Ugdymo organizavimas

2022–2023 mokslo metai

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

 • 1–4 klasių mokiniams 175 dienos;
 • 5–8 klasių mokiniams – 185 dienos
Klasės Ugdymo proceso 2022–2023 m. m. Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 2022–2023 m. m Ugdymo proceso trukmė dienomis 2022–2023 m. m.
Pradžia Pabaiga
1–4 kl. 2022-09-01 2023-06-08 35 sav. 175 d.
5–8 kl. 2022-09-01 2023-06-22 37 sav. 185 d.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos

Atostogos 2022–2023 m. m
Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06
Žiemos 2023-02-13 2023-02-17
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14
Vasaros (1–4 kl.) 2023-06-09 2023-08-31
Vasaros (5–8 kl.) 2023-06-23 2023-08-31

Mokinių atostogų trukmė ugdymo dienomis

2021–2022 ir 2022-2023 m. m. – 21 atostogų diena tarp ugdymo proceso dienų per mokslo metus. 

Pusmečių trukmė

2021-2022 m. m.

Pusmečiai Pradžia Pabaiga
I pusmetis 1–8 kl 2021-09-01 2022-01-31

II pusmetis 1–4 kl.

II pusmetis 5–8 kl.

2022-02-01

2022-06-09

2022-06-23

2022-2023 m. m.

Pusmečiai Pradžia Pabaiga
I pusmetis 1–8 kl 2022-09-01 2023-01-31

II pusmetis 1–4 kl.

II pusmetis 5–8 kl.

2023-02-01

2023-06-08

2023-06-22

Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos progimnazijoje pradedamos 8.00 val.
Ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min.

Pamokų laikas

Pamoka Laikas Pertrauka
Pradžia Pabaiga
1. 8.00 8.45 10 min.
2. 8.55 9.40 10 min.
3. 9.50 10.35 20 min
4. 10.55 11.40 20 min
5. 12.00 12.45 10 min.
6. 12.55 13.40 10 min.
7. 13.50 14.35 10 min.

Dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 2021–2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-06-09 12:10:17 359.65 KB
2021-2022 Ugdymo plano pakeitimas 2022-06-09 12:11:37 638.42 KB
2022 metų veiklos planas 2022-06-09 12:10:17 21.21 KB
2021 metų veiklos planas 2022-06-09 12:10:17 276.75 KB
Ugdymo plano lentelės 1-4kl. ir 5-8 kl. 2021/2022 m. m. 2022-06-09 12:10:18 131.22 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2022-06-09 12:10:18 729.65 KB
2012-2013 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, praktinės, prevencinės veiklos programa 2022-06-09 12:10:18 72.91 KB
Kiti dokumentai
Ekstremalių situacijų priemonių plano ataskaita 2020 m. 210.65 KB
Veiklos ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2022 metai 2023-03-07 12:41:21 686.36 KB

Atnaujinta: 2023-04-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30