Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2022-2023 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

/kabinetas

El. paštas

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Rita Aleksandravičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2a /125 rita.aleksandraviciene@kgm.lt

2.

Ona Asevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2b/301 ona.aseviciene@kgm.lt
3. Jūratė Skerstonienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2c/327 jurate.skerstoniene@kgm.lt
4. Rūta Cylikienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2d/106 ruta.cylikiene@kgm.lt
5. Rima Papievienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2e/202 rima.papieviene@kgm.lt
6. Vilija Ivanovienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3a/103 vilija.ivanoviene@kgm.lt

7.

Sonata Bružienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja ekspertė 3b/325 sonata.bruziene@kgm.lt

8.

Nijolė Kasiulienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3c/220 nijole.kasiuliene@kgm.lt
9. Jolanta Kalnietienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3d/222 jolanta.kalnietiene@kgm.lt
10. Sigita Račienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3e/324 sigita.raciene@kgm.lt
11. Birutė Mineikienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4a/124 birute.mineikiene@kgm.lt

12.

Auksė Gaigalienė Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4b107 aukse.gaigaliene@kgm.lt
13. Asta Rudzevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4c/221 asta.rudzeviciene@kgm.lt
14. Giedrė Raginskienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 4d/104 giedre.raginskiene@kgm.lt
15. Laimutė Šaulienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4e/231 laimute.sauliene@kgm.lt
16. Laimutė Urniažienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4f/123 laimute.urniaziene@kgm.lt

17.

Aušra Kepežinskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1a/224 ausra.kepezinskiene@kgm.lt

18.

Anna Jankauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1b/115 anna.jankauskiene@kgm.lt
19. Danutė Kūlokienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1c/105 danute.kulokiene@kgm.lt  
20. Justina Vienažindytė  Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 1d/129

justina.vienezindyte@kgm.lt

20. Kamilė Galkuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  

kamile.galkuviene@kgm.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

21. Rita Kanaukienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 5a/203 rita.kanaukiene@kgm.lt
22. Janina Prosevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 5d/207 janina.proseviciene@kgm.lt
23. Jurgita Žygienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 8e/307 jurgita.zygiene@kgm.lt
24. Dainora Žukauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 7a/303 dainora.zukauskiene@kgm.lt

Užsienio kalbų mokytojai

25. Jūratė Berteškienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 7e/311 jurate.berteskiene@kgm.lt
26. Daiva Borovkovė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 6d/326 daiva.borovkove@kgm.lt
27. Jolita Kačinskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 8c/326 jolita.kacinskiene@kgm.lt
28. Birutė Krivickienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja   birute.krivickiene@kgm.lt
29. Asta Kuginienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 6a/109 asta.kuginiene@kgm.lt
30. Dovilė Linkuvienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  7c/211 jurgita.ormerod@kgm.lt
31. Vanda Valionytė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   vanda.valionyte@kgm.lt
32. Voltera Ilona Celiešienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja   volterailona.celiesiene@kgm.lt
33. Violeta Sabestinienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja   violeta.sabestiniene@kgm.lt 
34. Asta Veiverienė Vokiečių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja   asta.veiveriene@kgm.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

35.

Zita Dobilaitienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė 7d206 zita.dobilaitiene@kgm.lt
36. Aldona Ginetienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė 8b/302 aldona.ginetiene@kgm.lt
37. Justina Sajūtė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė 213 justina.sajute@kgm.lt   
38. Vaida Valiuvienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 209 vaida.valiuviene@kgm.lt 
           

38.

Donatas Egidė Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas 208 donatas.egide@kgm.lt

Gamtos mokslų mokytojai

39.

Rima Baltrušaitienė Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja Mokytoja ekspertė 5b/313 rima.baltrusaitiene@kgm.lt

40.

Laimutė Linkuvienė  Biologijoss mokytoja  Mokytoja metodininkė 6e/210 laimute.linkuviene@kgm.lt 
41.  Rima Matakienė  Chemijos mokytoja  Mokytoja metodininkė 208 rima.matakiene@kgm.lt 

Socialinių mokslų mokytojai

41.

Nijolė Grikietytė Etikos mokytoja Mokytoja metodininkė 6c/306 nijole.grikietyte@kgm.lt
42. Jolanta Jančiukienė Tikybos mokytoja Mokytoja metodininkė   jolanta.janciukiene@kgm.lt
43. Aušrinė Pabiržienė Tikybos mokytoja Vyresnioji moktytoja   ausrine.pabirziene@kgm.lt

44.

Viktorija Jagelavičienė Geografijos mokytoja Vyresnioji moktytoja   viktorija.jagelaviciene@kgm.lt
45. Rita Milkaitytė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė   rita.milkaityte@kgm.lt

46.

Lina Kostiukovienė Istorijos mokytoja Mokytoja ekspertė 8a/314 lina.kostiukoviene@kgm.lt

47.

Stefa Laureckienė Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė   stefa.laureckiene@kgm.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

48. Rima Matakienė  Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė   rima.matakiene@kgm.lt
49. Jagita Vaičiulienė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja   jagita.vaiciuliene@kgm.lt
50. Rimantas Kekys Technologijų mokytojas Mokytojas ekspertas   rimantas.kekys@kgm.lt
51. Valdas Veiverys Technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas   valdas.veiverys@kgm.lt
52. Idalija Braškytė Choreografijos mokytoja Mokytoja ekspertė   idalija.braskyte@kgm.lt

53.

Renata Dainienė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja   renata.dainiene@kgm.lt
54. Renata Radišauskaitė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė   renata.radisauskaite@kgm.lt
55. Šarūnas Stanionis Kūno kultūros mokytojas Mokytojas   sarunas.stanionis@kgm.lt

56.

Gintarė Dromantaitė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė 4c/113 gintare.dromantaite@kgm.lt
57. Aistė Pabarškienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė   aiste.pabarskiene@kgm.lt

58.

Rasa Jazerskienė Dailės mokytoja mokytoja Mokytoja metodininkė   rasa.jazerskiene@kgm.lt

59.

Ramunė Juknevičiūtė Dailės, technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 6b/129 ramune.jukneviciute@kgm.lt

Kitų dalykų mokytojai

60. Violeta Viknienė Akompaniatorė Mokytoja metodininkė   violeta.vikniene@kgm.lt
61. Roma Svigarienė Žmogaus ir saugos mokytoja Mokytoja metodininkė   roma.svigariene@kgm.lt
62. Deimantė Magylienė Mokytojo padėjėja     deimante.magyliene@kgm.lt
63. Sandra Kvederienė Mokytojo padėjėja     sandra.kvedariene@kgm.lt
64.  Rimutė Zasimauskienė Mokytojo padėjėja     rimute.zasimauskiene@kgm.lt
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30