Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

ĮTRAUKIOJO UGDYMO VERTYBĖS/NUOSTATOS, SVARBIOS MOKYTOJUI, UGDANČIAM KIEKVIENO MOKINIO KOMPETENCIJAS KLASĖJE

 • Mokyklos bendruomenė ir socialinė aplinka gali padėti stiprinti besimokančiųjų savivertę;
 • Mokytojas atsakingas už  kiekvieno savo mokinio mokymąsi;
 • Būtina identifikuoti  kiekvieno besimokančiojo stiprybes ir potencialą, geras mokytojas geba mokyti visus;
 • Mokymo principai visiems vienodi, specifinių technikų nedaug;
 • Kiekvienas mokinys gali mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.

Dokumentai/nuorodos:

Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis

Sėkmingas mokymasis – kai veikiame drauge (mokiniams, jų tėvams ir mokytojams)

Metodinė medžiaga

Mokymosi, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai.  Metodologinis vadovas

Apie mokymosi sutrikimus mokytojams ir tėvams. Naujos strategijos, metodologijos, informacinių technologijų indėlis

Kaip mokyklose įgyvendinamas įtraukusis ugdymas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos

Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais

Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas. 

VAIKAMS APIE NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJĄ – galite atsispausdinti, kalbėtis, susipažinti

 

Atnaujinta: 2023-11-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30