Logopedas

Logopede progimnazijoje dirba

Kristina Ambrazevičienė Logopedė

123 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

11.30 – 14.30

 

Antradienis

11.30 – 19.30 11.30 – 12.00

Trečiadienis

11.30 – 14.00  

Ketvirtadienis

7.00 – 19.30 11.30 – 12.00
Penktadienis 11.30 – 16.30  

Tėvai konsultuojami iš anksto susitarus

Kontaktai Mobilusis +370 615 61337

El. paštas Rašyti

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą, žodyną, rašymo ir skaitymo gebėjimus).
 • Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Rengia individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas.
 • Logopedinių pratybų metu padeda mokiniams koreguoti garsų tarimo sutrikimus, ugdyti foneminį suvokimą, kalbos gramatinį taisyklingumą, rišliąją kalbą ir žodyną. Taip pat padeda mokiniams, susiduriantiems su mokymosi sutrikimais (skaitymo ir rašymo).
 • Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus), mokyklos pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencijos klausimais.
 • Aktyviai dalyvauja VGK veikloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30