1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

KLASĖ/MOKYTOJAS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1A

BIRUTĖ MINEIKIENĖ

 

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Gamtos mokslai

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Šokis (I.Braškytė)

Muzika

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Visuomeninis ugdymas

Informatika

Dorinis ugdymas (etika, tikyba A.Pabiržienė )

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Muzika

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Dailė

Technologijos

1B

AUKSĖ GAIGALIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Dailė

Technologijos

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Dorinis ugdymas (etika, tikyba A.Pabiržienė)

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Gamtos mokslai

Šokis (I.Braškytė)

Informatika

Muzika

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Visuomeninis ugdymas

Fizinis ugdymas

1C

ASTA RUDZEVIČIENĖ

Fizinis ugdymas

Matematika

Dorinis ugdymas (etika, tikyba

J.Jančiukienė)

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Muzika G.Dromantaitė

Matematika

Gamtos mokslai

Matematika

Šokis(I.Braškytė)

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Muzika G.Dromantaitė

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Informatika

Lietuvių kalba ir literatūra

Visuomeninis ugdymas

Dailė

Technologijos

1D

LAIMUTĖ URNIAŽIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Muzika

Muzika E.Daučianskienė

Gamtos mokslai

Šokis(I.Braškytė)

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Visuomeninis ugdymas

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Dorinis ugdymas (etika,tikyba A.Pabiržienė)

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Dailė

Informatika

Technologijos

1E

LAIMUTĖ

ŠAULIENĖ

 

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Gamtos mokslai

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Dailė

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Visuomeninis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Dorinis ugdymas (etika, tikyba A.Pabiržienė)

Šokis(I.Braškytė)

Informatika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

Muzika

Technologijos

2A

AUŠRA KEPEŽINSKIENĖ

Dorinis ugdymas (etika, tikyba

A.Pabiržienė)

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

D.Linkuvienė,A.Kuginienė

Lietuvių kalba (gimtoji)

Dailė

Matematika

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Pasaulio pažinimas

Šokis(I.Braškytė)

Užsienio kalba (anglų)

A.Kuginienė, D.Linkuvienė

Matematika

Muzika (E.Daučianskienė)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Pasaulio pažinimas

Matematika

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba (gimtoji)

Technologijos

Muzika

Fizinis ugdymas

Informacinės technologijos

2b

ANNA JANKAUSKIENĖ

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė

Dorinis ugdymas (etika, tikyba

 A.Pabiržienė)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Matematika

Muzika (E.Daučianskienė)

Užsienio kalba (anglų)

A.Kuginienė, J.Berteškienė

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Matematika

Šokis(I.Braškytė)

Pasaulio pažinimas

Matematika

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

 A.Kuginienė, J.Berteškienė

Muzika

Technologijos

Fizinis ugdymas

Informacinės technologijos

2C

DANUTĖ KŪLOKIENĖ

 

 

Informacinės technologijos

Matematika

Muzika(A. Pabarškienė)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Matematika

Dailė

Technologijos

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Šokis(I.Braškytė)

Matematika

Užsienio kalba (anglų)

J.Kačinskienė, A.Kuginienė

Dorinis ugdymas (etika, tikyba

A.Pabiržienė)

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Matematika

Pasaulio pažinimas

Užsienio kalba (anglų)

J.Kačinskienė, A.Kuginienė

Muzika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

2D

JUSTINA VIENAŽINDYTĖ

 

Matematika

Užsienio kalba(anglų)

J.Vienažindytė, J.Kačinskienė

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Matematika

Muzika E.Daučianskienė

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Dailė

Matematika

Muzika E.Daučianskienė

Užsienio kalba (anglų)

J.Vienažindytė, J.Kačinskienė

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (gimtoji)

Dorinis ugdymas (etika, tikyba

A.Pabiržienė )

Informacinės technologijos

Lietuvių kalba (gimtoji)

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

Šokis(I.Braškytė)

Matematika

Technologijos

3A

RITA

ALEKSANDRAVIČIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Dailė

Technologijos

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba ir literatūra

Užsienio kalba (anglų)

J.Kačinskienė, V.Valionytė

Fizinis ugdymas

Matematika

Gamtos mokslai

Matematika

Šokis(I.Braškytė)