Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas

     Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. Bendrosios programos – Nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.

     Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

     Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:

 •      stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
 •      sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

     Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo etapai

     Atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:

 •      nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
 •      nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 ir pagrindinio ugdymo 5, 7 klasėse,
 •      nuo 2024-09-01 – 1-8 klasėse.

     Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje https://www.mokykla2030.lt

     Naudinga informacija mokykloms ir tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:

     ĮSAKYMAS DĖL švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo nr. v-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

     Pamokos stebėjimo protokolas

     Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA

     Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30