Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Ramunė Jokubauskienė Vyresnioji specialioji pedagogė

128 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Vadovavimas klasei

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 15.00

15.00 – 16.00 11.30 – 12.00

Antradienis

7.30 – 14.30

14.30 – 16.15 11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 11.30

12.00 – 14.00 11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.30 – 14.30

14.30 – 15.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 7.30 – 14.00 14.00 – 15.00 11.30 – 12.00

Kontaktai Mobilusis +370 620 21656

El. paštas Rašyti

Paslaugos aprašymas

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų,
kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – specialiųjų poreikių mokiniai).

Specialisto funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, globėjais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei
 • jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, teikti švietimo pagalbą, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas.
 • dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30