Turinio auditas

74%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
210 2024-07-21 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Šarūnas
211 2024-07-21 Naudojamos informacinės sistemos Neutrali Šarūnas
212 2024-07-21 Virtuali mokymosi aplinka Neutrali Šarūnas
213 2024-07-21 Kibernetinio saugumo taisyklės Neutrali Šarūnas
214 2024-07-21 IT pagalba Neutrali Šarūnas
215 2024-07-21 Dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali Justina
218 2024-07-21 Ugdymas karjerai Neutrali Šarūnas
220 2024-07-21 Įtraukusis ugdymas Neutrali Šarūnas
223 2024-07-21 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali Justina
224 2024-07-21 Kaip pasikeisti laikinąjį slaptažodį? Neutrali Šarūnas
225 2024-07-21 Ką daryti pamiršus slaptažodį? Neutrali Šarūnas
226 2024-07-21 Kaip pranešti apie IT gedimą? Neutrali Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2024-07-21 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Justina
80 2024-07-21 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Justina
124 2024-07-21 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Justina
125 2024-07-21 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Justina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
81 2024-07-21 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2024-07-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
11 2024-07-21 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
118 2024-07-21 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
170 2024-07-21 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
172 2024-07-21 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
192 2024-07-21 Atestacinė komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
204 2024-07-21 Darbo taryba Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2024-07-21 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Šarūnas
107 2024-07-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-07-21 Administracija Bendrieji reikalavimai

Gyvenimo aprašymus (CV) - pateikite: Linos Jadvygos Jurevičienės, pateikta nuoroda neatsidaro.

Pateikite Jagitos Vaičiulienės:

Nuotrauka (neprivaloma, bet rekomenduojame)
Pareigybės aprašą ​​​​​​
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas 
Kabineto numerį 

Šarūnas
155 2024-07-21 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
176 2024-07-21 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2024-07-21 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-07-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Šarūnas
4 2024-07-21 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Edita
6 2024-07-21 Struktūra ir kontaktai Neutrali Šarūnas
8 2024-07-21 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Šarūnas
9 2024-07-21 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Šarūnas
12 2024-07-21 Pasiekimai Neutrali Šarūnas
18 2024-07-21 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
19 2024-07-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Šarūnas
21 2024-07-21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
22 2024-07-21 Socialinė pedagogė Bendrieji reikalavimai Šarūnas
23 2024-07-21 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
27 2024-07-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Šarūnas
28 2024-07-21 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
30 2024-07-21 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Šarūnas
32 2024-07-21 1,2% parama Neutrali Justina
34 2024-07-21 Ugdymas Neutrali Šarūnas
35 2024-07-21 Ugdymo organizavimas Neutrali Edita
41 2024-07-21 Projektinė veikla Neutrali Šarūnas
43 2024-07-21 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Šarūnas
44 2024-07-21 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Šarūnas
45 2024-07-21 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Šarūnas
46 2024-07-21 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Šarūnas
47 2024-07-21 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
53 2024-07-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Šarūnas
54 2024-07-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
56 2024-07-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Šarūnas
