Turinio auditas

76%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
210 2023-10-03 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Edita
211 2023-10-03 Naudojamos informacinės sistemos Neutrali Edita
212 2023-10-03 Virtuali mokymosi aplinka Neutrali Edita
213 2023-10-03 Kibernetinio saugumo taisyklės Neutrali Edita
214 2023-10-03 IT pagalba Neutrali Edita
215 2023-10-03 Dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali Edita
218 2023-10-03 Ugdymas karjerai Neutrali Edita
220 2023-10-03 Įtraukusis ugdymas Neutrali Edita
223 2023-10-03 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2023-10-03 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Edita
80 2023-10-03 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Edita
124 2023-10-03 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Lina
125 2023-10-03 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
81 2023-10-03 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2023-10-03 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
11 2023-10-03 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
118 2023-10-03 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
170 2023-10-03 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
172 2023-10-03 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
192 2023-10-03 Atestacinė komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
204 2023-10-03 Darbo taryba Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2023-10-03 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Edita
107 2023-10-03 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-10-03 Administracija Bendrieji reikalavimai

Gyvenimo aprašymus (CV) - pateikite: Linos Jadvygos Jurevičienės, pateikta nuoroda neatsidaro.

Pateikite Jagitos Vaičiulienės:

Nuotrauka (neprivaloma, bet rekomenduojame)
Pareigybės aprašą ​​​​​​
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas 
Kabineto numerį 

Edita
155 2023-10-03 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
176 2023-10-03 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2023-10-03 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-10-03 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Edita
4 2023-10-03 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Edita
6 2023-10-03 Struktūra ir kontaktai Neutrali Edita
8 2023-10-03 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Edita
9 2023-10-03 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Edita
12 2023-10-03 Pasiekimai Neutrali Edita
18 2023-10-03 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Lina
19 2023-10-03 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Edita
21 2023-10-03 Psichologas Bendrieji reikalavimai Edita
22 2023-10-03 Socialinė pedagogė Bendrieji reikalavimai Edita
23 2023-10-03 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Edita
27 2023-10-03 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Edita
28 2023-10-03 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Edita
30 2023-10-03 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Edita
32 2023-10-03 1,2% parama Neutrali Edita
34 2023-10-03 Ugdymas Neutrali Edita
35 2023-10-03 Ugdymo organizavimas Neutrali Edita
41 2023-10-03 Projektinė veikla Neutrali Edita
43 2023-10-03 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Edita
44 2023-10-03 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Edita
45 2023-10-03 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Edita
46 2023-10-03 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Edita
47 2023-10-03 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Edita
53 2023-10-03 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Edita
54 2023-10-03 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Edita
56 2023-10-03 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Edita
62 2023-10-03 Progimnazija Neutrali Edita
63 2023-10-03 Vizija, misija, filosofija Neutrali Edita
64 2023-10-03 Progimnazijos himnas Neutrali Edita
77 2023-10-03 Versija neįgaliesiems Neutrali Edita
78 2023-10-03 Svetainės medis Neutrali Edita
79 2023-10-03 Apie progimnaziją Neutrali Edita
82 2023-10-03 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Edita
83 2023-10-03 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Edita
86 2023-10-03 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Edita
87 2023-10-03 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Edita
104 2023-10-03 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Edita
114 2023-10-03 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Edita
115 2023-10-03 Progimnazijos simboliai Neutrali Edita
116 2023-10-03 Tradiciniai renginiai Neutrali Edita
123 2023-10-03 Bendradarbiavimas Neutrali Edita
129 2023-10-03 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Edita
130 2023-10-03 Slapukų politika Neutrali Edita
133 2023-10-03 Ugdymo aplinka Neutrali Edita
145 2023-10-03 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Edita
156 2023-10-03 Turinio auditas Neutrali Edita
159 2023-10-03 Logopedas Bendrieji reikalavimai Edita
160 2023-10-03 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Edita
161 2023-10-03 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Edita
162 2023-10-03 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Edita
163 2023-10-03 Savivalda Neutrali Edita
164 2023-10-03 About us Rekomendacija Edita
165 2023-10-03 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Edita
166 2023-10-03 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Edita
167 2023-10-03 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Edita
168 2023-10-03 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Edita
171 2023-10-03 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Edita
174 2023-10-03 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Edita
175 2023-10-03 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Edita
177 2023-10-03 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Edita
178 2023-10-03 Informacinės technologijos Neutrali Edita
179 2023-10-03 Mokyklinė uniforma Neutrali Edita
181 2023-10-03 Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams Neutrali Edita
182 2023-10-03 Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2018) Neutrali Edita
183 2023-10-03 Savanoriška veikla Neutrali Edita
184 2023-10-03 Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra/ DigiAIai Neutrali Edita
185 2023-10-03 Dėmesingumo lavinimo laboratorija Neutrali Edita
186 2023-10-03 Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektai Neutrali Edita
187 2023-10-03 Olweus programos kokybės užtikrinimo planas Neutrali Justina
188 2023-10-03 Savanorystė. Europos solidarumo korpusas Neutrali Edita
189 2023-10-03 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Edita
191 2023-10-03 Tyrimai ir analizės Neutrali Edita
193 2023-10-03 Nuotolinis mokymas Neutrali Edita
194 2023-10-03 Auginame mokinį - didžiuojamės progimnazija Neutrali Edita
195 2023-10-03 Tolerancijos ugdymo centras (TUC) Neutrali Edita
196 2023-10-03 Demokratinis ugdymas Neutrali Edita
197 2023-10-03 KGM TV Neutrali Edita
198 2023-10-03 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Edita
199 2023-10-03 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Edita
200 2023-10-03 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Edita
201 2023-10-03 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Edita
202 2023-10-03 Pradinis ugdymas Neutrali Lina
203 2023-10-03 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Edita
205 2023-10-03 Mokyklos veiklos išorės vertinimas Neutrali Edita
206 2023-10-03 Pažangos ataskaita 2021 m. Neutrali Edita
207 2023-10-03 Progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime darbo grupė Neutrali Edita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-10-03 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Edita
2 2023-10-03 Administracija Bendrieji reikalavimai

