Daiva Trimailovienė
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams