Dokumentai
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2019 m. 2022-04-05 09:01:42 26.33 KB
Mokinių asmens duomenų saugojimo tvarka 2022 m. 2022-04-05 09:01:42 272.64 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2021-01-18 Nr. 1V-6 2022-04-06 19:45:15 32.92 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 229.01 KB
Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 111.16 KB
Privatumo politika 117.6 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 151.05 KB
Pranešimo apie duomenų apsaugos pažeidimą tvarkos aprašas 247.43 KB
Asmens informavimo apie duomenų tvarkymą forma 114.41 KB