Gyvenimo aprašymus (CV) - pateikite: Linos Jadvygos Jurevičienės, pateikta nuoroda neatsidaro.

Pateikite Jagitos Vaičiulienės:

Nuotrauka (neprivaloma, bet rekomenduojame)
Pareigybės aprašą ​​​​​​
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas 
Kabineto numerį 

Edita
4 2023-10-03 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Edita
6 2023-10-03 Struktūra ir kontaktai Neutrali Edita
7 2023-10-03 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
8 2023-10-03 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Edita
9 2023-10-03 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Edita
11 2023-10-03 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
12 2023-10-03 Pasiekimai Neutrali Edita
18 2023-10-03 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Lina
19 2023-10-03 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Edita
21 2023-10-03 Psichologas Bendrieji reikalavimai Edita
22 2023-10-03 Socialinė pedagogė Bendrieji reikalavimai Edita
23 2023-10-03 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Edita
27 2023-10-03 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Edita
28 2023-10-03 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Edita
30 2023-10-03 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Edita
32 2023-10-03 1,2% parama Neutrali Edita
34 2023-10-03 Ugdymas Neutrali Edita
35 2023-10-03 Ugdymo organizavimas Neutrali Edita
41 2023-10-03 Projektinė veikla Neutrali Edita
43 2023-10-03 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Edita
44 2023-10-03 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Edita
45 2023-10-03 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Edita
46 2023-10-03 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Edita
47 2023-10-03 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Edita
52 2023-10-03 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Edita
53 2023-10-03 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Edita
54 2023-10-03 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Edita
56 2023-10-03 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Edita
62 2023-10-03 Progimnazija Neutrali Edita
63 2023-10-03 Vizija, misija, filosofija Neutrali Edita
64 2023-10-03 Progimnazijos himnas Neutrali Edita
68 2023-10-03 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Edita
74 2023-10-03 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Edita
77 2023-10-03 Versija neįgaliesiems Neutrali Edita
78 2023-10-03 Svetainės medis Neutrali Edita
79 2023-10-03 Apie progimnaziją Neutrali Edita
80 2023-10-03 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Edita
81 2023-10-03 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Edita
82 2023-10-03 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Edita
83 2023-10-03 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Edita
86 2023-10-03 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Edita
87 2023-10-03 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Edita
104 2023-10-03 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Edita
107 2023-10-03 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

