Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. 

Vardas, pavardė 

Atstovaujama klasė 

Pareigos taryboje 

1. 

Liepa Burokaitė 

8a kl. 

Pirmininkė 

2. 

Austėja Lisauskaitė 

7b kl. 

Pirmininkės pavaduotoja 

3. 

Rusnė Klimašauskaitė 

8a kl. 

Narė 

4. 

Unė Galinskaitė 

8b kl. 

Narė 

5. 

Gabija Bruzgaitė 

8c kl. 

Narė 

6. 

Titas Mickūnas 

8d kl. 

Narys 

7. 

Greta Žeglytė 

7a kl. 

Narė 

8. 

Smiltė Simonavičiūtė 

7a kl. 

Narė 

9. 

Agnė Stankevičiūtė 

7b kl. 

Narė 

10. 

Ignas Gaubys 

7b kl. 

Narys 

11. 

Saulė Bagdonaitė 

7b kl. 

Narė 

12. 

Emilija Raškinytė  

7c kl. 

Narė 

13. 

Tadas Varanauskas  

7c kl. 

Narys 

14. 

Gabrielė Svetokaitė 

7c kl. 

Narė 

15. 

Lukas Kapitanovas 

6c kl. 

Narys 

16. 

Austėja Janulevičiūtė 

6d kl. 

Narė 

17. 

Ieva Arkušauskaitė 

5a kl. 

Narė 

18. 

Laura Vizbarė 

5d 

Narė 

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių taryba:

 • Yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija; Atstovauja visoms mokyklos mokinių interesų grupėms, reiškia ir gina jų interesus, teises; 
 • Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, laisvalaikį, socialinę paramą; 
 • Priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo; 
 • Inicijuoja susitarimus su mokyklos administracija, su kitomis savivaldų institucijomis, socialiniais partneriais, kitų miestų, šalių, užsienio šalių mokinių savivaldos institucijomis; 
 • Inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą; 
 • Organizuoja rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją; 

Mokinių taryboje veikia darbo grupės:

 • Viešųjų ryšių; 
 • Laisvalaikio, renginių organizavimo; 
 • Informacijos sklaidos (info stenduose, virtualioje erdvėje, radijo laidose, ekstra skelbimuose) 
 • Etikos; 

Mokinių tarybos rinkimai: 

 • Mokinių taryba renkama iš 5 – 8 klasių mokinių atstovų susirinkime, paprasta balsų dauguma; 
 • Mokinių taryba sudaroma iš 15-20 mokinių; 
 • Mokinių taryba renkama 2  mokslo metams ( kiekvienais mokslo metais papildomai į tarybą renkami nauji nariai); 
 • Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas. 
 • Mokinių tarybos pirmininkas renkamas 1 metams, mokinių tarybos posėdyje slaptu balsavimu; 
 • Mokinių tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius; 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30