Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Dainora Žukauskienė mokytoja Pirmininkė
2. Ramunė Jokubauskienė spec.pedagogė  Sekretorė
3. Jūratė Skrestonienė mokytoja narė
4. Aurelija Katkienė mokinių tėvai narė
5. Deimintas Rauluševičius  mokinių tėvai narys
6. Daiva Zybartaitė mokinių tėvai narė
7. Austėja Zabielaitė mokiniai narė
8. Greta Žeglytė mokiniai narė
9. Liepa Burokaitė mokiniai narė

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
 • pritaria progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, mokytojų ir mokinių tarybų nuostatams;
 • inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia progimnazijos bendruomenę progimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja progimnazijos kultūrą;
 • vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • renka progimnazijos tarybos narius (išskyrus mokinius) į mokytojų atestavimo komisiją;
 • teikia siūlymų dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;
 • teikia siūlymų dėl nebiudžetinių lėšų paskirstymo ir panaudojimo;
 • mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš progimnazijos klausimus;
 • skatina demokratinių santykių formavimąsi progimnazijoje, inicijuoja progimnazijos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymų progimnazijos vadovams;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų progimnazijos savivaldos institucijų ar progimnazijos vadovų kompetencijai.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30