TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO ,,ŽOLYNĖLIAI“ REPETICIJA – VAKARONĖ

bras1
bras2
bras3

Vis dar trumpėja dienos ir ilgėja vakarai. Aplinkui tamsu ir niūru. Bet, kai šalia šeima, draugai, ta tamsa virsta šviesa, kuri šildo ir šviečia. Taip atsitiko ir progimnazijos šokėjams ir jų artimiesiems. Mažųjų šokėjų judesio pasaka ,,Varlė karalienė“ išsklaidė rudens darganas, nors trumpam skatino pamiršti kasdienius darbus ir rūpesčius. Jų šokio, žaidimų, ratelių ir mankštos derinys, atkartojo gražios pasakos siužetą. Jaunučių, mažųjų ,,Žolynėlių“, pirmasis nedrąsus, bet tvirtas žingsnelis stabdė gražius prisiminimus, džiugias akimirkas – džiaukimės ir gėrėkimės čia ir dabar. Kaipgi kitaip, kai šalia vyresnieji draugai - rodantys gražų pavyzdį jaunėliams. Ir šį kartą jie buvo greta – drąsūs, pasitikintys savimi. Į tą gėrio pasaulį mus nuvedė jaunių pasirodymo-šokio pynės.
Po vaikų pasirodymų sekė ,,mokymai tėveliams“ – šokėjai juos mokė savo rodytus žaidimus, ratelius. Nors ir po darbų, gal ir pavargę, bet tėveliai noriai su savo atžalomis ėjo žaisti. Kas su mamyte, kas su tėveliu, močiute, seneliu ar broliuku, sesute sukosi – visi džiūgavo buvimu gėrio pasaulyje.
Džiaugiamės ir linkime sau, kuo dažniau būti artimųjų gražių akimirkų apsuptyje. Lai ,,Rudens vakarai kartu su šeima draugų būryje“ primena protėvių tradicijas. Tegul lietuvių šokis, žaidimas, ratelis gyvuoja ne tik senolių prisiminimuose.

„Žolynėliai“ Birutė Mineikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė