Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 2021–2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-06-09 12:10:17 359.65 KB
2021-2022 Ugdymo plano pakeitimas 2022-06-09 12:11:37 638.42 KB
2022 metų veiklos planas 2022-06-09 12:10:17 21.21 KB
2021 metų veiklos planas 2022-06-09 12:10:17 276.75 KB
Ugdymo plano lentelės 1-4kl. ir 5-8 kl. 2021/2022 m. m. 2022-06-09 12:10:18 131.22 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2022-06-09 12:10:18 729.65 KB
2012-2013 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, praktinės, prevencinės veiklos programa 2022-06-09 12:10:18 72.91 KB
Kiti dokumentai
Ekstremalių situacijų priemonių plano ataskaita 2020 m. 210.65 KB
Veiklos ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2022 metai 2023-03-07 12:41:21 686.36 KB