Atnaujintų bendrojo ugdymo programų diegimas
Šiose pamokose mokiniai bendradarbiaudami grupėse, naudodamiesi informacinėmis technologij...
5c klasės mokiniai  iš antrinių žaliavų gamino muzikos instrumentus, o 6e klasės moki...
Mokiniai remdamiesi pateikta informacija, aiškinimu, patirtimi, dirbdami bendradarbiaujanč...
5a ir 5d klasių literatūros pamoka už mokyklos ribų...
Mityba ir judėjimas: kaip save stiprinti? 
Integruotų veiklų tema:  Ekologija. Medžiai. Produkcija iš medienos.
Mokiniams puikiai sekėsi nustatyti kokiomis kompetencijomis buvo grįstos matematikos, rusų...
Tarpdalykinio ugdymo diena 6c ir 7e klasėse.
Pamokai pasibaigus – visi pasmaguriavome, paragavome natūralaus medaus.
Tyrinėjo kas yra „Miško maudynės“ ir kaip jos veikia žmogaus savijautą.
Švietimo įstaigų vadovai domėjosi progimnazijos mokytojų patirtimi rengiantis atnaujinto u...