Vizija, misija, filosofija

Vizija

Dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies  programas, kurioje laikomasi demokratinio ugdymo principų, siekiama individualios pažangos augimo.

Misija

Puoselėti atsinaujinančią, bendruomenės narių kuriamą mokyklą, siekiančią pažangos. Auginti organizaciją, kurioje aukštiems mokymosi pasiekimams ir gerai bendruomenės narių savijautai užtikrinti naudojami demokratinio ugdymo elementai.

Filosofija

Progimnazija tai mokykla, kviečianti čia besimokančius, dirbančius, ateinančius pasitikėti ir dalintis, įsiklausyti ir išklausyti, nebijoti priimti sprendimų, vedančių į laisvę, išmintį ir ramybę.

 1. Pagarba, tolerancija, dėmesys progimnazijos bendruomenės nariams.
 2. Konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas ir objektyvumas.
 3. Humaniškumas, demokratiškumas, atsinaujinimas.
 4. Tautinis identiškumas, etninis unikalumas, pilietiškumas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30