Dokumentai
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo 2015 m. 2022-04-05 14:05:03 123.46 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2022-04-05 14:05:03 6.86 MB
Viešųjų pirkimų registracijos žurnalai
2021 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2022-04-05 13:58:50 99.96 KB
Viešųjų pirkimų planai ir inicijavimo aprašas
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2022-04-05 16:12:25 431.71 KB
2019 metų viešųjų pirkimų planas 2022-04-05 16:12:25 448.65 KB
2018 metų viešųjų pirkimų planas 2022-04-05 16:12:25 559.27 KB
2017 metų viešųjų pirkimų planas 2022-04-05 16:12:25 272.54 KB
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-04-05 16:12:25 377.25 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2022-04-05 16:12:25 345.57 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2012 m. 2022-04-05 16:12:25 62.53 KB
Viešųjų pirkimų protokolai
2017 m. protokolas Nr. 1 2022-04-05 14:05:23 115.9 KB
2017 m. protokolas Nr. 2 2022-04-05 14:05:23 65.99 KB
2017 m. protokolas Nr. 3 2022-04-05 14:05:23 36.86 KB
Mažos vertės pirkimų dokumentai
Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos taisyklių patvirtinimo 2017 m. 2022-04-05 14:05:32 22.79 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės 2018 m. 2022-04-05 14:05:32 53.98 KB
Viešųjų pirkimų registravimo žurnalas (forma) 2022-04-05 14:05:32 14.32 KB
Vykdymo kontrolės ir tvarkos aprašai
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2023 2023-03-24 13:57:07 47.15 KB