Turinio auditas

77%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
210 2022-11-27 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Edita
211 2022-11-27 Naudojamos informacinės sistemos Neutrali Šarūnas
212 2022-11-27 Virtuali mokymosi aplinka Neutrali Šarūnas
213 2022-11-27 Kibernetinio saugumo taisyklės Neutrali Šarūnas
214 2022-11-27 IT pagalba Neutrali Eimantas
215 2022-11-27 Dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2022-11-27 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Eimantas
80 2022-11-27 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
124 2022-11-27 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
125 2022-11-27 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Edita
126 2022-11-27 5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
81 2022-11-27 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2022-11-27 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
11 2022-11-27 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
118 2022-11-27 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
170 2022-11-27 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
172 2022-11-27 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
192 2022-11-27 Atestacinė komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
204 2022-11-27 Darbo taryba Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2022-11-27 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Šarūnas
107 2022-11-27 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-11-27 Administracija Bendrieji reikalavimai

Gyvenimo aprašymus (CV) - pateikite: Linos Jadvygos Jurevičienės, pateikta nuoroda neatsidaro.

Pateikite Jagitos Vaičiulienės:

Nuotrauka (neprivaloma, bet rekomenduojame)
Pareigybės aprašą ​​​​​​
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas 
Kabineto numerį 

Šarūnas
155 2022-11-27 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
176 2022-11-27 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2022-11-27 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-11-27 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Šarūnas
4 2022-11-27 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Lina
6 2022-11-27 Struktūra ir kontaktai Neutrali Šarūnas
8 2022-11-27 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
9 2022-11-27 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Šarūnas
12 2022-11-27 Pasiekimai Neutrali Eimantas
18 2022-11-27 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
19 2022-11-27 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Šarūnas
21 2022-11-27 Psichologas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
22 2022-11-27 Socialinė pedagogė Bendrieji reikalavimai Eimantas
23 2022-11-27 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
27 2022-11-27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Šarūnas
28 2022-11-27 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
30 2022-11-27 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Edita
32 2022-11-27 1,2% parama Neutrali Šarūnas
34 2022-11-27 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2022-11-27 Ugdymo organizavimas Neutrali Edita
41 2022-11-27 Projektinė veikla Neutrali Eimantas
43 2022-11-27 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
44 2022-11-27 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
45 2022-11-27 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
46 2022-11-27 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Šarūnas
47 2022-11-27 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
53 2022-11-27 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Šarūnas
54 2022-11-27 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
56 2022-11-27 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Edita
62 2022-11-27 Progimnazija Neutrali Eimantas
63 2022-11-27 Vizija, misija, filosofija Neutrali Eimantas
64 2022-11-27 Progimnazijos himnas Neutrali Eimantas
77 2022-11-27 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2022-11-27 Svetainės medis Neutrali Šarūnas
79 2022-11-27 Apie progimnaziją Neutrali Edita
82 2022-11-27 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Šarūnas
83 2022-11-27 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Šarūnas
86 2022-11-27 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Edita
87 2022-11-27 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
104 2022-11-27 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Eimantas
114 2022-11-27 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
115 2022-11-27 Progimnazijos simboliai Neutrali Eimantas
116 2022-11-27 Tradiciniai renginiai Neutrali Eimantas
123 2022-11-27 Bendradarbiavimas Neutrali Eimantas
129 2022-11-27 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Šarūnas
130 2022-11-27 Slapukų politika Neutrali Šarūnas
133 2022-11-27 Ugdymo aplinka Neutrali Eimantas
145 2022-11-27 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
156 2022-11-27 Turinio auditas Neutrali Šarūnas
159 2022-11-27 Logopedas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
160 2022-11-27 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 2022-11-27 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
162 2022-11-27 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Eimantas
163 2022-11-27 Savivalda Neutrali Eimantas
164 2022-11-27 About us Rekomendacija Šarūnas
165 2022-11-27 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Šarūnas
166 2022-11-27 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Šarūnas
167 2022-11-27 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
168 2022-11-27 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
171 2022-11-27 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Eimantas
174 2022-11-27 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
175 2022-11-27 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Šarūnas
177 2022-11-27 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
178 2022-11-27 Informacinės technologijos Neutrali Šarūnas
179 2022-11-27 Mokyklinė uniforma Neutrali Lina
181 2022-11-27 Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams Neutrali Eimantas
182 2022-11-27 Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2018) Neutrali Eimantas
183 2022-11-27 Savanoriška veikla Neutrali Eimantas
184 2022-11-27 Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra/ DigiAIai Neutrali Eimantas
185 2022-11-27 Dėmesingumo lavinimo laboratorija Neutrali Eimantas
186 2022-11-27 Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektai Neutrali Eimantas
187 2022-11-27 Olweus programos kokybės užtikrinimo planas Neutrali Eimantas
188 2022-11-27 Savanorystė. Europos solidarumo korpusas Neutrali Eimantas
189 2022-11-27 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
191 2022-11-27 Tyrimai ir analizės Neutrali Eimantas
193 2022-11-27 Nuotolinis mokymas Neutrali Eimantas
194 2022-11-27 Auginame mokinį - didžiuojamės progimnazija Neutrali Eimantas
195 2022-11-27 Tolerancijos ugdymo centras (TUC) Neutrali Eimantas
196 2022-11-27 Demokratinis ugdymas Neutrali Eimantas
197 2022-11-27 KGM TV Neutrali Eimantas
198 2022-11-27 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Šarūnas
199 2022-11-27 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Šarūnas
200 2022-11-27 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Eimantas
201 2022-11-27 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
202 2022-11-27 Pradinis ugdymas Neutrali Eimantas
203 2022-11-27 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Eimantas
205 2022-11-27 Mokyklos veiklos išorės vertinimas Neutrali Eimantas
206 2022-11-27 Pažangos ataskaita 2021 m. Neutrali Eimantas
207 2022-11-27 Progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime darbo grupė Neutrali Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-11-27 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Šarūnas
2 2022-11-27 Administracija Bendrieji reikalavimai

