Projektinė veikla
Mūsų progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo respublikinėje metodinėje - praktinėje mokin...
Tolerancijos ugdymo centrai sėkmingai bendrauja, dalijasi patirtimi, organizuoja bendrus r...
 Gera, kai į pagalbą ateina vyresnieji draugai, kurie pataria, pasiūlo naujų idėjų, p...
Lapkričio 24 d. 4e klasėje svečiavosi Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mok...
KTU studentai paruošė ir pristatė pamokų planus anglų kalbos pamokoms, dirbdami grupė...
Mokinių geografines žinias patikrino protmūšyje.
Praėjusią savaitę progimnazijos bibliotekoje vyko edukacinės pamokos, skirtos Gyvūnų gerov...
Taip pat aplankė Grao Vasco muziejų, kur matė XIIIa. tapybos paveikslus.
Antroji Erasmus+ projekto „IPA“ (Information processing agents) dalyvių susitikimo diena b...
Spalio 9–15 dienomis vyksta ketvirtasis Erasmus+ projekto „IPA“ (Information Processing Ag...
Pirmadienį į progimnaziją atvyko projekto „The More You Know, the Better you Improve“ proj...