62 2024-07-21 Progimnazija Neutrali Šarūnas
63 2024-07-21 Vizija, misija, filosofija Neutrali Šarūnas
64 2024-07-21 Progimnazijos himnas Neutrali Šarūnas
77 2024-07-21 Versija neįgaliesiems Neutrali Šarūnas
78 2024-07-21 Svetainės medis Neutrali Šarūnas
79 2024-07-21 Apie progimnaziją Neutrali Šarūnas
82 2024-07-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Šarūnas
83 2024-07-21 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Šarūnas
86 2024-07-21 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Šarūnas
87 2024-07-21 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
104 2024-07-21 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
114 2024-07-21 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
115 2024-07-21 Progimnazijos simboliai Neutrali Šarūnas
116 2024-07-21 Tradiciniai renginiai Neutrali Šarūnas
123 2024-07-21 Bendradarbiavimas Neutrali Šarūnas
129 2024-07-21 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Šarūnas
130 2024-07-21 Slapukų politika Neutrali Šarūnas
133 2024-07-21 Ugdymo aplinka Neutrali Šarūnas
145 2024-07-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
156 2024-07-21 Turinio auditas Neutrali Šarūnas
159 2024-07-21 Logopedas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
160 2024-07-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Šarūnas
161 2024-07-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
162 2024-07-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Šarūnas
163 2024-07-21 Savivalda Neutrali Šarūnas
164 2024-07-21 About us Rekomendacija Šarūnas
165 2024-07-21 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Šarūnas
166 2024-07-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Šarūnas
167 2024-07-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
168 2024-07-21 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Šarūnas
171 2024-07-21 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Šarūnas
174 2024-07-21 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Šarūnas
175 2024-07-21 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Šarūnas
177 2024-07-21 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
178 2024-07-21 Informacinės technologijos Neutrali Šarūnas
179 2024-07-21 Mokyklinė uniforma Neutrali Šarūnas
181 2024-07-21 Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams Neutrali Šarūnas
182 2024-07-21 Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2018) Neutrali Šarūnas
183 2024-07-21 Savanoriška veikla Neutrali Šarūnas
184 2024-07-21 Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra/ DigiAIai Neutrali Šarūnas
185 2024-07-21 Dėmesingumo lavinimo laboratorija Neutrali Šarūnas
186 2024-07-21 Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektai Neutrali Šarūnas
187 2024-07-21 Olweus programos kokybės užtikrinimo planas Neutrali Šarūnas
188 2024-07-21 Savanorystė. Europos solidarumo korpusas Neutrali Šarūnas
189 2024-07-21 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Šarūnas
191 2024-07-21 Tyrimai ir analizės Neutrali Šarūnas
193 2024-07-21 Nuotolinis mokymas Neutrali Šarūnas
194 2024-07-21 Auginame mokinį - didžiuojamės progimnazija Neutrali Šarūnas
195 2024-07-21 Tolerancijos ugdymo centras (TUC) Neutrali Šarūnas
196 2024-07-21 Demokratinis ugdymas Neutrali Šarūnas
197 2024-07-21 KGM TV Neutrali Šarūnas
198 2024-07-21 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Šarūnas
199 2024-07-21 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Šarūnas
200 2024-07-21 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Šarūnas
201 2024-07-21 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
202 2024-07-21 Pradinis ugdymas Neutrali Šarūnas
203 2024-07-21 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Edita
205 2024-07-21 Mokyklos veiklos išorės vertinimas Neutrali Šarūnas
206 2024-07-21 Pažangos ataskaita 2021 m. Neutrali Šarūnas
207 2024-07-21 Progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime darbo grupė Neutrali Šarūnas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-07-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Šarūnas
2 2024-07-21 Administracija Bendrieji reikalavimai

