Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1.   Pavaduotojas ugdymui pirmininkas
2.   Matematikos mokytojas sekretorius
3.   Fizikos mokytojas narys
4.   Lietuvių kalbos mokytojas narys
5   Anglų kalbos mokytojas

narys

6.   Vokiečių kalbos mokytojas narys
7.   Informacinių technologijų mokytojas narys

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja progimnazijos kaitos procesus;
 • formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant progimnazijos veiklą;
 • svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių mokymosi krūvius, nepažangumo priežastis;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 •  priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • atviru balsavimu renka atstovus į progimnazijos ir metodinę tarybas, progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestavimo komisiją;
 • analizuoja, kaip progimnazija vykdo veiklos planus ir ugdymo programas;
 • svarsto ar pagal kompetenciją priima sprendimus dėl progimnazijos ugdymo planų;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į progimnazijos tarybą.
Atnaujinta: 2023-11-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30