Biblioteka

Bibliotekininke progimnazijoje dirba

Danguolė Gudonavičienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30  

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Biblioteka teikia informaciją ir idėjas, kurios yra esminės sėkmingai veiklai šiandienos informacijos ir žinių visuomenėje. Biblioteka suteikia moksleiviams viso gyvenimo mokymosi įgūdžių, skatina vaizduotę ir įgalina juos tapti atsakingais piliečiais. Progimnazijos biblioteka yra platesnio bibliotekų ir informacijos tinklo grandis. Ji - svarbus vietos, regioninių ir nacionalinių bibliotekų ir informacijos tinklų partneris.

Bibliotekos misija

Progimnazijos biblioteka teikia mokymosi paslaugas, knygas ir išteklius, kurie įgalina visus mokyklos bendruomenės narius kritiškai mąstyti ir efektyviai naudotis informacija visų tipų laikmenose ir formatuose. Bibliotekininkas padeda naudotis knygomis ir kitais informacijos ištekliais: vadovėliais, grožine ir pažintine literatūra, spausdintais ir elektroniniais dokumentais. Bibliotekoje sukaupta medžiaga papildo ir praturtina vadovėlius, mokomąją ir metodinę medžiagą. Bibliotekininkas ir mokytojai dirba drauge, kad moksleiviai įgytų geresnių raštingumo, skaitymo, mokymosi, problemų sprendimo, informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo įgūdžių. Progimnazijos bibliotekos paslaugos teikiamos remiantis lygia naudojimosi teise visiems, nepaisant amžiaus, rasės, lyties, religijos, tautybės, kalbos, profesinio ar socialinio statuso.

Bibliotekos tikslai

Progimnazijos biblioteka yra neatskiriama mokymo proceso dalis. Jos paskirtis - būti žinių erdve ir tenkinti bendruomenės informacijos poreikius, gerinti mokymo(si) aplinką, kurioje kiekvienas galėtų lavinti asmenines kompetencijas, prasmingai leisti laiką, vykdyti edukacines funkcijas, veikti ir prisitaikyti nuolat kintančioje žinių ir idėjų visuomenėje.

Bibliotekos funkcijos

 • Palaikyti ir plėtoti siekiamus progimnazijos tikslus.
 • Pagal bendrąsias ugdymo programas ir bendruomenės poreikius įvairiose laikmenose komplektuoti, tvarkyti ir saugoti bibliotekos fondą.
 • Skatinti skaitymą, ugdyti ir stiprinti bendruomenės poreikį ir įprotį skaityti.
 • Padėti mokiniams įgyti ir taikyti visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius.
 • Plėtoti ir palaikyti vaikų skaitymo įpročius ir džiaugsmą skaityti, mokytis ir naudotis bibliotekomis visą gyvenimą.
 • Populiarinti bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei ir už jos ribų.
 • Skatinti bendradarbiavimą su mokytojais, mokyklos vadovybe ir administracija, tėvais, kitais bibliotekininkystės ir informacijos profesionalais, bendruomenės grupėmis.
 • Organizuoti veiklą, skatinančią mokinių pilietiškumą, tautiškumą ir kultūrinį sąmoningumą.

Lankytojų paslaugoms

 • TAMO biblioteka
 • Informacinis stendas
 • Parodų stendai
 • Tolerancijos ugdymo centro stendai
 • Mobilus poilsio kampelis

Lankytojai aptarnaujami 9.00-15.00
Paskutinę mėnesio dieną lankytojai neaptarnaujami – tvarkomi bibliotekos fondai

Bibliotekos fondas

2022 m. sausio 1 d. bibliotekos fondą sudarė 8798 vnt. pavadinimų įvairių tipų dokumentų bei 11656 vnt. vadovėlių.

Programinės ir rekomenduojamos literatūros sąrašai

Privalomos literatūros sąrašas 1 ir 2 klasei:

Privalomos literatūros sąrašas 3 ir 4 klasei:

Privalomos literatūros sąrašas 5 ir 6 klasei:

Privalomos literatūros sąrašas 7 ir 8 klasei:

Skaitmeninė biblioteka

Įdomybės

Dokumentai

Biblioteka Atnaujinta Dydis
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2023m . 2024-03-13 15:27:54 19.24 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2022 m. 2024-03-13 15:27:54 32.75 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymosi priemonės 2021 m. 2024-03-13 15:27:54 226.39 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymosi priemonės 2020 m. 2024-03-13 15:27:54 261.16 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymosi priemonės 2019 m. 2024-03-13 15:27:54 188.18 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2023 metams 2024-03-13 15:27:54 45.78 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2021 metams 2024-03-13 15:27:54 33.83 KB
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2020 metams 2024-03-13 15:27:54 109.24 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30