Gyvenimo aprašymus (CV) - pateikite: Linos Jadvygos Jurevičienės, pateikta nuoroda neatsidaro.

Pateikite Jagitos Vaičiulienės:

Nuotrauka (neprivaloma, bet rekomenduojame)
Pareigybės aprašą ​​​​​​
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas 
Kabineto numerį 

Šarūnas
4 2022-11-27 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Lina
6 2022-11-27 Struktūra ir kontaktai Neutrali Šarūnas
7 2022-11-27 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
8 2022-11-27 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
9 2022-11-27 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Šarūnas
11 2022-11-27 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
12 2022-11-27 Pasiekimai Neutrali Eimantas
18 2022-11-27 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Eimantas
19 2022-11-27 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Šarūnas
21 2022-11-27 Psichologas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
22 2022-11-27 Socialinė pedagogė Bendrieji reikalavimai Eimantas
23 2022-11-27 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
27 2022-11-27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Šarūnas
28 2022-11-27 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
30 2022-11-27 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Edita
32 2022-11-27 1,2% parama Neutrali Šarūnas
34 2022-11-27 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2022-11-27 Ugdymo organizavimas Neutrali Edita
41 2022-11-27 Projektinė veikla Neutrali Eimantas
43 2022-11-27 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
44 2022-11-27 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
45 2022-11-27 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Eimantas
46 2022-11-27 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Šarūnas
47 2022-11-27 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
52 2022-11-27 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Šarūnas
53 2022-11-27 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Šarūnas
54 2022-11-27 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
56 2022-11-27 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Edita
62 2022-11-27 Progimnazija Neutrali Eimantas
63 2022-11-27 Vizija, misija, filosofija Neutrali Eimantas
64 2022-11-27 Progimnazijos himnas Neutrali Eimantas
68 2022-11-27 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Eimantas
74 2022-11-27 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Šarūnas
77 2022-11-27 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2022-11-27 Svetainės medis Neutrali Šarūnas
79 2022-11-27 Apie progimnaziją Neutrali Edita
80 2022-11-27 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
81 2022-11-27 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Šarūnas
82 2022-11-27 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Šarūnas
83 2022-11-27 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Šarūnas
86 2022-11-27 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Edita
87 2022-11-27 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
104 2022-11-27 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Eimantas
107 2022-11-27 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Eimantas
114 2022-11-27 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
115 2022-11-27 Progimnazijos simboliai Neutrali Eimantas
116 2022-11-27 Tradiciniai renginiai Neutrali Eimantas
118 2022-11-27 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
123 2022-11-27 Bendradarbiavimas Neutrali Eimantas
124 2022-11-27 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
125 2022-11-27 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Edita
126 2022-11-27 5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
129 2022-11-27 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Šarūnas
130 2022-11-27 Slapukų politika Neutrali Šarūnas
133 2022-11-27 Ugdymo aplinka Neutrali Eimantas
145 2022-11-27 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
155 2022-11-27 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Šarūnas
156 2022-11-27 Turinio auditas Neutrali Šarūnas
159 2022-11-27 Logopedas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
160 2022-11-27 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 2022-11-27 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
162 2022-11-27 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Eimantas
163 2022-11-27 Savivalda Neutrali Eimantas
164 2022-11-27 About us Rekomendacija Šarūnas
165 2022-11-27 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Šarūnas
166 2022-11-27 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Šarūnas
167 2022-11-27 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
168 2022-11-27 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
170 2022-11-27 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
171 2022-11-27 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Eimantas
172 2022-11-27 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
174 2022-11-27 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
175 2022-11-27 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Šarūnas
176 2022-11-27 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Šarūnas
177 2022-11-27 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
178 2022-11-27 Informacinės technologijos Neutrali Šarūnas
179 2022-11-27 Mokyklinė uniforma Neutrali Lina
181 2022-11-27 Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams Neutrali Eimantas
182 2022-11-27 Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2018) Neutrali Eimantas
183 2022-11-27 Savanoriška veikla Neutrali Eimantas
184 2022-11-27 Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra/ DigiAIai Neutrali Eimantas
185 2022-11-27 Dėmesingumo lavinimo laboratorija Neutrali Eimantas
186 2022-11-27 Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektai Neutrali Eimantas
187 2022-11-27 Olweus programos kokybės užtikrinimo planas Neutrali Eimantas
188 2022-11-27 Savanorystė. Europos solidarumo korpusas Neutrali Eimantas
189 2022-11-27 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
191 2022-11-27 Tyrimai ir analizės Neutrali Eimantas
192 2022-11-27 Atestacinė komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
193 2022-11-27 Nuotolinis mokymas Neutrali Eimantas
194 2022-11-27 Auginame mokinį - didžiuojamės progimnazija Neutrali Eimantas
195 2022-11-27 Tolerancijos ugdymo centras (TUC) Neutrali Eimantas
196 2022-11-27 Demokratinis ugdymas Neutrali Eimantas
197 2022-11-27 KGM TV Neutrali Eimantas
198 2022-11-27 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Šarūnas
199 2022-11-27 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Šarūnas
200 2022-11-27 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Eimantas
201 2022-11-27 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
202 2022-11-27 Pradinis ugdymas Neutrali Eimantas
203 2022-11-27 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Eimantas
204 2022-11-27 Darbo taryba Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
205 2022-11-27 Mokyklos veiklos išorės vertinimas Neutrali Eimantas
206 2022-11-27 Pažangos ataskaita 2021 m. Neutrali Eimantas
207 2022-11-27 Progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime darbo grupė Neutrali Justina
210 2022-11-27 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Edita
211 2022-11-27 Naudojamos informacinės sistemos Neutrali Šarūnas
212 2022-11-27 Virtuali mokymosi aplinka Neutrali Šarūnas
213 2022-11-27 Kibernetinio saugumo taisyklės Neutrali Šarūnas
214 2022-11-27 IT pagalba Neutrali Eimantas
215 2022-11-27 Dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali