Darbo užmokestis

Kauno Kazio Griniaus progimnazija, 190138938

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

2022 m. sausio 31 d.

Eil.
Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m. 4 ketvirtis 2020 m.
1 Administratorius 1,00 ** **
2 Archyvaras 0,50 ** **
3 Bibliotekininkas 1,00 ** **
4 Budinti 2,00 710,77 255,58
5 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 3,00 2809,85 2217,67
6 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 1,00 ** **
7 Direktorius 1,00 ** **
8 Informacinių technologijų spec. 2,00 1324,43 984,64
9 Kiemsargis 3,00 ** **
10 Logopedė metodininkė 1,00 ** **
11 Mokytoja 64,93 1969,45 1240,48
12 Mokytojo padėjėja 2,00 1070,71 459,91
13 Psichologas 1,00 ** **
14 Raštvedys 1,50 1642,91 1181,64
15 Socialinis pedagogas 1,00 ** **
16 Spec.pedagogas 1,00 1965,62 1255,75
17 Ūkvedys 1,00 ** **
18 Valytoja 9,00 778,42 532,98
19 Vyr.mokytoja 2,21 746,60 1378,50

Atnaujinta: 2023-11-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30