Rima Baltrušaitienė
Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja