Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023/2024 m.m. 2024-03-14 14:40:06 516.94 KB
Ugdymo plano lentelės 1-4kl. ir 5-8 kl. 2021/2022 m. m. 2023-09-05 13:30:51 131.22 KB
2024 metų veiklos planas 2024-04-08 13:50:51
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 2021–2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-05 13:30:51 359.65 KB
2021 metų veiklos planas 2023-09-05 13:30:51 276.75 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-05 13:30:51 729.65 KB
2021-2022 Ugdymo plano pakeitimas 2023-09-05 13:30:51 638.42 KB
2012-2013 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, praktinės, prevencinės veiklos programa 2023-09-05 13:30:51 72.91 KB
Kiti dokumentai
Ekstremalių situacijų priemonių plano ataskaita 2020 m. 210.65 KB
Veiklos ataskaitos
Vadovo veiklos ataskaita 2022 metai 2023-03-07 12:41:21 686.36 KB