Apie ugdymo turinio atnaujinimą mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams

  • Paskelbė : Edita Rabizaitė
  • Paskelbta: 2023-02-24
  • Kategorija: Aktualijos

Kaita nuolat  vyksta visose srityse,  taip pat ir švietime. Todėl mokomės gyventi ir dirbti nuolatinėje transformacijoje. Švietimo kokybės sampratos ir jos tobulinimo klausimai yra vieni aktualiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, pasaulyje.

Nuolat ieškome, kaip gerinti ugdymo kokybę, progimnazijoje jau išbandome ugdymo turinio atnaujinimo rekomendacijas. Daugelis mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos darbuotojų mokosi, ruošiasi atnaujinto ugdymo turinio diegimui.

Čia pateiktos informacinės schemos apie planuojamus pokyčius, skirtos mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams.

Atnaujintų ugdymo turinio programų diegimas prasidės 2023/2024 mokslo metais.

Daugiau apie ugdymo turinio atnaujinimą skaitykite:

● ttps://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/ ● https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2?fbclid =IwAR2U-WMwUtQTdRHcgIUDOFXuzcTh93XxKCOWnnllVY5cpd0dg_9hdh8D eHs ● https://www.mokykla2030.lt/susitikimai-ir-pristatymai/ ● https://www.mokykla2030.lt/infografikai/ ● https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIM O-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIM O-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf ● https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Tyrimo-ataskaita-2 022-06-10.pdf

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos