Turinio auditas

76%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
210 2023-09-24 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Justina
211 2023-09-24 Naudojamos informacinės sistemos Neutrali Justina
212 2023-09-24 Virtuali mokymosi aplinka Neutrali Justina
213 2023-09-24 Kibernetinio saugumo taisyklės Neutrali Justina
214 2023-09-24 IT pagalba Neutrali Justina
215 2023-09-24 Dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali Justina
218 2023-09-24 Ugdymas karjerai Neutrali Justina
220 2023-09-24 Įtraukusis ugdymas Neutrali Justina
223 2023-09-24 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2023-09-24 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Justina
80 2023-09-24 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Justina
124 2023-09-24 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Justina
125 2023-09-24 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
81 2023-09-24 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2023-09-24 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
11 2023-09-24 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
118 2023-09-24 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
170 2023-09-24 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
172 2023-09-24 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
192 2023-09-24 Atestacinė komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
204 2023-09-24 Darbo taryba Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2023-09-24 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Justina
107 2023-09-24 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-09-24 Administracija Bendrieji reikalavimai

Gyvenimo aprašymus (CV) - pateikite: Linos Jadvygos Jurevičienės, pateikta nuoroda neatsidaro.

Pateikite Jagitos Vaičiulienės:

Nuotrauka (neprivaloma, bet rekomenduojame)
Pareigybės aprašą ​​​​​​
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas 
Kabineto numerį 

Justina
155 2023-09-24 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
176 2023-09-24 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2023-09-24 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-24 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Justina
4 2023-09-24 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Justina
6 2023-09-24 Struktūra ir kontaktai Neutrali Justina
8 2023-09-24 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Justina
9 2023-09-24 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Justina
12 2023-09-24 Pasiekimai Neutrali Justina
18 2023-09-24 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Justina
19 2023-09-24 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Justina
21 2023-09-24 Psichologas Bendrieji reikalavimai Justina
22 2023-09-24 Socialinė pedagogė Bendrieji reikalavimai Justina
23 2023-09-24 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Justina
27 2023-09-24 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Justina
28 2023-09-24 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Justina
30 2023-09-24 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Justina
32 2023-09-24 1,2% parama Neutrali Justina
34 2023-09-24 Ugdymas Neutrali Justina
35 2023-09-24 Ugdymo organizavimas Neutrali Justina
41 2023-09-24 Projektinė veikla Neutrali Justina
43 2023-09-24 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Justina
44 2023-09-24 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Justina
45 2023-09-24 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Justina
46 2023-09-24 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Justina
47 2023-09-24 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Justina
53 2023-09-24 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Justina
54 2023-09-24 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Justina
56 2023-09-24 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Justina
62 2023-09-24 Progimnazija Neutrali Justina
63 2023-09-24 Vizija, misija, filosofija Neutrali Justina
64 2023-09-24 Progimnazijos himnas Neutrali Justina
77 2023-09-24 Versija neįgaliesiems Neutrali Justina
78 2023-09-24 Svetainės medis Neutrali Justina
79 2023-09-24 Apie progimnaziją Neutrali Justina
82 2023-09-24 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Justina
83 2023-09-24 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Justina
86 2023-09-24 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Justina
87 2023-09-24 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Justina
104 2023-09-24 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Justina
114 2023-09-24 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Justina
115 2023-09-24 Progimnazijos simboliai Neutrali Justina
116 2023-09-24 Tradiciniai renginiai Neutrali Justina
123 2023-09-24 Bendradarbiavimas Neutrali Justina
129 2023-09-24 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Justina
130 2023-09-24 Slapukų politika Neutrali Justina
133 2023-09-24 Ugdymo aplinka Neutrali Justina
145 2023-09-24 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Justina
156 2023-09-24 Turinio auditas Neutrali Justina
159 2023-09-24 Logopedas Bendrieji reikalavimai Justina
160 2023-09-24 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Justina
161 2023-09-24 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Justina
162 2023-09-24 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Justina
163 2023-09-24 Savivalda Neutrali Justina
164 2023-09-24 About us Rekomendacija Justina
165 2023-09-24 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Justina
166 2023-09-24 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Justina
167 2023-09-24 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Justina
168 2023-09-24 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Justina
171 2023-09-24 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Justina
174 2023-09-24 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Justina
175 2023-09-24 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Justina
177 2023-09-24 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Justina
178 2023-09-24 Informacinės technologijos Neutrali Justina
179 2023-09-24 Mokyklinė uniforma Neutrali Justina
181 2023-09-24 Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams Neutrali Justina
182 2023-09-24 Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2018) Neutrali Justina
183 2023-09-24 Savanoriška veikla Neutrali Justina
184 2023-09-24 Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra/ DigiAIai Neutrali Justina
185 2023-09-24 Dėmesingumo lavinimo laboratorija Neutrali Justina
186 2023-09-24 Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektai Neutrali Justina
187 2023-09-24 Olweus programos kokybės užtikrinimo planas Neutrali Justina
188 2023-09-24 Savanorystė. Europos solidarumo korpusas Neutrali Justina
189 2023-09-24 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Justina
191 2023-09-24 Tyrimai ir analizės Neutrali Justina
193 2023-09-24 Nuotolinis mokymas Neutrali Justina
194 2023-09-24 Auginame mokinį - didžiuojamės progimnazija Neutrali Justina
195 2023-09-24 Tolerancijos ugdymo centras (TUC) Neutrali Justina
196 2023-09-24 Demokratinis ugdymas Neutrali Justina
197 2023-09-24 KGM TV Neutrali Justina
198 2023-09-24 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Justina
199 2023-09-24 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Justina
200 2023-09-24 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Justina
201 2023-09-24 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Justina
202 2023-09-24 Pradinis ugdymas Neutrali Justina
203 2023-09-24 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Justina
205 2023-09-24 Mokyklos veiklos išorės vertinimas Neutrali Justina
206 2023-09-24 Pažangos ataskaita 2021 m. Neutrali Justina
207 2023-09-24 Progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime darbo grupė Neutrali Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-24 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Justina
2 2023-09-24 Administracija Bendrieji reikalavimai

