Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos nuostatai 2020 m. 2022-04-05 16:09:42 177.29 KB
Tvarkų aprašai
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-04-06 19:45:15 133.27 KB
Pašalinių asmenų lankymosi Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje tvarka 2012 m. 2022-04-06 19:45:15 56.68 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2021-01-18 Nr. 1V-6 2022-04-06 19:45:15 32.92 KB
Įsakymas dėl progimnazijos kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-12-31 Nr. 1V-82 2022-04-06 19:45:15 91.32 KB
Kazio Griniaus progimnazijos vadovo, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2019-12-31 1V-82 2022-04-06 19:45:15 148.68 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-08-10 Nr. 1V-43 2022-06-09 17:53:24 82 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2021 metams 2024-03-13 15:27:54 33.83 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2020 metams 2024-03-13 15:27:54 109.24 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-08-31 Nr. 1V-50 2022-04-06 19:45:15 28.05 KB
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-12-30 Nr. 1V-108 2022-04-06 19:45:15 21.93 KB
Dėl I-IV klasių mokinių testavimo Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti organizavimo progimnazijoje 2021-10-04 Nr. 1V-61 2022-04-06 19:45:15 27.83 KB
Dėl V-VIII klasių mokinių testavimo Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti organizavimo progimnazijoje 2021-10-04 Nr. 1V-60 2022-04-06 19:45:15 82 KB
Vidaus kontrolės politika 2020-08-21 Nr. 1V-44 2022-06-09 17:52:43 27.01 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-09-04 Nr. 1V-57 2022-06-09 17:54:08 52.29 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka 2020-12-28 Nr. 2P-58 2022-06-09 17:52:06 30 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-01-12 Nr. 1V-5 2022-04-06 19:45:15 19.84 KB
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos I-VIII klasių mokinių ugdymo organizavimo, vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas, tvarkos aprašas 2020 m. 2022-04-06 19:45:15 139.12 KB
Praleistų pamokų pateisinimo tvarka 2019 m. 2023-10-02 18:34:39 444.44 KB
Informacijos apie pažeidimus Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 170.86 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 240.75 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 289.01 KB
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinių mokymo namuose tvarkos aprašas 2022-12-06 20:23:18 160.51 KB
Vertinimo tvarkos aprašas 2022-10-21 14:32:04 259.54 KB
Taisyklės
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2021 m. 2022-04-05 17:42:16 25.27 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2020-08-31 Nr. 1V-47 2022-06-09 17:52:23 25.45 KB
Pareigybės aprašai
Kitų darbuotojų
Mokytojo padėjejo pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:30 24.93 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:10 23.8 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:20 23.64 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:01 23.52 KB
Ūkio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-09-20 16:51:40 24.31 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023/2024 m.m. 2024-03-14 14:40:06 516.94 KB
Ugdymo plano lentelės 1-4kl. ir 5-8 kl. 2021/2022 m. m. 2023-09-05 13:30:51 131.22 KB
2024 metų veiklos planas 2024-04-08 13:50:51
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 2021–2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-05 13:30:51 359.65 KB
2021 metų veiklos planas 2023-09-05 13:30:51 276.75 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-05 13:30:51 729.65 KB
2021-2022 Ugdymo plano pakeitimas 2023-09-05 13:30:51 638.42 KB
2012-2013 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, praktinės, prevencinės veiklos programa 2023-09-05 13:30:51 72.91 KB
Kiti dokumentai
Ekstremalių situacijų priemonių plano ataskaita 2020 m. 210.65 KB
Veiklos ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2022 metai 2023-03-07 12:41:21 686.36 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 metai
2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 13:02:26 974.29 KB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 13:02:26 511.59 KB
2022 metai
IV ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 13:02:57 570.81 KB
III ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 13:02:57 719.84 KB
II ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 13:02:57 518.23 KB
I ketvirtis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 13:02:57 511.25 KB
2021 metai
2021m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-22 16:16:02 830.32 KB
2021m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-22 16:16:02 622.94 KB
2021m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-22 16:16:02 863.8 KB
2021m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-22 16:16:02 497.54 KB
2020 metai
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 16:11:53 1.35 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 16:11:53 726.11 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 16:11:53 805.32 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 16:11:53 394.89 KB
2019 metai
2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:34:27 1.01 MB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:34:27 1.08 MB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:34:27 1.3 MB
2018 metai
2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:40:28 4.48 MB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:40:28 6.63 MB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:40:28 5.76 MB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:40:28 6.09 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 metai
2024 m. I ketvirtis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 496.55 KB
2023 metai
2023 m. I ketvirtis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-05-02 12:33:24 1.4 MB
2023 m. III ketvirtis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 909.73 KB
2023 m. IV ketvirtis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 966.41 KB
2022 metai
2022 I ketvirtis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-07 18:09:10 838.42 KB
2022 II ketvirtis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-07 18:09:31 1.04 MB
2022 III ketvirtis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-07 18:09:50 942.72 KB
2022 IV ketvirtis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-07 18:10:09 1.06 MB
2021 metai
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:07:06 1.17 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:07:06 940.73 KB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:07:06 1.21 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:07:06 812.52 KB
2020 metai
2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:05:28 1.28 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:05:28 1.07 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:05:28 1.03 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-04-05 15:05:28 494.93 KB
2019 metai
2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-05 14:48:50 2.69 MB
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-05 14:48:50 4.41 MB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-05 14:48:50 2.95 MB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-05 14:48:50 3.72 MB
2018 metai
2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-05 14:41:37 635.89 KB
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-05 14:41:37 4.11 MB
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-05 14:41:37 4.33 MB
2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-05 14:41:37 626.16 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl maitinimo tvarkos 2023-02-24 11:19:57 69.15 KB
15 d. valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2023-02-28 19:06:27 10.31 MB
15 d. valgiarastis 11 metų ir vyresnių vaikų 2023-02-28 19:06:02 10.47 MB
15 d. valgiaraštis su kainomis 2024-01-08 14:09:49 212.69 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo 2015 m. 2022-04-05 14:05:03 123.46 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2022-04-05 14:05:03 6.86 MB
Viešųjų pirkimų registracijos žurnalai
2021 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2022-04-05 13:58:50 99.96 KB
Viešųjų pirkimų planai ir inicijavimo aprašas
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2022-04-05 16:12:25 431.71 KB
2019 metų viešųjų pirkimų planas 2022-04-05 16:12:25 448.65 KB
2018 metų viešųjų pirkimų planas 2022-04-05 16:12:25 559.27 KB
2017 metų viešųjų pirkimų planas 2022-04-05 16:12:25 272.54 KB
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-04-05 16:12:25 377.25 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2022-04-05 16:12:25 345.57 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2012 m. 2022-04-05 16:12:25 62.53 KB
Viešųjų pirkimų protokolai
2017 m. protokolas Nr. 1 2022-04-05 14:05:23 115.9 KB
2017 m. protokolas Nr. 2 2022-04-05 14:05:23 65.99 KB
2017 m. protokolas Nr. 3 2022-04-05 14:05:23 36.86 KB
Mažos vertės pirkimų dokumentai
Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos taisyklių patvirtinimo 2017 m. 2022-04-05 14:05:32 22.79 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės 2018 m. 2022-04-05 14:05:32 53.98 KB
Viešųjų pirkimų registravimo žurnalas (forma) 2022-04-05 14:05:32 14.32 KB
Vykdymo kontrolės ir tvarkos aprašai
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2023 2023-03-24 13:57:07 47.15 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 43 punkto pakeitimas 271.23 KB
Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Atnaujinta Dydis
Vertinimo tvarkos aprašas 2022-10-21 14:32:04 259.54 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Plačiojo įsivertinimo išvados 2020 m. 142.2 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2022-11-25 14:09:29 131.7 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2022-11-25 14:09:29 135.93 KB
Antikorupcinio sąmoningumo didinimas 2022 m. 2022-11-25 14:09:29 3.75 MB
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020 m. 2022-11-25 14:09:29 102.71 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų priemonių plano ataskaita 2020 m. 210.65 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2019 m. 2022-04-05 09:01:42 26.33 KB
Mokinių asmens duomenų saugojimo tvarka 2022 m. 2022-04-05 09:01:42 272.64 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2021-01-18 Nr. 1V-6 2022-04-06 19:45:15 32.92 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 229.01 KB
Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 111.16 KB
Privatumo politika 117.6 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 151.05 KB
Pranešimo apie duomenų apsaugos pažeidimą tvarkos aprašas 247.43 KB
Asmens informavimo apie duomenų tvarkymą forma 114.41 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2023m . 2024-03-13 15:27:54 19.24 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2022 m. 2024-03-13 15:27:54 32.75 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymosi priemonės 2021 m. 2024-03-13 15:27:54 226.39 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymosi priemonės 2020 m. 2024-03-13 15:27:54 261.16 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymosi priemonės 2019 m. 2024-03-13 15:27:54 188.18 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2023 metams 2024-03-13 15:27:54 45.78 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2021 metams 2024-03-13 15:27:54 33.83 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2020 metams 2024-03-13 15:27:54 109.24 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Patalpų nuoma 2023/2024 2023-10-12 14:56:12 17.64 KB
Patalpų nuoma 2023/2024 2024-02-07 07:46:40 18.08 KB
Išnuomotos patalpos 2022/2023 2023-10-12 14:56:12 9.02 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
5 - 8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. 2023-10-12 14:57:07 39.09 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-12 14:57:07 188.75 KB
1 - 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 2023-10-12 14:57:07 139.37 KB
1 - 4 klasių pamokų tvarkaraštis

2023-10-12 14:57:07 139.37 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2022 m. I ketvirčio darbo užmokestis 10.94 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 398.78 KB
Ūkio subjektų priežiūra Atnaujinta Dydis
Statinio apžiūros aktas 2021-06-17 Nr. 95 2022-04-05 17:52:59 2.22 MB
Statinio apžiūros aktas 2020-09-10 Nr. 95 2022-04-05 17:52:59 1 MB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Finansų kontrolės taisyklės 2020-08-31 Nr. 1V-47 2022-06-09 17:52:23 25.45 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-08-10 Nr. 1V-43 2022-06-09 17:53:24 82 KB
Vidaus kontrolės politika 2020-08-21 Nr. 1V-44 2022-06-09 17:52:43 27.01 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-09-04 Nr. 1V-57 2022-06-09 17:54:08 52.29 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka 2020-12-28 Nr. 2P-58 2022-06-09 17:52:06 30 KB
Pranešėjų apsauga Atnaujinta Dydis
Informacijos apie pažeidimus Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas 170.86 KB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023/2024 m.m. 2024-03-14 14:40:06 516.94 KB
Olweus mokykla Atnaujinta Dydis
Olweus mokyklos sertifikatas 2023- 2025 2023-09-25 14:02:59 277.12 KB