Mokyklos veiklos išorės vertinimas

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos išorės vertinimas

Vizito laikas – 2008 m. spalio 20 - 24 d.

Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimas.

Mokyklos stipriosios ir tobulintinos sritys

Mokyklos stiprybės:

 1. Ugdymo procesas vyksta jaukioje, saugioje, mokymuisi pritaikytoje aplinkoje. (1.3.3.; 5.5.2.; 5.5.3.).
 2. Mokykloje sudarytos palankios sąlygos mokiniams ugdytis kaip asmenybėms (1.2.1.; 1.1.2.; 4.1.2.).
 3. Daugumos mokytojų aiškinimas yra tikslus ir suprantamas mokiniams (2.3.3.; 2.2.3.).
 4. Vertinimas pradinio ugdymo klasėse stiprina mokinių pasitikėjimą savimi ir jų motyvaciją (2.6.2.; 2.4.3.; 2.4.1.).
 5. Geras pradinių klasių mokinių mokymas ir mokymasis turi įtakos jų pasiekimams (3.2.1.; 2.4.2.).
 6. Esami ir buvę mokyklos bendruomenės nariai, tapatinasi su ja ir prisiima atsakomybę už mokyklos veiklą.(1.1.3.; 3.2.3.).
 7. Mokykla rūpinasi mokinių fiziniu, psichologiniu, socialiniu saugumu (4.2.2.; 4.2.3.;1.3.1.; 1.1.6.).
 8. Mokykla planuoja veiklą ir ugdymo procesą remdamasi vidaus audito išvadomis ir parengtomis planavimo procedūrų tvarkomis (2.1.1.; 2.2.1.;5.1.2.).
 9. Mokykla sumaniai, kryptingai planuoja ir valdo lėšas bei turtą.(5.5.1.).
 10. Kompetentingi mokyklos vadovai ir lyderiai sutelia mokyklos bendruomenę kaitai (5.3.1.; 5.3.2.; 5.2.1.).

Mokyklai verta tobulinti:

 1. Mokinių pažangos matavimą ir fiksavimą pamokoje (2.3.4.; 3.1.1.).
 2. Diferencijavimą ir individualizavimą pamokoje įvairių ugdymosi poreikių ir gebėjimų mokiniams (2.3.1.; 2.5.2.; 4.2.1.).
 3. 5 – 11 klasių mokinių skatinimą pamokoje siekiant aukštesnio jų pasiekimų lygio (1.2.2; 2.4.1.; 2.3.1.).
 4. Tėvų pedagoginį švietimą ir jų telkimą įgyvendinant mokyklos strategiją atitinkančią Lietuvos švietimo politiką (4.5.2.).
 5. Galimybių, teikiant mokiniams profesinio švietimo ir karjeros planavimo pagalbą, panaudojimą (4.4.1.; 4.4.3.;)
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30