mindfulness praktikos.

Taigi Mindfulness programa vaikams „Nepaprasta kelionė į save“ ne tik buvo naudinga, bet ir yra reikalinga.

Matematikos mokytoja Ieva Malaukytė 

2021-06-29
žemes
Žemės meno paroda „Pavasario, vasaros žiedai“

Dailės 5 – 7 klasių mokinių kūrybinių darbų žemės meno paroda „Pavasario, vasaros žiedai“ . Mokiniai atlikdami užduotis turėjo galimybę pabūti gamtoje, ją stebėti ir pritaikyti gamtos formas bei spalvas savo kūryboje. Pasidžiaukime puikiais kūrybiniais darbais.

Parengė dailės mokytoja Rasa Jazerskienė

2021-06-23
smet , smet1
Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“

Siaubingos trėmimų akimirkos visam gyvenimui įsirėžė į žmonių sąmonę, paliko gilius randus jų širdyse. Todėl  mes, 2a ir 4b klasių mokiniai,  prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“, skirtos paminėti Gedulo ir vilties dieną – birželio 14 – ąją.  

     4b klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokose skaitė rašytojo, keliautojo Broniaus Jauniškio  knygą  ,,Ledo ašara“, kurioje autorius rašė draugų, giminių, bendramokslių bei rašytojų, atsidūrusių kalėjime, lageriuose, tremtyje likimą. Suintriguoti susidomėjo ir nusprendė tai papasakoti savo mažiesiems draugams, 2a klasės mokiniams.  Tai paskatino abiejų klasių mokinius domėtis vykusiais trėmimais, analizuoti tremtinių, politinių kalinių atsiminimus, ieškoti ,,gyvųjų liudininkų“ artimųjų tarpe. Net patys vaikai nustebo, kad artimųjų tarpe rado prosenelius, senelius, išgyvenusius gimtinės ilgesį, artimų žmonių netektis, patyrusius šaltį, badą, ligas. Vaikai ne tik klausė tremtinių išgyvenimus, prisiminimus, bet ir filmavo, įrašinėjo, nes norėjo, kad ir draugai išgirstų „gyvą žodį“. Norėdami padėkoti už prisimintą sudėtingą Lietuvos istorijos laikotarpį, pagerbti buvusius tremtinius ir politinius kalinius, mokiniai gamino atvirukus su Gyvybės medžiu, įrašė padėkos žodžius, palinkėjimus.   Nufotografuotus mokinių sukurtus darbus, sudėję į skaidres, nusiuntėme į Tarptautinę komisiją nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Dar šiandien savo išgyvenimus gyvai pasakojantiems padovanojome mokinių kūrybinius piešinius. Kitus darbus nuvežėme  į Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinę, kaip simbolinę dovanėlę – primenantiems mums sudėtingą istorijos laikotarpį.

 Gyvybės medžio idėja, kaip medis lapus, augino vieną įvykį po kito. Ir medis sužaliavo. Pradėję nuo iniciatyvos piešti tremtiniams atvirukus, perėjome prie tautinių šokių kolektyvo „Žolynėliai“ sukurto – Gyvojo medžio. Šokėjai pasakojo apie savo senelius ir prosenelius patyrusius tremtį. Žiūrėjome LRT TV sukurtą dokumentinį filmą „Bėgliai“ - pabėgimas iš Sajanų. Aptarėme su vaikais ir pasirodo, kad tai vienos mūsų mokinės promočiutės, gerbiamos Sigutės Smetonaitės istorija. Turėjome unikalią progą gyvai išklausyti jos prisiminimų. Visa kas tikra – Gyva. Ir mes kartu su vaikais bandome tai suprasti. Jie nepriklausomybės karta – žino savo giminės istoriją - jiems tai svarbu. Gyvas „Žolynėlių“ šokėjų – Gyvybės medžio atvirukas - įprasmina jų istorinį, tautinį, dvasinį - suvokimą.

Gyvybės medis kaip simbolis – istorija perduodama iš kartos į kartą, tarsi nuo medžio šaknų į kamieną, o iš kamieno į šakas.

 

                                        Mokytojos Rita, Birutė, Idalija

   

2021-06-18
pedi1 , pedi2
Sudie, Pradine...!

Birželio 15 d. 2a klasės mokiniai į mokyklą atėjo ne tik pasipuošę mokykline uniforma, bet labai susikaupę ir rimti. Mat jie, paslapčia, į šventę ,,Sudie, Pradine...!“ paskutinįkart kviečia draugus – 4b klasę.

Šiemet antrokų draugai jau ,,mažieji abiturientai“ - jie ketvirtokai, baigia pradinę mokyklą. Nejučia prabėgo dveji bendravimo su ,,krikštatėviais“ metai. Jie, tada dar būdami trečiokai, pirmokus, skatino tvirtai žengti pirmuosius žingsnius mokykloje, mokė elgesio taisyklių pertraukų metu, džiaugėsi sėkmėmis ir ne vieną kartą patarė, drąsino, gyrė, linksmino ir net nuramino, guodė ar priglaudė, kai buvo neramu ir liūdna.

