Tolerancijos centrų bendradarbiavimo projektas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

E.Rabizaitė
R.Aleksandavičienė
I.Braškytė
G.Dromantaitė
S.Nefas
N.Grikietytė

Dalyviai

8 klasių mokiniai

Vieta

Veršvų gimnazija