Gyvenimo aprašymus (CV) - pateikite: Linos Jadvygos Jurevičienės, pateikta nuoroda neatsidaro.

Pateikite Jagitos Vaičiulienės:

Nuotrauka (neprivaloma, bet rekomenduojame)
Pareigybės aprašą ​​​​​​
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas 
Kabineto numerį 

Justina
4 2023-09-24 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Justina
6 2023-09-24 Struktūra ir kontaktai Neutrali Justina
7 2023-09-24 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
8 2023-09-24 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Justina
9 2023-09-24 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Justina
11 2023-09-24 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
12 2023-09-24 Pasiekimai Neutrali Justina
18 2023-09-24 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Justina
19 2023-09-24 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Justina
21 2023-09-24 Psichologas Bendrieji reikalavimai Justina
22 2023-09-24 Socialinė pedagogė Bendrieji reikalavimai Justina
23 2023-09-24 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Justina
27 2023-09-24 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Justina
28 2023-09-24 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Justina
30 2023-09-24 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Justina
32 2023-09-24 1,2% parama Neutrali Justina
34 2023-09-24 Ugdymas Neutrali Justina
35 2023-09-24 Ugdymo organizavimas Neutrali Justina
41 2023-09-24 Projektinė veikla Neutrali Justina
43 2023-09-24 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Justina
44 2023-09-24 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Justina
45 2023-09-24 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Justina
46 2023-09-24 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Justina
47 2023-09-24 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Justina
52 2023-09-24 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Justina
53 2023-09-24 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Justina
54 2023-09-24 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Justina
56 2023-09-24 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Justina
62 2023-09-24 Progimnazija Neutrali Justina
63 2023-09-24 Vizija, misija, filosofija Neutrali Justina
64 2023-09-24 Progimnazijos himnas Neutrali Justina
68 2023-09-24 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Justina
74 2023-09-24 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Justina
77 2023-09-24 Versija neįgaliesiems Neutrali Justina
78 2023-09-24 Svetainės medis Neutrali Justina
79 2023-09-24 Apie progimnaziją Neutrali Justina
80 2023-09-24 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Justina
81 2023-09-24 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Justina
82 2023-09-24 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Justina
83 2023-09-24 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Justina
86 2023-09-24 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Justina
87 2023-09-24 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Justina
104 2023-09-24 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Justina
107 2023-09-24 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Justina
114 2023-09-24 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Justina
115 2023-09-24 Progimnazijos simboliai Neutrali Justina
116 2023-09-24 Tradiciniai renginiai Neutrali Justina
118 2023-09-24 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
123 2023-09-24 Bendradarbiavimas Neutrali Justina
124 2023-09-24 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Justina
125 2023-09-24 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Justina
129 2023-09-24 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Justina
130 2023-09-24 Slapukų politika Neutrali Justina
133 2023-09-24 Ugdymo aplinka Neutrali Justina
145 2023-09-24 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Justina
155 2023-09-24 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Justina
156 2023-09-24 Turinio auditas Neutrali Justina
159 2023-09-24 Logopedas Bendrieji reikalavimai Justina
160 2023-09-24 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Justina
161 2023-09-24 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Justina
162 2023-09-24 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Justina
163 2023-09-24 Savivalda Neutrali Justina
164 2023-09-24 About us Rekomendacija Justina
165 2023-09-24 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Justina
166 2023-09-24 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Justina
167 2023-09-24 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Justina
168 2023-09-24 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Justina
170 2023-09-24 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
171 2023-09-24 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Justina
172 2023-09-24 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
174 2023-09-24 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Justina
175 2023-09-24 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Justina
176 2023-09-24 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Justina
177 2023-09-24 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Justina
178 2023-09-24 Informacinės technologijos Neutrali Justina
179 2023-09-24 Mokyklinė uniforma Neutrali Justina
181 2023-09-24 Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams Neutrali Justina
182 2023-09-24 Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2018) Neutrali Justina
183 2023-09-24 Savanoriška veikla Neutrali Justina
184 2023-09-24 Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra/ DigiAIai Neutrali Justina
185 2023-09-24 Dėmesingumo lavinimo laboratorija Neutrali Justina
186 2023-09-24 Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektai Neutrali Justina
187 2023-09-24 Olweus programos kokybės užtikrinimo planas Neutrali Justina
188 2023-09-24 Savanorystė. Europos solidarumo korpusas Neutrali Justina
189 2023-09-24 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Justina
191 2023-09-24 Tyrimai ir analizės Neutrali Justina
192 2023-09-24 Atestacinė komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
193 2023-09-24 Nuotolinis mokymas Neutrali Justina
194 2023-09-24 Auginame mokinį - didžiuojamės progimnazija Neutrali Justina
195 2023-09-24 Tolerancijos ugdymo centras (TUC) Neutrali Justina
196 2023-09-24 Demokratinis ugdymas Neutrali Justina
197 2023-09-24 KGM TV Neutrali Justina
198 2023-09-24 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Justina
199 2023-09-24 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Justina
200 2023-09-24 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Justina
201 2023-09-24 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Justina
202 2023-09-24 Pradinis ugdymas Neutrali Justina
203 2023-09-24 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Justina
204 2023-09-24 Darbo taryba Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
205 2023-09-24 Mokyklos veiklos išorės vertinimas Neutrali Justina
206 2023-09-24 Pažangos ataskaita 2021 m. Neutrali Justina
207 2023-09-24 Progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime darbo grupė Neutrali Justina
210 2023-09-24 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Justina
211 2023-09-24 Naudojamos informacinės sistemos Neutrali Justina
212 2023-09-24 Virtuali mokymosi aplinka Neutrali Justina
213 2023-09-24 Kibernetinio saugumo taisyklės Neutrali Justina
214 2023-09-24 IT pagalba Neutrali Justina
215 2023-09-24 Dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali Justina
218 2023-09-24 Ugdymas karjerai Neutrali Justina
220 2023-09-24 Įtraukusis ugdymas Neutrali Justina
223 2023-09-24 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali Justina