Patalpų nuoma

Už patalpų nuomą progimnazijoje atsakinga

Daiva Trimailovienė Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

120 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

Antradienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas +370 682 38438

El. paštas Rašyti

Informacija

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos išnuomotos patalpos 2022-2023 m. m.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos išnuomotos patalpos 2022-2023 m.m.

Eil. Nr.

Adresas

 Patalpos Nr.

Plotas

Sutarties šalys

Sutarties sudarymo ir galiojimo data

Sutarties kaina (Eur)

Teisinis pagrindas

1.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

Nr.III-311

kabinetas

55,10 kv.m

BĮ Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

2022-09-15

2023-06-15

panauda

Biudžetinių bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo sutartis

2.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

 

Nr.II-233

Aktų salė

210,09 kv.m.

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla

2022-10-01-2023-05-3

panauda

Biudžetinių bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo sutartis

3.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

Nr.I-129

Nr.I-107

kabinetai

53,06 kv.m.

53,81 kv.m

VšĮ „Robotikos Akademija

2022-09-12

2023-06-16

2 eurai/val

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis

4.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

 

Nr.I-129

kabinetas

53,06 kv.m.

VšĮ Šokių studija „Imperium“

2022-09-20-2023-06-30

2 eurai/val

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis

5.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

 

Nr.I-107

kabinetas

53,81 kv.m.

VšĮ „Lietuvos Šachmatų Mokykla“

2022-09-13

2023-05-31

2 eurai/val

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis

6.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

Nr.I-129

kabinetas

53,06 kv.m

UAB“Edukacija“

2022-09-20-2023-06-36

2 eurai/val

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis

7.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

Nr.I-129

kabinetas

53,06 kv.m

Fizinis asmuo,keramikos būrelis

2022-10-03

2022-12-19

2 eurai/val

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis

8.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

Nr.III-311

kabinetas

55,10 kv.m

Mokytoja, anglų klb.būrelis

2022-10-03

2023-05-31

2 eurai/val

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis

9.

Šiaurės pr. 97,

Kaunas

Nr. I-106

kabinetas

54,52 kv.m.

Prailgintos darbo dienos grupė

2022-09-21

2022-12-23

2 eurai/val

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos sutartis

 

Sutartys sudarytos vadovaujantis:

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamo turto nuomos tvarkos aprašo ir
Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“;

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-221“Dėl Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos
aprašo patvirtinimo.

Nuomos įkainiai patvirtinti:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymu Nr.A-91 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomo ir kito Kauno miesto savivaldybės nekilnojamo turto (salių, stadionų) išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo (pakeistas priedas 2021 m. liepos 16 d, įsakymas Nr.A-2501);

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-28 įsakymu Nr.A-368 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų ir neformaliojo ugdymo įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti sąrašo patvirtinimo“ (pakeistas priedas 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A-2456

Sutartys sudarytos vadovaujantis:

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“;

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-221“Dėl Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo.

Atnaujinta: 2023-09-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30