Mokytoja stažavosi Airijoje

Pradinio ugdymo mokytoja Sonata Bružienė 2023-03-20/2023-03-24 kartu su dar 10 pradinio ugdymo mokytojų iš visos Lietuvos dalyvavo trumpalaikėje 5 dienų stažuotėje Airijoje, kurią organizavo Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kodas 09.2.1-09.4.2-ESFA-V-715-02-0001.

Šios stažuotės tikslas buvo susipažinti ir panaudoti Lietuvoje gerąją Airijos pedagoginę patirtį, tobulinti pradinio ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas orientuotas į ugdymo proceso efektyvumo didinimą. Didžiausias dėmesys buvo  skirtas šiuo metu bene aktualiausiomis temoms: specialiųjų poreikių vaikų atpažinimui ir pagalbai jiems,  jų įtraukimui ir įsitraukimui į  ugdymo procesą, daugiakalbių vaikų integracijai ir jų ugdymo būdams siekiant geriausių rezultatų, emocinės vaikų ir pedagogų  gerovės, mokytojo ir mokinio tarpusavio ryšiui ir santykiui, pagarbai ir atsakomybei, skaitmeninio raštingumo integravimui į ugdymo procesą.  Buvo įdomu stebėti, kaip tai realiai pritaikomas ugdymo procese.

Nuotraukos:
Sonata Bružienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos