Lina Jadvyga Jurevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui