Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe progimnazijoje dirba

Rita Lilienė Psichologė

322 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 12.00
(Neformalaus ugdymo būrelis 12.30 – 15.54)

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 618 70594

El. paštas rita.liliene@kgm.lt
El. paštas Rašyti

Psichologo funkcijos

Mokyklos psichologės pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologinė pagalba progimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 1. Mokinys (savarankiškai);
 2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 3. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Paslaugos aprašymas

 • Padeda mokiniams aptarti sunkumus, kylančius dėl mokymosi, bendravimo su draugais, tėvais, mokytojais;
 • Atrasti savo stipriąsias savybes, geriau pažinti save.
 • Išgyventi įvairiausias emocijas, pyktį, baimę, skausmą, liūdesį, kuris kyla dėl tėvelių skyrybų, nesutarimų su draugais, nesutarimų su mokytojais.
 • Atlieka psichologinį vaiko įvertinimą, t.y. konsultavimo tikslais remiantis psichologiniais metodais įvertinama vaiko psichologinė problema. Gauti duomenys padeda planuoti ir parinkti tinkamus būdus problemai spręsti.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;  numato ir taiko psichologinio konsultavimo technikas, rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Veda emocinės raiškos  užsiėmimus bendravimo, elgesio, emocinių problemų turintiems mokiniams.
 • Dalyvauja prevenciniuose renginiuose bei projektuose;
 • Vykdo tiriamąja veiklą;
 • Informuoja tėvus, pedagogus ir kitus su vaiko ugdymu susijusius asmenis aktualiais amžiaus tarpsnių, vaiko psichologijos, klausimais.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Psichologinė pagalba ypač veiksminga dirbant komandoje - bendradarbiaujant psichologui, soc. pedagogui, klasių auklėtojoms, mokytojams, tėvams.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30