Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos nuostatai 2020 m. 2022-04-05 16:09:42 177.29 KB
Tvarkų aprašai
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-04-06 19:45:15 133.27 KB
Pašalinių asmenų lankymosi Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje tvarka 2012 m. 2022-04-06 19:45:15 56.68 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2021-01-18 Nr. 1V-6 2022-04-06 19:45:15 32.92 KB
Įsakymas dėl progimnazijos kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-12-31 Nr. 1V-82 2022-04-06 19:45:15 91.32 KB
Kazio Griniaus progimnazijos vadovo, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2019-12-31 1V-82 2022-04-06 19:45:15 148.68 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-08-10 Nr. 1V-43 2022-06-09 17:53:24 82 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2021 metams 2024-03-13 15:27:54 33.83 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2020 metams 2024-03-13 15:27:54 109.24 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-08-31 Nr. 1V-50 2022-04-06 19:45:15 28.05 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-12-30 Nr. 1V-108 2022-04-06 19:45:15 21.93 KB
Dėl I-IV klasių mokinių testavimo Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti organizavimo progimnazijoje 2021-10-04 Nr. 1V-61 2022-04-06 19:45:15 27.83 KB
Dėl V-VIII klasių mokinių testavimo Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti organizavimo progimnazijoje 2021-10-04 Nr. 1V-60 2022-04-06 19:45:15 82 KB
Vidaus kontrolės politika 2020-08-21 Nr. 1V-44 2022-06-09 17:52:43 27.01 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-09-04 Nr. 1V-57 2022-06-09 17:54:08 52.29 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka 2020-12-28 Nr. 2P-58 2022-06-09 17:52:06 30 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-01-12 Nr. 1V-5 2022-04-06 19:45:15 19.84 KB
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos I-VIII klasių mokinių ugdymo organizavimo, vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas, tvarkos aprašas 2020 m. 2022-04-06 19:45:15 139.12 KB
Praleistų pamokų pateisinimo tvarka 2019 m. 2023-10-02 18:34:39 444.44 KB
Informacijos apie pažeidimus Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 170.86 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 240.75 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 289.01 KB
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinių mokymo namuose tvarkos aprašas 2022-12-06 20:23:18 160.51 KB
Vertinimo tvarkos aprašas 2022-10-21 14:32:04 259.54 KB
Taisyklės
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2021 m. 2022-04-05 17:42:16 25.27 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2020-08-31 Nr. 1V-47 2022-06-09 17:52:23 25.45 KB
Pareigybės aprašai
Kitų darbuotojų
Mokytojo padėjejo pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:30 24.93 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:10 23.8 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:20 23.64 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:01 23.52 KB
Ūkio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:40 24.31 KB

Atnaujinta: 2023-11-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30