Atnaujintų bendrojo ugdymo programų diegimas
8c klasė kartu su anglų kalbos mokytojomis Dovile Linkuviene ir Asta Kuginiene pamoką moky...
Vasario 15d. progimnazijoje vyko integruota fizinio ugdymo ir matematikos pamoka „Dešimt ž...
Šių dienų mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo metodų, kurie mokiniui būtų priimti...
Šiose pamokose mokiniai bendradarbiaudami grupėse, naudodamiesi informacinėmis technologij...
5c klasės mokiniai  iš antrinių žaliavų gamino muzikos instrumentus, o 6e klasės moki...
Mokiniai remdamiesi pateikta informacija, aiškinimu, patirtimi, dirbdami bendradarbiaujanč...
5a ir 5d klasių literatūros pamoka už mokyklos ribų...
Mityba ir judėjimas: kaip save stiprinti? 
Integruotų veiklų tema:  Ekologija. Medžiai. Produkcija iš medienos.
Mokiniams puikiai sekėsi nustatyti kokiomis kompetencijomis buvo grįstos matematikos, rusų...
Tarpdalykinio ugdymo diena 6c ir 7e klasėse.
Pamokai pasibaigus – visi pasmaguriavome, paragavome natūralaus medaus.