Atnaujintų bendrojo ugdymo programų diegimas
Spaudos draudimo laikotarpiu lietuvių kalbos mokymas vykdavo „nelegaliose“...
Renginio refleksijai vaikai grįžo prie kompetencijų lentelės – joje turėjo įrašyti, kokias...
6e klasės mokiniams kilo mintis pasidomėti pogrindine spauda Lietuvoje XX a. sovietinės ok...
Kaip kovo 16-ąją 6a ir 6d klasės mokiniai vykdė tarpdalykinę projektinę veiklą.
Pasirengimas atnaujintų bendrojo ugdymo programų diegimui. 
8b ir 6c klasės mokiniai susipažino su kompetencijomis ir patys įsivertino, kokias kompete...
Praktinės veiklos, skirtos pasirengimui diegti atnaujintas ugdymo programas. 
Integruota biologijos, anglų kalbos bei fizinio lavinimo pamoka- praktinis atnaujintų ugdy...
Progimnazijos bendruomenė šiuo metu patiria tikrą pokyčių kaleidoskopą: keičiasi ugdymo tu...
Mokiniai išbando mokymosi scenarijus pagal atnaujintas bendrąsias programas.