1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

 

KLASĖ/MOKYTOJAS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1A

AUŠRA KEPEŽINSKIENĖ

 

FIZINIS UGDYMAS

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MUZIKA

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LITUVIŲ KALBA

PASAULIO PAŽINIMAS

DAILĖ

 

FIZINIS UGDYMAS

DORINIS UGDYMAS

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

ŠOKIS (I. BRAŠKYTĖ)

MATEMATIKA

INFORMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

TECHNOLOGIJOS

LIETUVIŲ KALBA

PASAULIO PAŽINIMAS

MUZIKA

FIZINIS UGDYMAS

 

1B

ANNA JANKAUSKIENĖ

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

MUZIKA

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

PASAULIO PAŽINIMAS

DAILĖ

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

MUZIKA

MATEMATIKA

PASAULIO PAŽINIMAS

DORINIS UGDYMAS (A.Pabiržienė)

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

ŠOKIS(I.Braškytė)

TECHNOOGIJOS

 

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

INFORMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

 

 

1C

DUNUTĖ KŪLOKIENĖ

LIETUVIŲ KALBA

MUZIKA (A.Pabarškienė)

DORINIS UGDYMAS

 (A,Pabiržienė)

MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

PASAULIO PAŽINIMAS

DAILĖ

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

ŠOKIS (I.Braškytė)

MATEMATIKA

PASAULIO PAŽINIMAS

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

INFORMATIKA

MUZIKA (A.Pabarškienė)

TECHNOLOGIJOS

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

1D

JUTINA VIENAŽINDYTĖ

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

FIZINIS UGDYMAS

MUZIKA

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

DAILĖ

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

PASAULIO PAŽINIMAS

MUZIKA

INFORMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

DORINIS UGDYMAS

TECHNOLOGIJOS

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

ŠOKIS (I.Braškytė)

PASAULIO PAŽINIMAS

 

2A

RITA ALEKSANDRAVIČIENĖ

 

LIETUVIŲ KALBA

PASAULIO PAŽINIMAS MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

ANGLŲ KALBA

 (J. Kačinskienė, V. Valionytė)

MATEMATIKA

PASAULIO PAŽINIMAS

MUZIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

MUZIKA

DAILĖ

LIETUVIŲ KALBA

ŠOKIS ( I.Braškytė)

DORINIS UGDYMAS

( A,Pabiržienė)

MATEMATIKA

INFORMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

MATEMATIKA

ANGLŲ KALBA (J. Kačinskienė, V. Valionytė)

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA TECHNOLOGIJOS

 

2B

ONUTĖ ASEVIČIENĖ

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

FIZINIS UGDYMAS

MATEMATIKA

ŠOKIS (I.Braškytė)

ANGLŲ K. (J.Bertaškienė,

D.Linkuvienė)

LIETUVIŲ KALBA

PASAULIO PAŽINIMAS

DAILĖ

LIETUVIŲ K

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

TECHNOLOGIJOS

MUZIKA

MATEMATIKA

DORINIS UGDYMAS (A.Pabiržienė)

LIETUVIŲ K.

FIZIINIS GDYMAS

PASAULIO PAŽINIMAS

INFORMATIKA

ANGLŲ K. (J.Bertaškienė,

D.Linkuvienė)

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

MUZIKA

2C

JŪRATĖ SKERSTONIENĖ

MATEMATIKA

ANGLŲ KALBA( J. Kačinaskienė,

V. Valionytė).

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MUZIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

ANGLŲ KALBA( A.Kačinskienė,

V.Valionytė)

PASAULIO PAŽINIMAS

FIZINIS UGDYMAS

DORINIS UGDYMAS (A. Pabiržienė)

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

TECHNOLOGIJOS

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

PASAULIO PAŽINIMAS

FIZINIS UGDYMAS

FIZINIS UGDYMAS

 

MATEMATIKA

MUZIKA

INFORMATIKA

DAILĖ

ŠOKIS (I. Braškytė)

 

2D

RŪTA CYLIKIENĖ

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

MUZIKA(A.Pabarškienė)

LIETUVIŲ KALBA

PASAULIO PAŽINIMAS

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

ŠOKIS (I. Braškytė)

LIETUVIŲ KALBA

TECHNOLOGIJOS

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

ANGLŲ KALBA (B.Krivickienė,

D. Linkuvienė)

PASAULIO PAŽINIMAS

MUZIKA

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

ANGLŲ KALBA (B.Krivickienė,

D. Linkuvienė)

FIZINIS UGDYMAS

FIZINIS UGDYMAS

 

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

DORINIS UGDYMAS (J.Jančiukienė)

DAILĖ

INFORMATIKA

2E

RIMA PAPIEVIENĖ

 

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MUZIKA

ŠOKIS (I.Braškytė)

 

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

PASAULIO PAŽINIMAS

PASAULIO PAŽINIMAS

FIZINIS UGDYMAS

DORINIS UGDYMAS (J.Jančiukienė)

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MUZIKA

INFORMATIKA

ANGLŲ K. (D.Linkuvienė, J.Kačinskienė)

MATEMATIKA

FIZINIS UGDYMAS

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIKA

ANGLŲ K. (D.Linkuvienė, J.Kačinskienė)

DAILĖ

TECHNOLOGIJOS

3A

VILIJA IVANOVIENĖ

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

ANGLŲ KALBA(D.Borovkovė,

J.Kačinskienė)

MATEMATIKA

MUZIKA ( G.Dromantaitė)

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

MATEMATIA

PASAULIO PAŽINIMAS

DAILĖ

FIZINIS UGDYMAS

LIETUVIŲ KALBA

ANGLŲ KLABA(, J.Kačinskienė,

 D.Borovkovė)

MATEMATIKA

TECHNOLOGIJOS

MATEMATIKA

LIETUVIŲ KALBA