Mokytojų tarybos posėdis


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

S.Šimanauskas

Dalyviai
Dalyviai

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Vieta
Vieta

Didžioji salė

Mokytojų atestacijos komisijos posėdis


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Atsakingi asmenys

S.Šimanauskas
J.Prosevičienė
J.Kalnietienė
V. Veiverys

E.Rabizaitė

Dalyviai
Dalyviai

Komisijos nariai, D. Žukauskienė

Vieta
Vieta

Direktoriaus kabinetas

Metodinės tarybos pasitarimas dėl 2019/2020 m.m. pamokų pasiskirstymo


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys
Dalyviai
Dalyviai

Metodinių grupių pirmininkai

Vieta
Vieta

Direktoriaus kabinetas