Gyvenimo aprašymus (CV) - pateikite: Linos Jadvygos Jurevičienės, pateikta nuoroda neatsidaro.

Pateikite Jagitos Vaičiulienės:

Nuotrauka (neprivaloma, bet rekomenduojame)
Pareigybės aprašą ​​​​​​
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas 
Kabineto numerį 

Šarūnas
4 2024-07-21 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Edita
6 2024-07-21 Struktūra ir kontaktai Neutrali Šarūnas
7 2024-07-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
8 2024-07-21 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Šarūnas
9 2024-07-21 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Šarūnas
11 2024-07-21 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
12 2024-07-21 Pasiekimai Neutrali Šarūnas
18 2024-07-21 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
19 2024-07-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Šarūnas
21 2024-07-21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
22 2024-07-21 Socialinė pedagogė Bendrieji reikalavimai Šarūnas
23 2024-07-21 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
27 2024-07-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Šarūnas
28 2024-07-21 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
30 2024-07-21 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Šarūnas
32 2024-07-21 1,2% parama Neutrali Justina
34 2024-07-21 Ugdymas Neutrali Šarūnas
35 2024-07-21 Ugdymo organizavimas Neutrali Edita
41 2024-07-21 Projektinė veikla Neutrali Šarūnas
43 2024-07-21 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Šarūnas
44 2024-07-21 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Šarūnas
45 2024-07-21 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Šarūnas
46 2024-07-21 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Šarūnas
47 2024-07-21 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
52 2024-07-21 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Šarūnas
53 2024-07-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Šarūnas
54 2024-07-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
56 2024-07-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Šarūnas
62 2024-07-21 Progimnazija Neutrali Šarūnas
63 2024-07-21 Vizija, misija, filosofija Neutrali Šarūnas
64 2024-07-21 Progimnazijos himnas Neutrali Šarūnas
68 2024-07-21 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Justina
74 2024-07-21 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Šarūnas
77 2024-07-21 Versija neįgaliesiems Neutrali Šarūnas
78 2024-07-21 Svetainės medis Neutrali Šarūnas
79 2024-07-21 Apie progimnaziją Neutrali Šarūnas
80 2024-07-21 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Justina
81 2024-07-21 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Šarūnas
82 2024-07-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Šarūnas
83 2024-07-21 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Šarūnas
86 2024-07-21 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Šarūnas
87 2024-07-21 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
104 2024-07-21 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
107 2024-07-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Šarūnas
114 2024-07-21 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
115 2024-07-21 Progimnazijos simboliai Neutrali Šarūnas
116 2024-07-21 Tradiciniai renginiai Neutrali Šarūnas
118 2024-07-21 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Justina
123 2024-07-21 Bendradarbiavimas Neutrali Šarūnas
124 2024-07-21 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Justina
125 2024-07-21 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Justina
129 2024-07-21 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Šarūnas
130 2024-07-21 Slapukų politika Neutrali Šarūnas
133 2024-07-21 Ugdymo aplinka Neutrali Šarūnas
145 2024-07-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
155 2024-07-21 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Šarūnas
156 2024-07-21 Turinio auditas Neutrali Šarūnas
159 2024-07-21 Logopedas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
160 2024-07-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Šarūnas
161 2024-07-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
162 2024-07-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Šarūnas
163 2024-07-21 Savivalda Neutrali Šarūnas
164 2024-07-21 About us Rekomendacija Šarūnas
165 2024-07-21 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Šarūnas
166 2024-07-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Šarūnas
167 2024-07-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Šarūnas
168 2024-07-21 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Šarūnas
170 2024-07-21 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
171 2024-07-21 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Šarūnas
172 2024-07-21 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
174 2024-07-21 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Šarūnas
175 2024-07-21 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Šarūnas
176 2024-07-21 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Šarūnas
177 2024-07-21 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Šarūnas
178 2024-07-21 Informacinės technologijos Neutrali Šarūnas
179 2024-07-21 Mokyklinė uniforma Neutrali Šarūnas
181 2024-07-21 Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams Neutrali Šarūnas
182 2024-07-21 Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2018) Neutrali Šarūnas
183 2024-07-21 Savanoriška veikla Neutrali Šarūnas
184 2024-07-21 Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra/ DigiAIai Neutrali Šarūnas
185 2024-07-21 Dėmesingumo lavinimo laboratorija Neutrali Šarūnas
186 2024-07-21 Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektai Neutrali Šarūnas
187 2024-07-21 Olweus programos kokybės užtikrinimo planas Neutrali Šarūnas
188 2024-07-21 Savanorystė. Europos solidarumo korpusas Neutrali Šarūnas
189 2024-07-21 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Šarūnas
191 2024-07-21 Tyrimai ir analizės Neutrali Šarūnas
192 2024-07-21 Atestacinė komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
193 2024-07-21 Nuotolinis mokymas Neutrali Šarūnas
194 2024-07-21 Auginame mokinį - didžiuojamės progimnazija Neutrali Šarūnas
195 2024-07-21 Tolerancijos ugdymo centras (TUC) Neutrali Šarūnas
196 2024-07-21 Demokratinis ugdymas Neutrali Šarūnas
197 2024-07-21 KGM TV Neutrali Šarūnas
198 2024-07-21 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Šarūnas
199 2024-07-21 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Šarūnas
200 2024-07-21 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Šarūnas
201 2024-07-21 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Šarūnas
202 2024-07-21 Pradinis ugdymas Neutrali Šarūnas
203 2024-07-21 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Edita
204 2024-07-21 Darbo taryba Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Šarūnas
205 2024-07-21 Mokyklos veiklos išorės vertinimas Neutrali Šarūnas
206 2024-07-21 Pažangos ataskaita 2021 m. Neutrali Šarūnas
207 2024-07-21 Progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime darbo grupė Neutrali Šarūnas
210 2024-07-21 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Šarūnas
211 2024-07-21 Naudojamos informacinės sistemos Neutrali Šarūnas
212 2024-07-21 Virtuali mokymosi aplinka Neutrali Šarūnas
213 2024-07-21 Kibernetinio saugumo taisyklės Neutrali Šarūnas
214 2024-07-21 IT pagalba Neutrali Šarūnas
215 2024-07-21 Dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali Justina
218 2024-07-21 Ugdymas karjerai Neutrali Šarūnas
220 2024-07-21 Įtraukusis ugdymas Neutrali Šarūnas
223 2024-07-21 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali Justina
224 2024-07-21 Kaip pasikeisti laikinąjį slaptažodį? Neutrali Šarūnas
225 2024-07-21 Ką daryti pamiršus slaptažodį? Neutrali Šarūnas
226 2024-07-21 Kaip pranešti apie IT gedimą? Neutrali Šarūnas