Tad teko pareiga ir atsakomybė, pakilusiems skrydžiui draugus, išlydėti. Nesinori atsisveikinti, nesinori taip lengvai išleisti kelionėn. Tad pirmiausiai antrokai nusprendė, kad, atlikdami užduotis, ,,krikštatėviai“ turi dar kartą įrodyti, kokie jie gudrūs – būsimi penktokai. Džiugu – užduotys sėkmingai įveiktos!

Eilės, daina, gražūs žodžiai, linkėjimai bei, vaikų rankomis gamintos dovanėlės, suvirpino mažųjų abiturientų širdeles. Paduota šilta draugo ranka priminė klajones vaikystės takeliais, o koridoriuje sutikta kojos pėdutė nuvedė ,,mažuosius abiturientus“ klaidžioti pagrindinės mokyklos labirintais.

Sėkmės Jums!

 

Mokytojos Rita, Birutė

2021-06-18
tyr
Spalvų tyrinėtojai

Mokslo metų pabaigoje, sušvelnėjus karantino reikalavimams, 4b klasės mokiniai lankėsi Kauno tvirtovės VII forte ir dalyvavo edukacinėje programoje ,,Kas būtų, jeigu..? Spalvų tyrinėtojai“. Laboratorijoje mes tapome jaunaisiais mokslininkais,  atlikome galybę akiai malonių eksperimentų. Išklausę  programą, sužinojome kaip atskirti rūgštinius ir šarminius tirpalus bei kuo ypatinga jų spalvų gama. Programos metu, naudodami gamtinius ir cheminius indikatorius, atlikome įvairius eksperimentus – maišėme tirpalus, ieškojome rūgštinių ir šarminių medžiagų, kūrėme stulbinančią indikatorinę vaivorykštę.  Išsiaiškinome nematomo rašalo paslaptį. Pagaminę stebuklingą „Mėlynąjį mėgintuvėlį“, tarsi melo detektoriumi aiškinomės ar draugai mums teisybę sako. Džiaugiamės pabuvę jaunaisiais tyrėjais, įgiję naujų žinių ir bent kiek  pažinę skirtingų sričių chemijos mokslo įdomybes. 
                                                                            4 b klasės mokytoja Rita Aleksandravičienė

 

2021-06-17
dvira
Išvyka dviračiais

    Mokytoja buvo pažadėjusi išvyką su dviračiais. Labai ilgai laukėme šios išvykos. Pakartojome saugaus eismo taisykles, ženklus. Ir štai.... svajonė pildosi. Su klase išvykome į dviračių trasą ,,Saugėnai“. Išbandžius trasą, mokytoja suorganizavo varžybas. Varžytuvės vyko, kaip tikrame mieste: veikė šviesoforai, kabėjo įvairūs ženklai, perėjos,  pėstieji ir net policininkai, kurie prižiūrėjo ar visi laikosi saugaus eismo taisyklių.

  Ačiū, mokytoja, už turiningai praleistą dieną, už praktiškai pakartotas saugaus eismo taisykles.

                 4b klasės mokiniai Agnė Stankevičiūtė ir Nedas Romanis

2021-06-17
Išleistuvės
Mokslo metai pradinukams baigėsi

Saulėtą, šviesią dieną šiandien puošė ne tik gėlės, bet ir pradinukų, bei jų tėvelių padėkos žodžiai mokytojams, kantriai ugdžiusiems pradinukus šiais mokslo metais.

Ketvirtokai dėkojo mokytojoms už ketverius metus, nes šiandien baigė pradinę pakopą ir tapo penktokais. Linkime prasmingos, saugios, kupinos įspūdžių, sveikatos ir puikios nuotaikos kupinos vasaros pradinio ugdymo bendruomenei!

Pasidžiaukime ketvirtokų išleistuvių akimirkomis: 

https://youtu.be/r-sfi6HbaLo

 

2021-06-16
tremti
Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“ Gedulo ir Vilties dienos 80- mečiui paminėti

Dailės pamokose  5–8 klasių mokinių sukurti atvirukai perduoti Politinių kalinių ir Tremtinių (LPKTS) Kauno skyriui. Šie  mokinių darbai neleidžia pamiršti skaudžios tremties istorijos.

Parengė dailės mokytoja metodininkė Rasa Jazerskienė 

Žiūrėti virtualią parodą 

2021-06-14
tr1 , tr2 , tr3 , tr4 , tr5
Minime Gedulo ir Vilties dieną...

„Jeigu būčiau ištremtas, net nežinau kaip jausčiausi... Psichologiškai traumuotas, neturėčiau laisvės pasakyti savo nuomonės, mane galbūt baustų, kiekvieną rytą atsikėlęs dirbčiau sunkius ir vargingus darbus, pats sau susirasčiau maisto. Bet pirmas dalykas, kurį reikėtų iškęsti, tai yra iškęsti kelionę traukiniu be maisto, be vandens, matyti, kaip kiti miršta iš bado... Jeigu išgyvenčiau ir grįžęs namo iš tremties, papasakočiau kitiems, kaip jaučiausi, kaip išgyvenau, bet mano širdyje liktų skausmas ir baimė.“ (Tomas, 7b)

   Į projektą „Gyvybės medis“, inicijuotą Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, įsijungėme jau prieš porą savaičių: piešėme atvirukus, skirtus tremtiniams, kurie buvo nunešti į Kauno miesto Tremtinių būstinės filialą. Labai netikėta, kad mūsų ten laukė ir… gavome dovanų–knygas apie vaikus tremtinius. Vėliau vyko pamoka, skirta tremčiai ir rašėme samprotavimo pastraipas “Ką aš žinau apie tremtį?”, o geriausias mūsų mintis mokytoja panaudojo per Atminimo pamoką. Atminimo pamokai bendradarbiaujanti grupė sukūrė skaidres apie tremties istoriją,  taip pat žvakeles ir Tylos minute pagerbėme tremties aukas. Rytoj su pranešimais dalyvausime 7b klasėje, nes norime, kad visi būtų informuotis apie skaudžius mūsų tautos istorijos puslapius.

Audmantė Bilinskaitė (7a) ir mokytoja Rita Kanaukienė

2021-06-14
2c
Didžiuojamės antrokų pasiekimais

Džiaugiamės 2 c klasės pasiekimais tarptautiniame konkurse ,,Kengūra“

Kalbų kengūra ( lietuvių kalba ):

∙ Tėja Kleizaitė ( Auksinė kengūra )

∙ Saulėja Tamošiūnaitė ( Auksinė kengūra )

∙ Eineta Abraitytė ( Sidabrinė kengūra )

Kalbų kengūra ( anglų kalba ):

∙ Jokūbas Milašius ( Auksinė kengūra )

Gamtos kengūra:

∙ Jokūbas Milašius ( Auksinė kengūra )

Didžiuojamės šiais mokiniais ir linkime jiems sėkmės kituose konkursuose.

Mokytoja Asta Rudzevičienė

2021-06-14
ritos_ketvirtokai
Paskutinė ketvirtokų pamoka, kurios tema – „Išsiskyrimas“

Tad 4 b klasės šaunūs tėveliai pasirūpino  dovana vaikams, linksmąja išleistuvių dalimi sodyboje ,,Draugų šilelis“. Pradžioje ketvirtokai  nustebino tėvelius puikiu spektakliu ,,Pamokos“. Supažindino ir parodė tėveliams, kaip jie mokykloje skaitė, skaičiavo, rašė, sportavo, piešė, šoko ir dainavo, kaip aktyviai dalyvavo pamokose, atliko užduotis. Tėveliai žiūrėjo, juokėsi ir braukė džiaugsmo ašaras. Po to visi  dūkome, lakstėme, žaidėme kvadratą, tinklinį, įvairius stalo žaidimus, leidomės lynu. Po įvairios sportinės veiklos, susiskirstę vaikai su tėveliais į grupes, turėjo ,,pamankštinti ir smegenėles“, atsakyti į gan nelengvus klausimus, atlikti gana sudėtingas užduotis. Na, o kadangi tai  orientacinės varžytuvės, tai turėjome nemažai ir pabėgioti. Juk kiekviena grupė norėjo tapti laimėtojais. Tačiau  medalius gavo greičiausiai atbėgę ,,Vikingai“ ir geriausiai atsakę į klausimus ,,Turbo sraigės“. Tuomet vaišinomės skaniausiu tortu ,,Ritos ketvirtokai“.  

   Įspūdinga ir linksma šventė vyko ligi vėlyvo vakaro ir tikrai ilgai įsimins ne tik visiems šios klasės ketvirtokams, bet ir visiems šeimos nariams.

   4b klasės mokytoja Rita

2021-06-10
Austėja St.
Pasiekimų „derlius"

4d klasės mokinės Austėjos Stankevičiūtės pasiekimai tarptautinėje KINGS olimpiadoje: anglų k. - 1-oji vieta respublikoje, lietuvių kalbos - 3 vieta respublikoje.

Už pasiekimus mokinė apdovanota pagyrimo raštais ir asmeninėmis dovanėlėmis. Sveikiname Tave, Austėja!

 

 

2021-06-07
Dviračiai
Dviračių dieną 4d mini drauge

Minint Pasaulinę dviračių dieną, 4d klasės mokiniai ir jų tėveliai išsiruošė žygin dviračiais į Kleboniškio mišką.

Šiuo žygiu buvo prisidėta ir prie Tarptautinės vaikų gynimo dienos,  įveikta daug kilometrų, patirta gerų įspūdžių. Pasidžiaugėme dar kart: kokie mes visi esame laimingi!

4d klasės mokytoja Jūratė Skerstonienė

2021-06-04
4d
Vaikų gynimo diena

Birželio 1-ąją  4d klasės mokiniai kartu su mokytoja Jūrate paminėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Klasėje aidėjo dainos, džiugino šokiai... Vyko diskusija apie visus pasaulio vaikus. Mokiniai balionų spalvomis pavaizdavo pasaulio yra grožį, svajojo, aptarė, kaip smagu gyventi.

Mokytoja Jūratė Skerstonienė

2021-06-03