Vaiko gerovės komisijos susirinkimas


Data
Renginio aprašymas
Atsakingi asmenys

V.Daukšienė

Dalyviai

VGK nariai, pakviestieji mokiniai, mokytojai, tėvai 

Vieta

127