Edita
114 2023-10-03 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Edita
115 2023-10-03 Progimnazijos simboliai Neutrali Edita
116 2023-10-03 Tradiciniai renginiai Neutrali Edita
118 2023-10-03 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
123 2023-10-03 Bendradarbiavimas Neutrali Edita
124 2023-10-03 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Lina
125 2023-10-03 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Edita
129 2023-10-03 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Edita
130 2023-10-03 Slapukų politika Neutrali Edita
133 2023-10-03 Ugdymo aplinka Neutrali Edita
145 2023-10-03 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Edita
155 2023-10-03 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Edita
156 2023-10-03 Turinio auditas Neutrali Edita
159 2023-10-03 Logopedas Bendrieji reikalavimai Edita
160 2023-10-03 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Edita
161 2023-10-03 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Edita
162 2023-10-03 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Edita
163 2023-10-03 Savivalda Neutrali Edita
164 2023-10-03 About us Rekomendacija Edita
165 2023-10-03 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Edita
166 2023-10-03 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Edita
167 2023-10-03 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Edita
168 2023-10-03 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Edita
170 2023-10-03 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
171 2023-10-03 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Edita
172 2023-10-03 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
174 2023-10-03 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Edita
175 2023-10-03 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Edita
176 2023-10-03 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Edita
177 2023-10-03 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Edita
178 2023-10-03 Informacinės technologijos Neutrali Edita
179 2023-10-03 Mokyklinė uniforma Neutrali Edita
181 2023-10-03 Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams Neutrali Edita
182 2023-10-03 Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2018) Neutrali Edita
183 2023-10-03 Savanoriška veikla Neutrali Edita
184 2023-10-03 Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra/ DigiAIai Neutrali Edita
185 2023-10-03 Dėmesingumo lavinimo laboratorija Neutrali Edita
186 2023-10-03 Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektai Neutrali Edita
187 2023-10-03 Olweus programos kokybės užtikrinimo planas Neutrali Justina
188 2023-10-03 Savanorystė. Europos solidarumo korpusas Neutrali Edita
189 2023-10-03 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Edita
191 2023-10-03 Tyrimai ir analizės Neutrali Edita
192 2023-10-03 Atestacinė komisija Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
193 2023-10-03 Nuotolinis mokymas Neutrali Edita
194 2023-10-03 Auginame mokinį - didžiuojamės progimnazija Neutrali Edita
195 2023-10-03 Tolerancijos ugdymo centras (TUC) Neutrali Edita
196 2023-10-03 Demokratinis ugdymas Neutrali Edita
197 2023-10-03 KGM TV Neutrali Edita
198 2023-10-03 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Edita
199 2023-10-03 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Edita
200 2023-10-03 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Edita
201 2023-10-03 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Edita
202 2023-10-03 Pradinis ugdymas Neutrali Lina
203 2023-10-03 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Edita
204 2023-10-03 Darbo taryba Neutrali

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Edita
205 2023-10-03 Mokyklos veiklos išorės vertinimas Neutrali Edita
206 2023-10-03 Pažangos ataskaita 2021 m. Neutrali Edita
207 2023-10-03 Progimnazijos pasirengimo diegti bendrąsias programas veiklos tyrime darbo grupė Neutrali Edita
210 2023-10-03 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Edita
211 2023-10-03 Naudojamos informacinės sistemos Neutrali Edita
212 2023-10-03 Virtuali mokymosi aplinka Neutrali Edita
213 2023-10-03 Kibernetinio saugumo taisyklės Neutrali Edita
214 2023-10-03 IT pagalba Neutrali Edita
215 2023-10-03 Dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasių mokiniams Neutrali Edita
218 2023-10-03 Ugdymas karjerai Neutrali Edita
220 2023-10-03 Įtraukusis ugdymas Neutrali Edita
223 2023-10-03 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali Edita